Innen databehandling er Last In First Out (LIFO), norsk «sist inn først ut») en køalgoritme hvor siste element inn i køen blir først behandlet. Algoritmen kan sammenlignes med en stabel med spillkort hvor man kun kan legge til eller ta bort kort fra toppen av stabelen.

I en stabel ("stack") blir øverste element (som er det siste som er lagt til) behandlet først. En stabel er dermed en LIFO

Se også rediger