Harry Benjamin ressurssenter

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en pasient- og brukerorganisasjon for mennesker som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende.

Harry Benjamin ressurssenter
Nettstedhttps://www.hbrs.no (norsk)

HBRS har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert. HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge. HBRS  jobber med forebyggende helsearbeid, forbedre levekår og livsvilkår og styrke mennesker i denne gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeid og ute i samfunnet. HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i denne målgruppe en faglig trygg og rett behandling. Foreningen er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn.[1]

I 2000 fikk personer som var i behandling for kjønnsdysfori sjokkbeskjeden om at Norges eneste kjønnskorrigerende tilbud ved Rikshospitalet skulle legges ned. Mange som stod i kø for å endelig å få kjønnskorrigerende kirurgi, fikk overlevert nyheten gjennom media. En 30 år lang medisinsk kamp var i ferd med å bli lagt i grus. I stedet for å la seg knuse stiftet noen engasjerte mennesker, som tilhører denne minoriteten, organisasjonen Harry Benjamin Ressurssenter 9.januar 2000. Etter lang tids kamp klarte HBRS å få Rikshospitalet og regjeringen til å snu etter aktiv politisk kamp.

Foreningen har hatt tre forskjellige navn:

  1. Landsforeningen for transseksuelle: 9. januar 2000
  2. Landsforeningen for transkjønnete: 23. april 2005[2]
  3. Harry Benjamin ressurssenter: Våren 2009

Grunnlaget for navnebyttene har vært en økt forståelse av språk, om hvor stor betydning hvilke begreper man bruker for å beskrive en gruppe eller en person har. Derfor bruker HBRS ord og begreper som beskriver hva opplevelsen handler om, og overlater til den enkelte å beskrive sin egen identitet.

HBRS har tatt navnet etter den tysk/amerikanske legen Harry Benjamin (1885-1986). Harry Benjamin var en av de første legene i verden som ivaretok personer som opplever kjønnsdysfori. Han er den legen i historien som har betydd mest for forståelsen for medisinsk behandling for denne sårbare minoritet. Harry Benjamin viet store deler av sitt liv til å hjelpe mennesker som opplever kjønnsdysfori.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger