Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Vest-Agder

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Vest-Agder og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Søgne = Søgne bygdeliste; Åseral = Tverrpolitisk bygdeliste; Audnedal = Bygdelista for øvre Audnedal; Hægebostad (1) = Samarbeidslista; Hægebostad (2) = Tverrpolitisk liste; Sirdal = Bygdeutviklingslista

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
1001 Kristiansand 10 184 1 082 618 281 6 378 1 883 10 220 4 369 1 477 817 1 293 38 602
1002 Mandal 1 849 218 171 1 136 414 1 283 2 074 27 154 7 326
1003 Farsund 667 194 163 571 244 1 064 1 670 136 4 709
1004 Flekkefjord 690 166 331 716 661 1 182 648 4 394
1014 Vennesla 1 662 83 417 1 829 153 909 873 34 103 6 063
1017 Songdalen 598 647 417 94 433 422 47 2 658
1018 Søgne 1 153 169 137 620 368 1 596 906 19 85 61 5 114
1021 Marnardal 402 209 148 60 169 80 1 068
1026 Åseral 96 220 59 81 456
1027 Audnedal 149 72 258 79 349 907
1029 Lindesnes 219 147 580 413 621 199 14 193 2 386
1032 Lyngdal 378 107 412 611 187 1 710 394 10 3 809
1034 Hægebostad 63 97 95 262 147 142 145 951
1037 Kvinesdal 1 203 208 495 71 551 482 3 010
1046 Sirdal 288 142 153 61 109 89 136 978
Total 19 601 2 019 618 3 654 14 007 4 609 20 247 12 353 1 628 971 1 810 82 431

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
1001 Kristiansand 26,4 2,8 1,6 0,7 16,5 4,9 26,5 11,3 3,8 2,1 3,3 100,0
1002 Mandal 25,2 3,0 2,3 15,5 5,7 17,5 28,3 0,4 2,1 100,0
1003 Farsund 14,2 4,1 3,5 12,1 5,2 22,6 35,5 2,9 100,0
1004 Flekkefjord 15,7 3,8 7,5 16,3 15,0 26,9 14,7 100,0
1014 Vennesla 27,4 1,4 6,9 30,2 2,5 15,0 14,4 0,6 1,7 100,0
1017 Songdalen 22,5 24,3 15,7 3,5 16,3 15,9 1,8 100,0
1018 Søgne 22,5 3,3 2,7 12,1 7,2 31,2 17,7 0,4 1,7 1,2 100,0
1021 Marnardal 37,6 19,6 13,9 5,6 15,8 7,5 100,0
1026 Åseral 21,1 48,2 12,9 17,8 100,0
1027 Audnedal 16,4 7,9 28,4 8,7 38,5 100,0
1029 Lindesnes 9,2 6,2 24,3 17,3 26,0 8,3 0,6 8,1 100,0
1032 Lyngdal 9,9 2,8 10,8 16,0 4,9 44,9 10,3 0,3 100,0
1034 Hægebostad 6,6 10,2 10,0 27,5 15,5 14,9 15,2 100,0
1037 Kvinesdal 40,0 6,9 16,4 2,4 18,3 16,0 100,0
1046 Sirdal 29,4 14,5 15,6 6,2 11,1 9,1 13,9 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   Dem   X   X   X 

AudnedalRediger

31517
Mandatfordeling Audnedal

I Audnedal var det lister fra A, Sp, KrF og H, men størst var Bygdelista for øvre Audnedal, som fikk 38,5 prosent (tilbake 2,2). På de neste plassene kom Kristelig Folkeparti (28,4; opp 0,4) og Arbeiderpartiet (16,4; opp 1,5). Valgdeltakelsen var 73,7 prosent.

Det blei brudd i forrige periodes koalisjon mellom Bygdelista og Arbeiderpartiet. Tønnes Seland fra Bygdelista kunne likevel fortsette som ordfører gjennom en avtale med Høyre og Senterpartiet. Høyres Odd Arne Ougland blei varaordfører.[1]

FarsundRediger

442610
Mandatfordeling Farsund

I Farsund stilte A, SV, Sp. KrF, V, H, Frp og PP. Fremskrittspartiet er størst i kommunen med 35,5 prosent av stemmene (fram 2,9). På de neste plassene bytta Høyre og Arbeiderpartiet posisjon, idet H gikk fram 6,2 prosentpoeng til 22,6, mens A gikk tilbake 9,2 til 14,2. Pensjonistpartiets liste var ny og gav ett mandat. Valgdeltakelsen var 66,7 prosent.

