Konteinerformat

Konteinerformat er et filformat som har til oppgave å multiplekse datastrømmer. Dette er en forskjell fra en arkivfil, som inneholder datastrømmene etter hverandre.

Konteinerformater for multimediaRediger

Et typisk bruksområde for konteinerformater er å multiplekse datastrømmer av lyd, video og undertekst. Hver datastrøm svarer til en bestemt Kodek.

Eksempler på slike konteinerformater: