Landdagen i hertugdømmet Westfalen

Landdagen i hertugdømmet Westfalen, også kalt den westfalske Landstenderforsamling og Landdagen i Arnsberg var en lovgivende standsforsamling som eksisterte i hertugdømmet Westfalen i senmiddelalderen og tidlig moderne tid. Landdagen ble etablert i Arnsberg 1482 og eksisterte frem til 1806. Den var sammensatt av riddergods- og bykurier og dannet en motvekt mot de absolutistiske ambisjonene til de katolske kurfyrstene av Köln som også var landherrer og hertuger.