Etter forhandlinger i flere runder, der det blant annet skar seg mellom Høyre og Fremskrittspartiet, blei Richard Ivar Buch (H) valgt til ordfører og Torrey Skeibrok (KrF) til varaordfører. Arbeiderpartiet og Venstre var med på avtalen som gav dette resultatet.[2][3]

FlekkefjordRediger

636595
Mandatfordeling Flekkefjord

I Flekkefjord var det lister for de sju partia på Stortinget, A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre gikk fram 6,7 prosentpoeng til 26,9 prosent og er størst. På de fire neste plassene er det nokså tett: KrF 16,3, A 15,7, V 15,0 og Frp 14,7. Valgdeltakelsen var 63,4 prosent.

Ny ordfører blei Jan Sigbjørnsen (H), mens avtroppende ordfører Reidar Gausdal (V) blei varaordfører for den kommende perioden.[4]

HægebostadRediger

2226333
Mandatfordeling Hægebostad

Hægebostad hadde sju lister: A, Sp, KrF, H, Frp og to lokale lister, Samarbeidslista og Tverrpolitisk liste. Ved valget i 2007 blei disse to størst. Denne gangen gikk de imidlertid kraftig tilbake og blei passert av Høyre (fram 16,4 til 27,5 prosent) og Fremskrittspartiet (fram 9,8 til 15,5). Samarbeidslista gikk tilbake 16,3 prosentpoeng til 14,9 prosent, mens Tverrpolitisk liste tapte 6,8 poeng og fikk 15,2. Også Kristelig Folkeparti gikk ganske mye tilbake: ned 7,4 til 10,0. Valgdeltakelsen var 77,7 prosent.

John Fidjeland (KrF) avslutta sitt kommunalpolitiske virke etter 36 år i kommunestyret, 16 av dem som ordfører og 12 som varaordfører. Ånen Werdal (H) overtok ledervervet, hans tredje periode i ordførerstolen. [5] Tor Arild Bakke fra Tverrpolitisk liste blei valgt til varaordfører.

KristiansandRediger

1493146
Mandatfordeling Kristiansand

Listemenyen i Kristiansand bestod av A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, MdG og PP. Høyre er størst med 26,5 prosent (opp 5,4), bare en tidel foran Arbeiderpartiet (26,4; opp 6,5). Bortsett fra en liten framgang for Venstre, var det tilbakegang for alle andre partier, mest for Fremskrittspartiet (ned 4,3 til 11,3). Senterpartiet mista sin plass i kommunestyret. Valgdeltakelsen var 62,3 prosent.

Per Sigurd Sørensen fra Høyre troppa av som ordfører og overlot ordførerkjedet til partifellen Arvid Grundekjøn. Jørgen Kristiansen (KrF) overtok som varaordfører.[6]

KvinesdalRediger

112554
Mandatfordeling Kvinesdal

Det var A, Sp, KrF, V, H og Frp som stilte lister i Kvinesdal. Arbeiderpartiet er størst med 40,0 prosent; opp 8,8 poeng. Høyre gikk fram 7,0 prosentpoeng til 18,3, mens Fremskrittspartiet sank med 9,5 til 16,0. Valgdeltakelsen var 68,8 prosent.

Arbeiderpartiet, KrF og Høyre inngikk valgteknisk samarbeid, og dermed kunne Odd Omland (A) fortsette som ordfører og Per Sverre Kvinlaug (KrF) som varaordfører.[7]

LindesnesRediger

2154522
Mandatfordeling Lindesnes

I Lindesnes kunne innbyggerne velge mellom lister fra A, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og PP. Høyre hadde stor framgang (opp 12,6 prosentpoeng til 26,0) og overtok førsteplassen fra Kristelig Folkeparti (ned 14,0 til 24,3). Også Venstre gjorde et godt valg (opp 8,5 til 17,3), mens Fremskrittspartiet blei halvert (ned 8,7 til 8,3). Den nye lista til Pensjonistpartiet fikk 8,1 prisent av stemmene og to mandater. Valgdeltakelsen var 68,4 prosent.

Janne Fardal Kristoffersen (H) overtok som ordfører med 11 av 21 stemmer. De resterende ti stemte blankt. Venstres Per Olav Skutle blei varaordfører med et noe bedre resultat: 13 for, åtte blanke.[8]

LyngdalRediger

335133
Mandatfordeling Lyngdal

I Lyngdal var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og Dem. Høyre styrka seg som største parti, fram 18,1 prosentpoeng til 44,9 prosent, mens de to nærmeste konkurrentene fra 2007 gikk tilbake: Kristelig Folkeparti med 9,4 poeng til 16,0 og Fremskrittspartiet med 10,5 poeng til 10,3. Valgdeltakelsen var 67,0 prosent.

Ingunn Foss (H) og Sigmund Abusland (Frp) blei gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører med 16 av 29 stemmer. Mindretallet fra A, KrF, Sp, V og SV stemte mot, enda de ikke stilte med motkandidater.[9]

MandalRediger

952610
Mandatfordeling Mandal

Mandalittene kunne velge mellom A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og MdG. Resultatet blei ikke svært forskjellig fra 2007 – ingen partiavvik på mer enn fire prosentpoeng. Fremskrittspartiet er fortsatt størst (28,3 prosent; ned 3,4), etterfulgt av Arbeiderpartiet (25,2, opp 1,2). Høyre (opp 3,6 til 17,5) overtok tredjeplassen fra Kristelig Folkeparti (ned 3,9 til 15,5). Valgdeltakelsen var 63,0 prosent. Kommunen deltok i begge årets forsøk, elektronisk forhandsstemming og stemmerett for 16- og 17- åringer. Valgdeltakelsen blant de to nye årskulla var 59,2 prosent.

Tore Askildsen (KrF) blei ny ordfører med 18 mot 17 stemmer. Motkandidat var ordføreren i perioden 2007–11 Alf G. Møll (Frp). KrF og Frp hadde samarbeid i forrige periode, men denne gangen gikk KrF til Arbeiderpartiet og fikk et opplegg som også blei støtta av Venstre, SV og MdG. Even Sagebakken (A) blei varaordfører.[10][11]

MarnardalRediger

843132
Mandatfordeling Marnardal

Marnardal hadde seks lister: A, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er størst og økte med 7,6 prosentpoeng til 37,6 prosent. Senterpartiet gikk tilbake 7,8 poeng til 19,6. For de øvrige partia var det bare ubetydelige endringer. Høyre og Kristelig Folkeparti er størst av disse med henholdsvis 15,8 og 13,9 prosent av stemmene. Valgdeltakelsen var 64,0 prosent.

Arbeiderpartiet fikk både ordfører og varaordfører ved henholdsvis Helge Sandåker og Birte Usland.

SirdalRediger

5331223
Mandatfordeling Sirdal

Sirdal hadde lister fra A, Sp, KrF, V, H, Frp og den nyetablerte Bygdeutviklingslista. Denne fikk 13,9 prosent av stemmene og tre mandater. Arbeiderpartiet økte med 12,0 poeng til 29,4, mens Senterpartiet gikk ned 10,5 til 14,5. Partiet blei dermed forbigått av Kristelig Folkeparti, som fikk 15,6 prosent (ned 1,7). SV, som i 2007 fikk 6,3 prosent og ett mandat, stilte ikke i 2011. Valgdeltakelsen var 74,5 prosent.

For første gang sia sammenslåinga av Tonstad og Øvre Sirdal til en kommune i 1960, blei en folkevalgt fra Tonstad valgt til ordfører. Thor Jørgen Tjørhom (Sp) måtte overlate klubba til Jonny Liland (A). Dermed blei også 52 år med Senterpartiet som innehaver av kommunens fremste verv brutt – åtte av disse ved Thor Tjørhom og 36 ved faren Sven Tjørhom. Egil Netland (KrF) kunne fortsette som varaordfører.[12][13]

SongdalenRediger

66444
Mandatfordeling Songdalen

I Songdalen stilte A, Sp, KrF, V, H, Frp og Dem til valg. Det var små forandringer fra 2007 – mandatmessig skjedde bare det at Venstre kom inn i kommunestyret på bekostning av ett av Fremskrittspartiets mandater. Senterpartiet er størst med 24,3 prosent, akkurat som sist, mens Arbeiderpartiet fikk 22,5 prosent (ned 1,5). Valgdeltakelsen var 60,8 prosent.

Senterpartiet, Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti blei enige om et bredt samarbeid i kommunestyret. Johnny Greibesland (Sp) kunne dermed fortsette som ordfører, mens Solveig Nordkvist (H) blei varaordfører. Fremskrittspartiet blei eneste opposisjonsparti.[14]

SøgneRediger

63295
Mandatfordeling Søgne

Det var ti lister i Søgne: A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, PP og den nyetablerte Søgne bygdeliste. Høyre økte med 13,6 prosentpoeng og overtok med 31,2 prosent av stemmene posisjonen som kommunens største parti. Arbeiderpartiet fikk 22,5 prosent (opp 0,6). Nedgangen var spredd på de andre partia, mest hos Fremskrittspartiet (ned 3,7 til 17,7) og Venstre (ned 5,7 til 7,2). Bygdelista oppnådde bare 1,2 prosent. Pensjonistpartiet mista sitt mandat. Valgdeltakelsen var 64,8 prosent.

