Kontrabassklarinett

Kontrabassklarinett er et musikkinstrument i treblåserfamilien, og er en stor variant av klarinetten. Den er vanligvis stemt i B, og har grunntone B1 – to oktaver under en vanlig sopranklarinett, og noteres i G-nøkkel som transponerende instrument. Rekkevidden spenner fra Dess1 eller B2 og ca. tre oktaver oppover. Den finnes også stemt i Ess, men kalles da gjerne kontraaltklarinett.

Toneomfanget på en kontrabassklarinett

Kontrabassklarinetten er et sjeldent instrument, bortsett fra i klarinett-ensembler og store janitsjarkorps. Den bygges enten i loop, eller med omtrent utseende som en stor bassklarinett.

Se også rediger