Kontaktsjonglering

Kontaktsjonglering er en form for objektmanipulasjon som hovedsakelig fokuserer på bevegelse av objekter, slik som kuler, i permanent kontakt med kroppen. Det har lite til felles med annen sjonglering, og dreier seg typisk om å rulle en eller flere gjennomsiktige kuler på hendene eller armene for å lage visuelle illusjoner, for eksempel en kule som hele tida befinner seg på samme sted i rommet mens den ruller.

Kontaktsjonglering med fire kuler.

Kontaktsjonglering er delt inn i tre hovedteknikker:

  • Kroppsrulling er manipulasjon av ett eller flere objekter rundt hendene, armene og kroppen, vanligvis uten at objektet blir kasta i det hele tatt.
  • Håndflatespinning er manipulasjon av to eller flere kuler i hver hånd, hvor minst én av dem er i konstant bevegelse. Kulene kan bli flytta fra en hånd til en annen for å forme vakre mønstre, men de blir veldig sjelden sluppet ut i lufta.
  • Isolasjonisme er manipulasjon av vanligvis ett objekt (også her vanligvis en kule) slik at objektet ser ut til å stå stille i tid og rom mens sjongløren danser rundt det.

Kontaktsjonglering er også kjent under flere andre navn, blant annet "statisk sjonglering", "sfærelek" og "dynamisk manipulasjon".