Krigsfilm

filmsjanger som omhandler krig

Krigsfilm er betegnelsen på en filmsjanger der hele eller deler av handlinga tar utgangspunkt i en krig eller krigslignende handlinger. En krigsfilm tar ofte utgangspunkt i en virkelig krig eller slag der regissøren etter eget ønske velger hvor nær handlingen skal ligge historiens virkelige hendelse.

Plakat for krigsfilmen Die Brücke, tysk film fra 1959, basert på en virkelig hendelse mot slutten av Andre verdenskrig

Subsjangre av krigsfilm rediger

Drama rediger

Krigsfilmer har også en del subsjangre som f.eks. «drama-krigsfilm», der dramaaspektet er mere vektlagt enn mer «rene» krigsfilmer. Av naturlige årsaker er dramasjangeren til en viss grad alltid til stede i krigsfilmer, men i drama-krigsfilmer har elementer som mellommenneskelige forhold og den menneskelige psyke en større plass enn i mer ordinære krigsfilmer. Enkelte av dem er mer dramafilmer enn krigsfilmer. Et kjennetegn ved denne subsjangeren er at filmskaperen vektlegger de psykologiske og sosiale virkningene av krig.
Av kjente filmer som kan defineres som drama-krigsfilmer kan en nevne de tyske filmene Ubåten (Das Boot) fra 1981 og Der Untergang fra 2004. Av kjente amerikanske kan en nevne Hjortejegeren (1978), Black Hawk Down (2001), Braveheart (1995), Brev fra Iwo Jima (2006), Platoon (1986), Broen over Kwai (1957) og Redd Menig Ryan (1998). Den tyske Blikktrommen (1979) og den amerikanske Schindlers liste (1993) kan kategoriseres som ren dramafilm da krigen bare er et bakteppe.

Action rediger

En annen subsjanger er «action-krigsfilm». Her er dramaaspektet skjøvet i bakgrunnen til fordel for spenning, fartsfylte og handlingsmettede scener av ulik art. Denne subsjangeren kan i stor grad betraktes som actionfilm da den ofte bruker krig som et handlingsmessig virkemiddel.
Typiske eksmpler på denne subsjangeren er de amerikanske 12 fortapte menn (1967), Kellys helter (1970), Rambo - First Blood II (1985) og Missing in Action (1984) (Missing in Acion og Rambo 2 defineres ofte som rene actionfilmer).

Krim/Thriller rediger

En tredje subkategori er krigsfilmer som har sterke innslag av krim og thriller. Slike filmer er ofte basert på bøker av kjente krimforfattere som blant annet Alistair MacLean og Jack Higgins. Sentrale elementer i slike filmer er vanligvis etterretning, spionasje og komplotter. Krimhistorien bruker en krig som utgangspunkt for sin handling.
Typiske eksempler på denne sjangeren er Ørneredet (1968) og Kanonene på Navarone (1961).

Satire rediger

Krigsfilmer av den mer satiriske typen er mindre markant, men en kan nevne Catch-22 fra 1970.

Kategorisering rediger

Det kan ofte være vanskelig å definere «rene» krigsfilmer siden andre sjangere ofte har et visst nærvær. Noen eksempler på ordinære krigsfilmer kan være Ardennerslaget (1968), Gå - fortell Sparta om vår død (1978), Slaget om Midway (1976), Operation Crossbow (1965) og Den lengste dagen (1962). «Ordinære» krigsfilmer har ofte et mer heroisk preg enn drama-krigsfilmer.

Eksterne lenker rediger

  • Krigsfilm; fra Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier (pdf-fil)