Konger av Sumer

Wikimedia-listeartikkel

Sumererne dannet flere stater som eksisterte samtidig. Derfor har det eksistert mange sumeriske konger. Mange gamle tekster navngir flere konger i de forskjellige bystatene.

Det man vanligvis omtaler som Den sumeriske kongeliste er den legendariske fortegnelsen som er kjent fra flere innskrifter og som omhandler tidlige regenter. Denne listen forteller om at kongene fikk sitt herredømme fra himmelen og at herredømmet siden skiftet mellom forskjellige byer. Listen forteller også om en stor flom. Blant de navnene man finner på listen er Dumuzi, som også er et navn på guden Tammuz. Man finner også navnet Gilgamesj, hovedpersonen i Gigamesj-eposet. Listen tar også med kong Sargon av Akkad og de andre kongene i Det akkadiske rike.

Man har funnet en innskrift som omtaler kongene Mesannepada og hans sønn A-annepada som var konger i Ur. De opptrer også i kongelisten. Man har også funnet en vase som omtaler Me-barag-si, konge av Kisj, og han anses for identisk med Enmabaragesi på listen. Derfor mener man at det er grunn til å tro at kongelisten inneholder i hvertfall noen historiske fakta.[1]

Et bemerkelsesverdig trekk ved listen er de usedvanlig lange regjeringstidene noen av kongene tillegges. Noen av de tidligste kongene i listen sies å ha regjert i titusener av år. Siden sies noen å ha regjert i flere hundre år, og noen i normale antall år. En mulighet er at man har ganget noen kongers regjeringstid med tallet 60 og noen med 60 X 60 og at det er opphavet til de høye tallene.

ReferanserEdit

  1. ^ Roux, George (1993): Ancient Iraq, Penguin Book, 3. utg., s. 123