Landespolizei

Landespolizei (norsk: delstatspolitiet) er en betegnelse på politistyrkene i de enkelte forbundsstater i Tyskland. Rikspolitiet kalles Bundespolizei.

Styrkene har sine røtter i det 19. århundre, da hvert av de tyske rikene hadde sine egne politistyrker. De to største var Det prøyssiske hemmelige politi og Det bayerske statspolitiet. Da Tyskland ble forent under Bismarck ble disse samlet i Landespolizei, og underlagt føderal kontroll. De forskjellige statene og byene opprettholdt også egne politistyrker, i tillegg til Landespolizei.

Under Det tredje rike ble Landespolizei tatt opp i Ordnungspolizei, som eksisterte mellom 1936 og 1945. Etter andre verdenskrigs slutt ble Landespolizei gjenopprettet i Vest-Tyskland, mens det som ble DDR beholdt en føderal styrke, Volkspolizei, som ble oppløst ved gjenforeningen av Tyskland i 1990.