Koordinatbord

Et bord som presist kan flyttes i horisontalplanet.

Koordinatbord er et bord som presist kan flyttes i horisontalplanet. Et arbeidsstykke monteres vanligvis på koordinatbordet. Koordinatbord brukes for eksempel i fresemaskiner, 3D-skrivere, mikroskop, eller for å gi horisontal bevegelse for automatiserte maskiner, som for eksempel monteringsroboter i produksjonsanlegg. Robotarmer og andre automatisere prosesser har ofte en begrenset bevegelsesfrihet med fastmontert base, og et koordinatbord kan dermed øke bevegelsefriheten til systemet ved å flytte arbeidsstykket i horisontalplanet.

Figur som illustrerer et typisk koordinatbord til fresemaskin.

Koordinatbord er laget for å gi høy posisjonsnøyaktighet langs flere akser. De kan styres manuelt ved hjelp av sveiver og/eller være motoriserte, da gjerne med linære motorer. Bordet beveger seg vanligvis på kulelagre.

Bruksområder

rediger

Koordinatbord benyttes i industrier som farmasøytisk industri, produksjon av halvledere, generell automasjon innen maskinering og fabrikkanlegg forøvrig til for eksempel materialhåndtering og måling.

Oppbygning

rediger

Koordinatbord har en flat overflate montert oppå enten kulelagre eller rullelagre med flere linære baser sammensatt av «forcers» og «platens».[bør utdypes] Forceren glir over glassplaten på et friksjonsløst luftlager og kan bevege seg over platen i en kontinuerlig lineær bevegelse. For å få flere akser blir ofte disse linære basene satt oppå hverandre, for eksempel bestpr et horisontalt XY-koordinatbord av to linære baser stablet oppå hverandre. X-aksen plasseres da gjerne nederst og festes til basen, mens Y-aksen plasseres mellom X-aksen og bordet på toppen. Justerbare «gibs» kan festes på begge akser.[bør utdypes] Denne typen koordinatbord brukes ofte for industrielle roboter, og kalles da ofte for «posisjoneringsbord». Typiske materialer brukt for å konstruere koordinatbord er rustfritt stål og støpejern, samt bronse for lagrene og aluminium for rammene.

Ulike typer koordinatbord

rediger

De største tekniske forskjellene mellom ulike koordinatbort er oppbygningen av «ways» og «drive»-mekanismen. «Ways»-mekanismen bestemmer lastkapasitet, hastighet i en rett linje, presisjon på en rett linjer og stivhet eller holdbarhet, mens «drive»-mekanismen bestemmer hvor jevne bevegelsene er samt hastighet.

Generelt anses koordinatbord å ha høy presisjon og kreve lite vedlikehold, samt har høy brukervennlighet. Imidlertid hender det at kulelagrene slites og må byttes ut regelmessig dersom vektbelastningen fra arbeidsstykkene er høy.

Galleri

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger


Autoritetsdata