Kritisk tetthet

Kritisk tetthet, er den tetthet som skal til for at Universet skal være "flatt", dvs. ha euklidsk romlig geometri.

Denne tettheten er beregnet å være = 7,9·10-27 kg/m3, som tilsvarer ca. seks hydrogenatomer pr. m³.