Kommunestyrevalget 1955

Kommunestyrevalget 1955 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som med unntak av tre kommuner fant sted 3. oktober 1955. I Karasjok ble valget avholdt 12. desember 1955. I Kautokeino ble valget avholdt 19. desember 1955. Det ble holdt omvalg i de åtte kommunene Torpa, Sigdal, Randesund, Tonstad, Eikefjord, Bru, Hjørundfjord og Hadsel. Valget ble kjent ugyldig i valgsognene Åkra, Kvinnherad og Torskefjord.

Kommunestyrevalget 1955
3. oktober 1955
Valgdeltakelse 71,54 % av 2,27 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H V
Stemmer
43,1 %
16,6 %
8,4 %
       
Parti KrF Bondepartiet NKP
Stemmer
7,4 %
6,9 %
5,3 %

‹ 1951 Norges flagg 1959 ›
Fra valglokaltet i Grip, den gang Norges minste kommune.

Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 680 norske herredskommuner med 733 valgsogn og til 64 byer. I landdistriktene ble det valgt 14 014 representanter og 10 360 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 404 representanter og 2 808 varamenn. Av representantene var henholdsvis 725 og 331 kvinner.[1]

Stemmerettsalderen var 21 år.[1] 2 272 639 personer var innført i manntallet ved valget. 1 625 784 personer avga stemme tilsvarende 71,5% valgoppslutning, lavere enn ved forrige kommunestyrevalg. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 44 av 733 valgsogn, og omfattet om lag 2% av de stemmeberettigede. Ingen av byene avholdt flertallsvalg.

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 42,5 % av stemmene i bygdene og 44,8 % i byene. Dette ga partiet totalt 6 735 representanter, en økning fra 6 015 representanter ved kommunestyrevalget 1951.[1]

Arbeiderpartiet fikk også flest ordførere, med 333 av i alt 744, en økning fra 304 i 1951.[1]

Resultat av forholdstallsvalgene

rediger
Herredskommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1951
Det norske Arbeiderparti 428 236 42,5 5 572 40,7  642
Bondepartiet 110 782 11,0 1 617 11,8  340
Upolitiske og lokale lister 110 578 11,0 2 162 15,8  265
Høyre 84 212 8,4 772 5,6  262
Venstre 78 524 7,8 1 017 7,4  43
Kristelig Folkeparti 74 522 7,4 888 6,5  149
Borgerlige felleslister 67 457 6,7 1 152 8,4  357
Norges Kommunistiske Parti 45 531 4,5 395 2,9  22
Småbrukere, arbeidere og fiskere 6 603 0,7 110 0,8  18
Totalt 1 006 625 100 13 685 100  1262
Bykommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1951
Det norske Arbeiderparti 268 175 44,8 1 163 48,4  78
Høyre 183 960 30,8 590 24,5  50
Venstre 57 099 9,6 306 12,7  30
Kristelig Folkeparti 44 854 7,5 175 7,3  2
Norges Kommunistiske Parti 39 344 6,6 124 5,2  18
Upolitiske og lokale lister 3 239 0,5 16 0,5  4
Borgerlige felleslister 1 404 0,2 29 1,2  7
Bondepartiet 123 0,02 1 0,04  1
Totalt 598 198 100 2 404 100  68

Resultat av ordførervalgene

rediger

Fylkestinget var en samling av fylkets ordførere. 5 av ordførervalgene ble avgjort ved loddtrekning.

Fylke Ap SAF H B Krf V F U Totalt
Østfold 14 6 2 1 5 28
Akershus 20 2 5 2 29
Hedmark 24 5 1 30
Opland 26 3 3 3 35
Buskerud 17 1 6 24
Vestfold 8 4 2 3 1 18
Telemark 20 1 1 3 25
Aust-Agder 10 2 9 8 2 31
Vest-Agder 2 1 8 1 11 10 4 37
Rogaland 5 11 5 7 4 16 48
Hordaland 6 6 11 5 2 1 25 56
Sogn og Fjordane 8 1 11 9 3 6 38
Møre og Romsdal 10 1 7 6 6 7 28 65
Sør-Trøndelag 24 12 1 7 4 7 55
Nord-Trøndelag 19 1 13 4 6 2 45
Nordland 37 1 1 1 2 13 8 63
Troms 23 10 33
Finnmark 17 1 2 20
Herreder i alt 290 2 19 111 21 64 65 108 680
Byene 43 13 7 1 64
Alle 333 2 32 111 21 71 66 108 744

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk XI. 252: Kommunevalgene og ordførervalgene 1955». Statistisk sentralbyrå.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata