Kompleks konjugasjon

Et komplekst tall og dets konjugerede verdi i det komplekse tallsystemet

Et komplekskonjugat er resultatet av en operasjon på et komplekst tall. I det komplekse tallsystemet innebærer konjugering å avbilde tallet som dets speiling om den reelle aksen. Komplekskonjugatet av et tall betegnes med eller og kan defineres som

eller i polarkoordinater

EgenskaperRediger

Følgende gjelder for alle komplekse tall   og  

 
 
  om  
  om og bare om   er reellt
 
 
 
  om  

Komplekskonjugering er et av de enkleste eksemplene på en ikke-analytisk funksjon.