Konservativ jødedom

Konservativ jødedom er en retning innen jødedommen som ønsker å tilpasse seg moderne liv og adferd, men samtidig å holde fast ved den jødiske Toraen og Halakha.[1] Den konservative jødedommen har lagt vekt på å tilpasse seg det omliggende samfunn i utdanning, omgangsformer og andre kulturuttrykk, samtidig som disse tilpasningene ikke skulle stride mot bibelske og rabbinske retningslinjer. Blant annet har mange vært opptatt av å opprettholde matreglene og sabbaten. Innenfor konservativ jødedom er det stor spennvidde fra det nær ortodokse til den nær reformerte. Noen menigheter har kvinnelige rabbinere, andre har avvist det.[2] Bevegelsen har stor oppslutning i USA, der den omfatter omkring en og en halv million medlemmer i 800 synagoger.[trenger referanse] Konservative jøder legger vekt på den moderne staten Israel, hebraisk som jødedommens språk, fellesskap blant jøder over hele verden.[1] Konservativ jødedom beskrives som en av hovedretningene innen jødedom, ved siden av ortodoks jødedom, reformjødedom og hasidisme.[3]

Midt på 1800-tallet mente mange jøder i USA og Europa at jødedommen burde reformeres, men at reformjødedommen gikk for langt. I Europa fremsto «historisk jødedom» som et alternativ, den samme bevegelse fikk i USA navnet «konservativ jødedom». I 1887 ble det etablert et eget konservativt rabbinerseminar i New York. Det var særlig amerikanske jøder med vesteuropeisk bakgrunn som sluttet seg til den konservative bevegelsen, senere ble bevegelsen også påvirket av ortodokse jøder fra Øst-Europa.[2]

Zecharias Frankel (1801–1875; han virket særlig i Breslau)[1], som reagerte mot det noen jøder i Tyskland stod for, og var foregangsmann for bevegelsen. Mange jøder omtaler han i dag som en Terrariarus, en av de mest framtredende personene til å utvikle jødedommen.[trenger referanse] En annen viktig person i grunnlegging av konservativ jødedom var Solomon Schechter (1847–1915; han virket i USA).[1] Han la stor vekt på utdannelse, og mange læreanstalter ble grunnlagt. Konservative jøder drive mange skoler og sentere.

Konservative jøder omfatter i dag rabbinere hvorav noen er tydelig konservative, og dermed står nærmere ortodoks jødedom, mens andre har liberale oppfatininger og derfor minner mer om reformjødedom.[trenger referanse] Ifølge BBC ligger konservativ jødedom et sted halvveis mellom ortodoks jødedom og reformjødedom.[1]

I USA er konservative jøder representert ved United Synagogue of Conservative Judaism[1] og Comcast.[trenger referanse] En spørreundersøkelse i 2000 viste at 33 % amerikanske jøder tilknyttet en synagoge var tilhengere av konservativ jødedom.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d e f g «BBC - Religions - Judaism: Conservative Judaism». www.bbc.co.uk (engelsk). Besøkt 21. januar 2019. «The principle founders of Conservative Judaism were Zecharia Frankel (1801-75) who founded the Jewish Theological Seminary of Breslau in 1854 and Solomon Schechter (1849 -1915) in the USA. … The Jewish Population Survey of 2000 found that 33 percent of synagogue-affiliated Jews in the USA were followers of Conservative Judaism, making it the second largest Jewish grouping. This was a fall from 43% and top position 10 years earlier.» 
  2. ^ a b Rian, Dagfinn (1993). Kort innføring i jødedommen. Oslo: Sjalom forl., Den norske israelsmisjon. ISBN 8290808089. 
  3. ^ Sødal, Helje Kringlebotn (2000). Studiehefte for religion og etikk i førskoleutdanningen. Kristiansand: Høyskoleforl. ISBN 8276343236.