Krigserstatningene etter første verdenskrig

Krigserstatningene etter første verdenskrig var betalinger og overføringer av eiendom og utstyr som Tyskland ble tvunget til å foreta etter første verdenskrig i henhold til Versaillestraktaten fra 1919. Artikkel 231 i Versaillestraktaten, også kalt delsatsen om krigsgjeld, erklærte at Tyskland og deres allierte var ansvarlige for tapene og skadene som ententemaktene hadde lidd under krigen og å sørge for de nødvendige erstatninger.

A train taking with a load of machinery
Togtransport av maskiner som en del av krigsskadeserstatningene i 1920.

I januar 1921 ble erstatningssumen fastsatt til 132 milliarder tyske Goldmark, tilsvarende omkring 100 000 tonn rent gull, fastsatt av den allierte krigsskadekommisjonen. De årlige innbetalingene ble redusert i 1924 og var deretter i 1929 til mer enn 50 % av summen. Innbetalingene opphørte med maktovertagelsen til Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske parti i 1933, da omkring 1/8 av erstatningene var betalte. De siste utbetalingene ble foretatt den 4. oktober 2010, på 20-årsdagen for Tysklands gjenforening.

Denne historierelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.