Krigslist

Krigslist (også kjent under det franske begrepet ruse de guerre) er en type militære operasjoner som har til hensikt å forlede fienden fra å skaffe en taktisk eller strategisk fordel.

Krigslist er uttrykkelig tillatt etter artikkel 37 nr. 2 i første tilleggsprotokoll av 1977 til Genèvekonvensjonene, som definerer krigslist som «handlinger som tar sikte på å forlede en motstander eller få ham til å opptre overilet, men … som ikke er svikaktige da de ikke tilsikter å vinne motstanderens tillit». Krigslist må avgrenses mot svik, som er forbudt etter internasjonal humanitærrett.

Typiske eksempler på krigslist er bruk av kamuflasje, lokkefeller eller misvisende opplysninger. En vanlig form for krigslist er å anvende attrapper av krigsmateriell for å enten trekke til seg, eller avskrekke fra, et fiendtlig angrep. En annen er å spre falske underrettelser i form av ordre eller rapporter.

Perfiditet, det vil si å anvende vold mens man er maskert som såret eller fredelig, er forbudt ifølge krigens regler og regnes ikke som egentlig krigslist.[1]

Falsk flagg, det vil si bæring av en fremmed makts flagg, uniformer eller andre kjennetegn, er en kontroversiell form for krigslist.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger