Løsøre er en betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy. Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse registreres (tinglyses) i Løsøreregisteret. Dette skjer på den måten at rettigheter og heftelser blir registrert på den fysiske eller juridiske personen som har eiendomsretten til tingen. Pantsetting av løsøre vil normalt bare kunne skje ved overlevering (håndpant), men det gjelder visse unntak fra dette. Blant annet kan visse former for løsøre som kan registreres i et realregister, pantsettes ved at panteretten registreres på eiendelens blad i dette registeret. Slike registre, som fungerer omtrent som ved tinglysing av fast eiendom, finnes i Norge for skip, skip under bygging og luftfartøyer. Enkelte andre former for løsøre kan pantsettes sammen med den faste eiendommen de er tilknyttet, blant annet gjelder dette driftstilbehør av forskjellig slag. Et tredje unntak fra hovedregelen om overlevering er reglene om salgspant.

Sykkel er eksempel på løsøre

Kjøpsloven av 1988 gjelder løsøreomsetning.

Eksterne lenker rediger