Landsforræderloven

Landsforræderloven, også kalt Landssvigerloven, (formelt navn Lov om Tillæg til Lov om Rettens Pleje vedrørende Behandling af Sager angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed m.v.) var en særlov vedtatt av Folketinget som ledd i rettsoppgjøret etter annen verdenskrig, som midlertidig gjeninnførte dødsstraff i Danmark for forbrytelser av landsskadelig karakter begått under den tyske okkupasjonen. Loven ble således innført med tilbakevirkende kraft, hvilket er et særsyn i dansk politisk historie.

Som følge av loven ble det fra 1945 til 1950 avsagt 102 dødsdommer, hvorav 46 ble fullbyrdet ved skytning. Henrettelsene fant sted i Undallslund plantasje ved Viborg, og i henrettelsesskuret, i en av de fjernere deler av Bådsmandsstrædes kaserne, på 2. Redan av Enveloppen ved Margretheholm, på Amager ved København.

Eksterne lenkerRediger