Large Electron–Positron Collider

Fra tunnelen som ble brukt til LEP, nå til LHC.
Resonator fra LEP.

Large Electron–Positron Collider (LEP) ved CERN i Genève var en av dei største partikkelakseleratorene som er blitt laget, og en av dei kraftigste leptonakseleratorene. LEP var en sirkulær akselerator med en sirkumferens på 27 kilometer, bygd i ein tunnel på grensen mellom Sveits og Frankrike. Den var i bruk fra 1989 til 2000, og ble erstattet av Large Hadron Collider, som ble bygd i samme tunnel.

Det ble utført fire store eksperimenter med LEP: Aleph, Delphi, L3 og OPAL.

ALEPHRediger

Under ALEPH (Apparatus for LEP PHysics) ble LEP brukt til å finnr den eksakte massen til W- og Z-boson og testet standardmodellen for partikkelfysikk som sa at det fantes tre typer lette nøytrinoer.