Lønnsomhet

økonomisk faguttrykk; avkastningen av den innsatsen som legges i en virksomhet i form av penger (kapital), arbeid og kunnskap

Lønnsomhet er et økonomisk faguttrykk. Det brukes innen økonomiteorien for å angi avkastningen av den innsatsen som legges i en virksomhet i form av penger (kapital), arbeid og kunnskap. Regnskapsfaget omfatter fagområdet «verdsettelse av innsats» og gir grunnlag for beregning av lønnsomhet.

Lønnsomhetsberegning rediger

I økonomisk terminologi brukes «resultat» sammen med «inntekt» og «kostnad». Lønnsomhet angir et forhold mellom innsats og resultat i form av forrentning (avkastning). Økonomisk analyse kan være inngående studier av inntekts- og kostnadstyper, men også mer enkle regneteknikker avhengig av bedriftens økonomiske kompleksitet.

Kortsiktige finansmål rediger

Total rentabilitet og residualregnskap er to viktige finansielle måltall som sier noe om virksomhetens lønnsomhet foruten årsresultatet.

Inntekt rediger

Inntekt er den målbare effekten av en innsats. Denne kan være målbar ved hjelp av regnskapsinntekter direkte (kortsiktig tidshorisont) eller være knyttet til opparbeidelse av forretningsposisjon (langsiktig tidshorisont). Den skattbare inntekten er basert på regnskapstall og er primært målet på en kortsiktig gevinst fordi den langsiktige verdien forutsettes å gi skattbar inntekt i fremtiden. Denne kan også aktiveres som formue (goodwill) i regnskapet hvis det er mulig å angi verdien.

Autoritetsdata