Konversjon (religion)

(Omdirigert fra Konvertitt)

Konversjon (religion) skjer når en person går over fra en religion til en annen. Ordet brukes også når man bytter fra en konfesjon til en annen, for eksempel fra Den norske kirke til Den katolske kirke innen kristendommen. En person som konverterer, kalles en «konvertitt».

Apostelen Paulus konverteter

Det vil ofte være en seremoni for å markere overgangen, og i en del trossamfunn en kortere eller lengre periode med undervisning før konversjonen. Dersom en som er barnedøpt konverterer til en pinsemenighet, vil vedkommende bli døpt igjen, da pinsebevegelsen har et baptistisk dåpssyn og krever «troendes dåp». Dette skjer ved full neddykking i vann. Kirkesamfunn som praktiserer barnedåp vil derimot ikke foreta gjendåp av konvertitter.

Menneskerettighetserklæringen definerer retten til å konvertere som en menneskerettighet (Artikkel 18).

Eksterne lenkerRediger