Krise

meget alvorlig situasjon

Krise stammer fra det greske krisis (og latinske crisis), som kan oversettes med plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse.

Krise er mye brukt i blant annet kommunikasjonsfaget, da i forbindelse med en krisekommunikasjon. Krisekommunikasjon handler om tre ting:

Før krisen: kommunisere for å forhindre kriser og planlegge for kriser som likevel vil kunne ramme.

Under krisen: kommunisere med krisens interessenter og berørte interessenter, håndtere utfordrende saker.

Etter krisen: kommunisere for å gjenreise tillit og omdømme, lære av hva som har skjedd.

Oppsummert kan man i denne sammenheng si at en krise er en større uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom ordinær organisering og handlekraft.