Låsesmed

En låsesmed arbeider med låser og nøkler. Beskjeftigelsen har smed i navnet på grunn av grovsmedene som utviklet de første låsene.

Låsesmedhåndverk begynte som vitenskap og kunst, slik fremstilling og bryting av låser ble sett på i gamle dager. I dag kalles personer som arbeider innenfor nøkkelsalg og -service for låsesmeder. Selv om arbeidet med å slipe opp nøkkelkopier til biler og hus stadig er en viktig del, er de fleste låsesmeder primært beskjeftiget med å selge og installere tyverisikringer til private og bedrifter.

Under arbeidet med ny læreplan for låsesmedfaget i Norge så ble det besluttet å beholde låsesmed som fagtittel, til tross for at man i liten eller ingen grad som låsesmed smir låser. Dette ble gjort for å vise til yrkets lange historie, og fordi dette er samsvarer med yrkestitlene som brukes rundt i verden.

Det finnes en egen utdanning med påfølgende læretid for å bli låsesmed. I Norge stilles det krav om plettfri vandel for å bli låsesmed, og norske låsesmedbedrifter har anledning til å kreve uttømmende politiattest for sine ansatte.

Mange av låsesmedene i Norge er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norske Låsesmeder. Organisasjonen har både firmamedlemmer og personlige medlemmer, er pådriver for opplæring innen låsesmedfaget og samarbeider med ulike instanser som forsikringsnæringen og Politiet.

Eksterne lenkerRediger