Kvenland, også omtalt som Quenia, Cwenland og Kænland, er navnet på området rundt den nordlige delen av Bottenvika mellom Sverige og Finland i ulike historiske kilder, slik som Olaus Magnus' kart fra 1500-tallet, Ottar fra Hålogaland og flere. Den finskspråklige befolkningen her blir betegnet som kvener.