Kongevann

Kongevann er en gulbrun, svært aggressiv væske, som oppstår ved at man blander én del konsentrert salpetersyre og tre deler konsentrert saltsyre. Denne blandingen kan løse opp det «kongelige» edelmetallet gull, og ble derfor kalt aqua regia, altså kongevann.

HNO3 + 3 HCl → NOCl + Cl2 + 2 H2O

Hverken saltsyre eller salpetersyre kan hver for seg løse opp gull. Det er blandingen av en oksiderende syre (salpetersyren) og en ikke-oksiderende syre (saltsyren) som gjør væsken svært aggressiv. Det oppstår fritt klor og nitrosylklorid, NOCl, som gjør at gull og en rekke andre metaller blir oppløst.

Når kongevann løser gull, vil salpetersyren løse opp en knapt sporbar mengde gull, noe som gjør at det dannes gull-ioner. Ren salpetersyre ville straks bli mettet, men klorionene i kongevannet vil nå binde seg til gullionene, som så blir felt ut av løsningen. Slik kan salpetersyren ta opp mer gull, og prosessen fortsetter til gullet er oppløst:

Au + 3NO3- + 6H+ → Au3+ + 3NO2↑ + 3H2O
Au3+ + 4Cl- → AuCl4-


Sølv blir ikke oppløst av kongevann på denne måten, da det danner seg et sjikt av sølvklorid som ikke lar seg løse opp, og som beskytter mot videre angrep.

Det blir iblant påstått at kongevann ikke kan løse opp andre metaller enn gull og muligens platina. Dette er ikke tilfelle, ettersom de fleste metaller kan løses av saltsyre eller salpetersyre hver for seg. Noen metaller, f. eks. zirkonium, hafnium, niob, tantal og wolfram er så passive at de kan motstå angrep av kongevann, iallfall i romtemperatur. Men kongevann kan altså ikke brukes til å fastslå hvorvidt gull er ekte eller ikke.

Kongevann har kort holdbarhet, og nedbrytes raskt til klor, nitrosylklorid og nitrøse gasser (NOx). Det må derfor blandes straks før bruk. Hvis det likevel skulle lagres er det fare for at det dannes overtrykk og syren kan skumme over når beholderen åpnes.