Åpne hovedmenyen
Fasaden på Damsgård Hovedgård i Laksevåg i Bergen er et av de norske hovedverkene i rokokko. Hovedgården er kanskje det best bevarte trehuset fra 1700-tallet i Europa.

Kunstnerisk verdi er en verneverdi som omfatter kunstnerisk og arkitektonisk verdi og knytter seg til menneskets estetiske behov og søken etter opplevelser av skjønnhet.

Det legges vekt på form, struktur, materialvalg og detaljutforming i forhold til en kunstnerisk idé og fullførelsen av den. Estetiske vurderinger er sentrale i denne sammenhengen.

Kunstnerisk verdi er et abstrakt begrep som er knyttet til betydningen (verdien) av et kunstverk. Et kunstverk er i denne sammenheng et meget bredt begrep, det kan omfatte såvel noe håndfast som for eksempel et maleri, en skulptur eller et byggverk, som noe abstrakt som en opera eller et musikkstykke. Dets verdi vil være avhengig av for eksempel sosiale faktorer eller bakgrunnen til den som definerer om et verk har «kunstnerisk verdi».

Eksterne lenkerRediger