Lagtingets velferdskomité

Lagtingets velferdskomité (færøysk: Trivnaðarnevndin) er den fagkomiteen som behandler sosial-, helse-, arbeidsmarkeds- og boligsaker på LagtingetFærøyene. Dagens komité ble dannet da arbeidskomiteen samt sosial- og helsekomiteen ble slått sammen i 1995, og formannen i sosial- og helsekomiteen, Kristian Magnussen, ble den første formannen i velferdskomiteen. Komiteen har syv medlemmer.

Formenn rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata