Kronisk bronkitt

Kronisk bronkitt er en variant av kronisk obstruktiv lungesykdom. Diagnosen kronisk bronkitt blir stilt ved bronkitt som varer i minst tre måneder per år i flere år og der symptomene i liten grad er reversible. Kronisk bronkitt skiller seg slik sett fra kronisk astmatisk bronkitt, der symptomene i noe større grad er reversible.