Lasting

Wikimedia-pekerside

Lasting kan bety å bringe en last inn inn i et system, mens det beslektede begrepet lossing brukes om å bringe last ut av et system.

Lasting kan referere til:

  • Lasting og lossing, henholdsvis å fylle og tømme et transportmiddel (for eksempel et skip) for last, eksempelvis gjennom en sideport, lasteluke, eller lignende
  • Datalasting, prosess for flytting av data
  • Laster (informatikk), den delen av et operativsystem som er ansvarlig for å laste dataprogrammer og programbiblioteker inn i hovedminnet

Se også rediger

  • Hjullaster, en anleggsmaskin med hjul som brukes til lasting, se også dumper
  • Gaffeltruck eller truck, et lite motorkjøretøy for lasting og lossing på fabrikker, jernbanestasjoner, med mer
  • Loaded (andre betydninger)
 
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Lasting.