Kroer er et sted mellom Vestby og Ås i Akershus i Viken fylke. Kroer har en kirke og en skole. Kroer er et av tre kirkesogn i Ås kommune, derav de tre øksene i våpenskjoldet til Ås kommune. Det kollektive rutetilbudet til Kroer betjenes av linje 913 Ås – Kroer – Ås med ca. 4 avganger i døgnet.

Kroer kirke

Kroer arrangerer Kroerrevyen.