Landbrukets Arbeidsgiverforening

Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) var en selvstendig arbeidsgiverforening for landbruksrelaterte virksomheter.

Foreningen hadde sin opprinnelse i Meierienes arbeidsgiverforening (MAF), stiftet i 1936, Jordbrukets arbeidsgiverforening (JA), stiftet i 1937, og Gartneriets og hagebrukets arbeidsgiverforening (GHA), stiftet i 1945. De ønsket ikke å gå inn i Norsk Arbeidsgiverforening og etablerte i 1950 sin egen overbygning, Sammenslutningen av landbrukets arbeidsgiverforeninger (SLA), som også tok opp direktemedlemmer.

I 1992 ble SLA omdannet til én organisasjon, Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA).

I 2011 ble LA slått sammen med NHO Mat og Landbruk, som i 2015 ble slått sammen med NHO Mat og Drikke.

Litteratur

rediger