Lagerøl

norsk betegnelse på øl med lavt alkoholinnhold

Lagerøl (Landsøl) er en norsk betegnelse for et øl med lavt alkolholinnhold som ble markedsført fra 1913 (Landsøl) og frem til 1972. I dag hadde Lagerøl vært klassifisert som lettøl. Lagerøl og landsøl var de eneste øltypene som var i produksjon og salg gjennom krigsårene fra 1940 til 1945. Lagerøl tok over som eneste betegnelse fra 1950-tallet og fremover.

På grunn av synkende salgstall, tok Bryggeriforeningen initiativet til å lansere en ny, lett øltype som merkevare med felles resept for alle medlemsbryggeriene fra mai 1972. Da ble Briggøl introdusert som lagerølets arvtaker. Samtidig kom det første alkoholfrie ølet på markedet i Norge med merkenavnet Zero.

Fra 1985 er «enhetsølet» Brigg erstattet av forskjellige lette øl med individuell resept fra det enkelte bryggeri og med Lett- eller Light- i navnet.

Se ogsåRediger