Må ikke forveksles med det danske vittighetsbladet Corsaren

Korsaren var et norsk vittighetsblad, startet av Harald Hjalmar Schmidt (1850–1893) under navnet Krydseren i 1879.

«"Kongen" og "Hs. Majestæt" mødes». Fra venstre: Christen Collin, Bjørnstjerne Bjørnson, Gunnar Heiberg, Ola Thommessen og Christian Krohg. Karikatur tegnet av Andreas Bloch (1860–1917) for "Korsaren" i 1896.

Inntil i 1883 utkom bladet anonymt, men fra da av sto Schmidt navngitt som redaktør. Han bestyrte bladet inntil i 1892. I 1894 endret bladet navnet til Korsaren.

Fra 1907 fikk Korsaren en mer politisk profil med den norske forfatteren Hans Jæger (1854–1910), og den danske anarkisten Jean Jacques Ipsen (1857–1936) som redaktører. Korsaren skulle være «et kamporgan mot den sosialdemokratiske alliansepolitikken og statsparlamentarismen – Talsmann for den rene sosialisme!». Det utkom i ti nummer og ble etterfulgt av Revolten som utkom i åtte nummer. Det brakte karikaturtegninger laget av blant andre Andreas Bloch og Gustav Lærum.

Eksterne lenker rediger