Labro er et sted i Kongsberg kommune, cirka 6 km sør for byen. Navnet betyr «brua over Lågen», og det har vært bru over Numedalslågen her i mange hundre år. Først var det trolig bare en klopp over nedre del av fossefallet. Hester og kjerrer måtte fraktes over med båt i sundstedet Sunnegrenda ovenfor fossen. I 1887 ble det ferdigstilt bru for hestetrafikk.

Labrofossen malt av Thomas Fearnley i 1837.
Utvidelse og ombygging av Labro kraftverk, gammel sliperibygning, ca. 1917

Det ble utvunnet blyholdig sølvmalm her fra før Kongsberg Sølvverks tid. Fra starten i 1537 til det ble funnet sølv i åsen i 1623 var det drift, selv om den var lite lønnsom. Arbeiderne ble overført til den nye gruva.

Labro Træsliberi kjøpte den gamle mølla og fossen i 1872, og på slutten av århundret var dette et av landets største tresliperier. I 1910 ble den første kraftstasjonen bygget og drevet i regi av tresliperiet.[1] Sliperiet ble nedlagt i 1917, og revet mellom 1922 og 1927. Stallen, spisebrakka og saga står fortsatt.

Kraftstasjonen rediger

Drammen kommune kjøpte kraftstasjonen av sliperiet i 1911. Den ble utvidet ved tilbygg i 1922 og 1927.[1] Det nåværende Skollenborg kraftverk ble bygget i 1983 og er et sameie mellom Buskerud Kraftproduksjon AS og Vestfold Kraft DA.

Taket på den gamle kraftstasjonen raste sammen 20. januar 1994. Etter en vurdering av bygningen bestemte man å åpne museum. Bygningen ble restaurert og museet åpnet 8. juni 2000.

Museene rediger

Vassdragsmuseet Labro er et spesialmuseum om vassdrag. Det omhandler kulturminner knyttet til Numedalslågen, fra Hardangervidda til Larvik.

Numedalslågens Fløtningsmuseum har utstillinger om skogbrukets og tømmerets betydning i Numedalslågen. Den gamle tømmerrenna rundt fossen kan også sees.

Norsk Vegmuseum avd. Buskerud har en utstilling av maskiner, verktøy og gammelt verksted fra Vegvesenets historie i fylket.[2]

Referanser rediger

  1. ^ a b «Labro kraftstasjon». Labromuseene. Besøkt 26. desember 2017. 
  2. ^ «Labromuseene». Labromuseene. Besøkt 26. desember 2017.