Konversjon (religion)

(Omdirigert fra «Konvertitt»)

Konversjon (fra latin conversio, «vende om»)[1] er i religiøs forstand det som skjer når en person går over fra en religion til en annen. Ordet brukes også når man bytter fra en konfesjon til en annen.[2] En person som konverterer, kalles en konvertitt.[3]

Apostelen Paulus konverteter

Religiøs omvendelse er å ta til seg et sett med trosretninger identifisert med ett bestemt religiøst trossamfunn til ekskludering av andre. Dermed vil «religiøs omvendelse» beskrive det å forlate tilslutningen til ett kirkesamfunn og knytte til seg et annet. Dette kan være fra ett til et annet kirkesamfunn innenfor samme religion, for eksempel fra Den norske kirke (protestantisk kristendom) til Den katolske kirke (romersk-katolisisme), eller omvendt; eller fra sunniislam til sjiaislam, eller omvendt.[4] I noen tilfeller markerer religiøs konvertering «en transformasjon av religiøs identitet og symboliseres av spesielle ritualer».[5]

Det vil ofte være en seremoni for å markere overgangen, og i en del trossamfunn en kortere eller lengre periode med undervisning før konversjonen. Dersom en som er barnedøpt konverterer til en pinsemenighet, vil vedkommende bli døpt igjen, da pinsebevegelsen har et baptistisk dåpssyn og krever «troendes dåp». Dette skjer ved full neddykking i vann. Kirkesamfunn som praktiserer barnedåp vil derimot ikke foreta gjendåp av konvertitter.

Folk konverterer til en annen religion av forskjellige grunner, blant annet aktiv konvertering ved fritt valg på grunn av en endring i tro,[6] sekundær konvertering (ved at ens ekteskapelig partner har en annen religion) og ekteskapelig konvertering, konvertering på dødsleie, konvertering av bekvemmelighetshensyn, og konvertering ved tvang. Menneskerettighetserklæringen definerer retten til å konvertere som en menneskerettighet (Artikkel 18).[7]

Apostasi (fra gresk: αποστασία) betyr «frafall»)[8] er et begrep som brukes av medlemmer av en religion eller kirkesamfunn for å referere til noen som har forlatt den religionen eller kirkesamfunnet, enten til fordel for en annen religion, eller som står helt fritt uten religiøs forankring.

Referanser

rediger
  1. ^ «konversjon», NAOB
  2. ^ «Konvertering (Religion)», data.ub.uio.no
  3. ^ «konvertitt», NAOB
  4. ^ Stark, Rodney; Finke, Roger (2000): Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion, University of California Press, ISBN 978-0-520-22202-1; s. 114.
  5. ^ Meintel, Deirdre (2007): «When There Is No Conversion: Spiritualists and Personal Religious Change», Anthropologica. 49 (1): 149–162.
  6. ^ Falkenberg, Steve (31. august 2009): «Psychological Explanations of Religious Socialization», Religious Conversion. Eastern Kentucky University.
  7. ^ «International standards, Special Rapporteur on freedom of religion or belief», United Nations
  8. ^ «apostasi», NAOB

Eksterne lenker

rediger