Kommunestyrevalg i Sør-Rana

Kommunestyrevalg i Sør-Rana er en oversikt over kommunestyrevalg i den tidligere kommunen Sør-Rana i perioden 19341959.

Sør-Rana kommune ble utskilt fra Hemnes i 1929, og det første kommunevalget ble avholdt i 1934. I 1963 ble det ikke avholdt noe valg i kommunen, ettersom det allerede var besluttet at Sør-Rana kommune skulle opphøre å eksistere fra 1. januar 1964.

Under kommunereformen i 1964 ble den nordlige delen av Sør-Rana innlemmet i den nye Rana kommune, mens den sørlige delen ble innlemmet i den utvidede Hemnes kommune.

Kommunestyrevalg 1959Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 45,6 −9,6 286 −37 7 −1
Borgerlige felleslister 39,4 −5,4 247 −15 6 −1
Arbeidere, fiskere,
småbrukere
15,0 +15,0 94 +94 2 +2
Valgdeltakelse/Total 56,8 % 627 15
Ordfører: Kristoffer Almli () Varaordfører: Ragnar Holmstrand ()
Merknader: Kåre Rønning (Senterpartiet var visevaraordfører 1960-1961, og ble ordfører 1962-1963. Ny varaordfører i 1962 ble Ragnar Holmstrand, mens Kristoffer Almli ble visevaraordfører.

1955Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 55,2 +2,5 323 −18 8 +1
Borgerlige felleslister 44,8 +3,2 262 −7 7 +2
Valgdeltakelse/Total 51,4 % 585 15
Ordfører: Kristoffer Almli () Varaordfører: Sverre Husnes ()
Merknader: Visevaraordfører ble Hans Knutsen

1951Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 52,7 −3,0 341 −50 7 0
Borgerlige felleslister 41,6 269 5 0
Andre lister 5,7 −1,3 37 −12 0 0 0
Valgdeltakelse/Total 51,6 % 647 12
Ordfører: Ole Evensen () Varaordfører: Einar Ånonli ()
Merknader: Per Valla ble visevaraordfører

1947Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 55,7 −2,7 391 −6 7 0
Bondepartiet 37,3 262 5
Andre lister 7,0 −3,6 49 −23 0 −1 0
Valgdeltakelse/Total 52,4 % 702 12
Ordfører: Ole Evensen (Det norske Arbeiderparti) Varaordfører: Jakob Sæther ()
Merknader: Hans Knutsen var visevaraordfører

1945Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Det norske Arbeiderparti 58,4 +18,4 397 +194 7 +2
Borgerlige felleslister 31,0 −9,0 211 −8 4 −1
Andre lister 10,6 −11,1 72 −38 1 −1
Valgdeltakelse/Total 50,1 % 680 12
Ordfører: O. Bjørnåli (Det norske Arbeiderparti) Varaordfører: Per Valla ()
Merknader: O. Bjørnåli og Per Valla ble utnevnt av fylkesmannen etter den tyske okkupasjonen den 8. mai 1945. Olaf J. Hagen var visevaraordfører. Etter at formannskapet begynte å fungere igjen den 20. september 1945, ble Hans J. Utskarpen ordfører, Ole Evensen varaordfører, mens O. Bjørnåli ble visevaraordfører. I 1946 ble Ole Evensen ordfører, Jens M. Lillebjerka varaordfører og Per Valla visevaraordfører.

1937Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Borgerlige felleslister 40,0 203 5
Det norske Arbeiderparti 38,3 194 5
Andre lister 21,7 110 2
Valgdeltakelse/Total 50,4 % 507 12
Ordfører: Hans J. Utskarpen () Varaordfører: Gerh. Seljehammer ()
Merknader: O. Bjørnåli var visevaraordfører

1934Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Valgdeltakelse/Total 66,0 % 633 12
Ordfører: O. Bjørnåli (Borgerlig samling) Varaordfører: Ole Evensen ()
Merknader: Bjørnåli flyttet til Bodø i 1936, og Ole Evensen overtok som ordfører. Ny varaordfører etter Ole Evensen ble Gerh. Seljehammer. Georg Hauan var visevaraordfører.


LitteraturhenvisningerRediger

  • Norges Offisielle Statistikk.IX.57: Kommunevalgene og Ordførervalgene 1934, utgitt av Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co., 1935
  • Norges Offisielle Statistikk.IX.133: Kommunevalgene og Ordførervalgene 1937, utgitt av Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co., 1938
  • Norges Offisielle Statistikk.X.133: Kommunevalgene og Ordførervalgene 1945, utgitt av Statistisk sentralbyrå, Oslo, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co., 1947
  • Norges Offisielle Statistikk.X.165: Kommunevalgene og Ordførervalgene 1947, utgitt av Statistisk sentralbyrå, Oslo, i kommisjon hos H.Aschehoug & Co., 1948
  • Kriste Petersen-Øverleir:Hemnes kommune – Jubileums-skrift 1837-1987 i anledning formannskapslovene av 14. januar 1837, utgitt av Hemnes kommune, Rana Blad trykkeri 1987, ISBN 82-991512-0-1

Se ogsåRediger