Kronerulling er et sosialt-/politisk-økonomisk fenomen som oppstår når en eller flere personer trenger penger til en sak som forutsetter økonomisk kapital.

En enkeltperson kan starte en kronerulling ved at man oppfordrer andre personer til å vise sin støtte i en sak ved å gi minst 1 krone i støtte til formålet.

Kronerulling er f.eks. benyttet i Norge til å støtte enkeltpersoner og familier til å finansiere et økonomisk forsvar i alminnelige straffesaker og/eller for å hindre økonomisk konkurs eller avvikling for idealistiske organisasjoner av sportslig, kulturell, religiøs eller politisk karakter.

F.eks. finansierer Wikimedia Foundation driften av Wikipedia ved hjelp av kronerulling.

Se også Rediger