Krafse

jordbruksredskap

Krafse (opprinnelig grafse) er et redskap som er sammensatt av et bredt blad av jern i svak bue, festet vinkelrett øverst på midten til et solid skaft av tre, brukes i hovedsak til å grave grøft og hull i jord / hardpakket masser/ fjell, for nedfelling av trampoliner etc.

Krafs med krafsetrau (krafsebrett)

Brukes også til å grave opp jord, grus og sand med for å utjevne eller flytte slik masse med handemakt. Krafsene blir ofte benyttet i kombinasjon med et trau, et jernbrett med sidehåndtak som en skraper massen inn på (krafsebrett), for deretter å fylle den i en vogn eller en trillebår, eller for å flytte det på krafsebrettet til en annet sted i nærheten.

Betegnelsen krafse blir på sine steder også benyttet om en liten rive med grove tinder.

Se ogsåRediger