Løren gård

Løren gård var en av storgårdene i østre del av Aker.[trenger referanse]

Lørenseter var en seter, senere husmannsplass, under Løren gård.