Sparta var en viktig gresk bystat i Peloponnes. Den var uvanlig blant greske bystater med at den beholdt sitt kongedømme etter arkaisk tid. Det var enda mer uvanlig at den hadde to konger samtidig, noe som skyldtes to separate linjer. Ifølge tradisjonen skyldtes de to linjene (agiadene og eurypontidene) at de stammet fra tvillingene Eurysthenes (agiadene) og Prokles som var etterkommere av Herakles. De skulle ha erobret Sparta to generasjoner etter trojanerkrigen. Selv om der er lister over tidligere antatte konger av Sparta, er der lite bevis for eksistensen av noen konger før midten av det 6. århundre f.Kr.

Agiadedynastiet rediger

Eurypontidedynastiet rediger

Etter Sellasia rediger

Etter Kleomenes IIIs nederlag i slaget ved Sellasia for Antigonos III Doson av Makedonia og det akhaiske forbund, begynte det spartanske systemet å bryte sammen. Sparta ble republikk fra 221 til 219 f.Kr.

Det akhaiske forbund annekterte Sparta i 192 f.Kr.

Eksterne lenker rediger