Kongregasjonen for katolsk utdannelse

Kongregasjonen for katolsk utdannelse er en del av Den romerske kurie, det vil si Den katolske kirkes sentrale administrasjon. Den ledes av kardinal Zenon Grocholewski, som ble utnevnt til prefekt i 1999.

Kongregasjonen ble opprettet av pave Sixtus V i 1588 under navnet Congregatio pro universitate studii romani. Oppgaven var å føre kontroll med studiene med Universitá di Roma og andre, viktige pavelige universiteter, som de i Bologna, Paris og Salamanca.

I 1824 opprettet Leo XII Congregatio studiorum for skolene i Pavestatene. I 1870 fikk denne også jurisdiksjon over de katolske universitetene, noe som ble bekreftet av Pius X ved reformen av kurien i 1908. Benedikt XV opprettet en seksjon for presteseminarene som ble underlagt studiekongregasjonen. Paul VI endret i 1976 navnet til Sacra Congregatio pro institutione Catholica, og kongregasjonen fikk så sitt nåværende navn av Johannes Paul II i 1988, gjennom dokumentet Pastor Bonus.

I tillegg til prefekten har kongregasjonen en sekretær og en undersekretær, 31 medlemmer (kardinaler, erkebiskoper og biskoper), en stab på 25 personer og 31 konsultorer. Kongregasjonen fører tilsyn med alle presteseminarer, unntatt de som er underlagt Kongregasjonen for folkenes evangelisering (i misjonsområder) og Kongregasjonen for Østkirkene (orientalske katolske seminarer); over alle, høyere, katolske utdanningsinstitusjoner og over skoler som er underlagt kirkelig myndighet.

Det pavelige verk for prestekall er underlagt kongregasjonen, og har kongregasjonens prefekt som sin president.

PrefekterRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Dikasterien der römische Kurie übergangsweise bestätigt, Radio Vatikan, 16. mars 2013
  2. ^ a b http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/31/0230/00512.html Nomina del Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Presseamt des Heiligen Stuhls|werk, 2015-03-31