Konfliktåret 1676 er en oversikt over hendelser som har med voldelige konflikter i vid forstand å gjøre som kriger, revolusjoner og opprør i 1676.

Konfliktåret 1676
1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678
Humaniora og kultur
Arkeologi | Arkitektur | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Religion | Teater |
Samfunnsvitenskap
og samfunn

Avis | Konflikt | Politikk | Sport |
Teknologi og vitenskap
Vitenskap
Andre årsmaler
Land
Danmark | Frankrike | India | Korea | Norge | Sverige
Ledere
Statsledere


Regalskipet Stora Kronan som forliser ved Öland

Pågående kriger rediger

Hendelser rediger

 • 23. mars – Den danske admiralen Niels Juel får kongelig befaling om å ta kommandoen over den danske marinen.
 • 1. april – Den danske marineflåten seiler raskt ut fra København.
 • April – En dansk hær stiger i land ved KlintehamnGotland.
 • 1. mai – Gotland faller helt i danske hender og dette var helt til slutten av krigen i 1679.
 • 4. mai – På grunn av vanskelig vær tvinges den danske marinestyrken ved Visby å søke skydd ved Karlsöarna.
 • 14. mai – Den danske flåtestyrken får forsterkninger av nederlandske skip.
 • 16. mai – Den danske flåtestyrken letter anker fra posisjonen ved Gotland og seiler mot Bornholm.
 • 25. mai – De svenske og dansknederlandske marinene treffes utenfor Bornholm|, men sjøslaget drøyer til 1. juni. Dette er starten på Gyldenløvefeiden
 • 1. juni – Den svenske marinen beseires av den danske i sjøslaget ved Öland og det svenske flaggskipet «Kronan», bestykket med 126 kanoner, eksploderer og forliser.
 • 29. juni – Danskene stiger i land ved Råå i Skåne.
 • 4. juliHelsingborg slott kapitulerer overfor danskene.
 • 24. juli – Den svenske krigskassen erobres av danskene i det såkalte kuppet i Loshult.
 • 3. august – Etter en beleiring kapitulerer Landskrona overfor danskene under Christian Vs ledelse.
 • 6. august – Christian V sender generalmajor Duncan med 3000 mann fra Landskrona til Halmstad. Samtidig tåger kongen med resten av hæren mot Kristianstad.
 • 15. august – Den danske hær som har beleiret Kristianstad stormer og inntar byen. Christian V tillater tre timer med plundring.
 • 17. august – Den svenske armeen på 10.000 mann under kong Karl XI av Sverige beseirer en del av den danske armeen på 3000 man under generalmajor Jakob Duncan i slaget ved Halmstad noe som blir en Karl XI første seirer i krigen.
 • 21. oktober – Karl XI fortar full mobilisering av sin forsterkede armé i Hamneda kyrkby i Småland for siden å føre den ned i Skåne.
 • 30. oktober – Karl XI lar sin armé plundre Helsingborg.
 • 4. desember – Svenskene under Karl XI beseirer danskene under Christian V i det blodige slaget ved Lund.
 • Desember – Helsingborgs slott gjeninntas av svenskene.
 • Den svenske riksadmiralen Gustaf Otto Stenbock får skylden for at marinen mislykkes og avsettes derfor fra sitt embete. Han dømmes til å betale utgiftene til marinens utrustning, 210.000 daler sølvmynt, noe som seinere ble satt ned til det halve.
 • Karlshamn og Kristianopel inntas av den dansknederlandske marinen.
 • Danskene begynner å organisere kompanier av frivillige i de skånske skogene. Eventyrlystne og fattige tilslutter seg til det som kommer til å kalles Snapphanebevegelsen.

Fødsler rediger

Dødsfall rediger