Lære (måleteknikk)

Et lære eller målelære er en innretning som anvendes for målinger. Det er særlig brukt mekaniske målinger så som diameter, dybde, tykkelse osv. Med f.eks. følere kan en måle ventilklaring i motorer. Et annet eksempel: med to «diameter-lære» kan en avgjøre om et hull er stort nok, men ikke for stort. Dette testes ved at det tykke testlæret ikke går gjennom, mens det tynne går gjennom. Tilsvarende kan to gafler teste om tykkelsen er innenfor gitte grenser.

Måledor for hull