Konjunkturledighet

Konjunkturledighet betyr at arbeidsledigheten stiger på grunn av lavkonjunktur i økonomien, i Norge og/eller i utlandet. Etterspørselen blant befolkningen synker. Lav etterspørsel medfører at produksjonen går ned. Behovet for arbeidskraft blir mindre, og arbeidsledigheten øker. Dermed blir faktisk BNP lavere enn potensielt BNP. Man får en lavkonjunktur som medfører et negativt produksjonsgap. Arbeidsledigheten blir større enn likevektsledigheten. Lavkonjunktur i et land kan føre til økt konjunkturledighet i land som eksporterer til landet som først opplevde konjunkturledighet.