Samarbeidsforhandlingene på borgerlig side, gav Høyre begge de fremste verva i kommunen: Ordfører blei Åse Røsstad Severinsen, og varaordfører blei Helge Andresen. Venstre og KrF hadde da trukket seg fra samarbeidet, slik at bare H, Frp og Sp var igjen.[15]

VenneslaRediger

82844
Mandatfordeling Vennesla

Til valg i Vennesla stilte A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og PP. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ligger stabilt i toppen med henholdsvis 30,2 (ned 0,3) og 27,4 (opp 1,5) prosent av stemmene. Fremskrittspartiet gikk ned 10,7 prosentpoeng til 14,4, mens Høyre økte med 6,3 til 15,0 Valgdeltakelsen var på 60,9 prosent.

Torhild Bransdal (KrF) kunne gå på sin fjerde ordførerperiode i et samarbeid mellom Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Berit Kittelsen (A) fortsatte som varaordfører.[16]

ÅseralRediger

4823
Mandatfordeling Åseral

Valgmulighetene i Åseral var A, Sp, H og Tverrpolitisk bygdeliste. Kristelig Folkeparti, som ved forrige høve var største parti med 27,0 prosent, stilte altså ikke. Det var Senterpartiet som hadde størst framgang: opp 23,4 prosentpoeng til 48,2. Arbeiderpartiet fikk 21,1 prosent (opp 4,3) og Høyre 12,9 (opp 2,5). Bygdelista gikk 3,2 prosentpoeng ned til 17,8. Valgdeltakelsen var på 71,7 prosent.

Oddmund Ljosland fra Senterpartiet kunne fortsette som ordfører. Varaordfører blei partifellen Kari Røynlid.

FylkestingsvalgetRediger

Terje Damman (H) blei enstemmig valgt til ny fylkesordfører. Thore Westermoen (KrF) måtte etter tolv år i toppvervet rykke ned til varaordfører.[17]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem Kyst MDG Pp NKP Sum
Stemmer 17 740 2 109 658 3 514 14 262 3 438 18 594 10 739 1 556 114 1 226 1 520 107 75 577
Prosent 23,5 2,8 0,9 4,6 18,9 4,5 24,6 14,2 2,1 0,2 1,6 2,0 0,1 100,0
Endring F-07 3,6 -1,3 -0,1 -0,7 -2,2 0,3 6,8 -5,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,6 0,0
Representanter 8 1 0 2 7 2 9 5 1 35
Endring F-07 1 -1 3 -2 -1 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem Kyst MDG Pp NKP Total
1001 Kristiansand 25,9 3,1 1,2 1,1 17,8 4,6 26,7 11,3 3,1 0,1 2,4 2,6 0,2 100,0
1002 Mandal 22,6 3,8 0,6 2,3 17,9 4,4 23,4 20,8 0,7 0,2 1,9 1,3 0,0 100,0
1003 Farsund 17,3 5,3 0,4 5,4 15,0 3,5 22,1 27,5 0,5 0,2 0,6 1,7 0,5 100,0
1004 Flekkefjord 18,2 3,0 0,8 9,2 15,4 13,2 22,7 14,7 0,8 0,4 0,7 0,8 0,2 100,0
1014 Vennesla 27,2 1,3 0,4 5,4 29,0 1,8 15,4 15,0 1,6 0,3 0,6 1,9 0,1 100,0
1017 Songdalen 24,8 1,4 0,8 12,7 17,7 2,8 17,6 17,0 2,5 0,0 0,9 1,6 0,0 100,0
1018 Søgne 22,3 2,5 1,1 2,7 15,6 4,4 30,4 16,7 1,1 0,3 1,3 1,7 0,0 100,0
1021 Marnardal 29,6 1,7 0,2 18,1 15,8 4,4 16,2 10,0 0,8 0,3 1,0 1,4 0,3 100,0
1026 Åseral 21,2 0,8 0,0 25,6 23,3 1,0 16,1 8,8 1,0 0,3 0,8 1,0 0,0 100,0
1027 Audnedal 17,4 0,7 0,4 19,4 37,1 1,0 11,1 11,4 0,7 0,1 0,2 0,5 0,0 100,0
1029 Lindesnes 14,6 1,9 0,5 6,7 22,8 7,7 25,9 14,4 0,8 0,1 1,0 3,5 0,1 100,0
1032 Lyngdal 12,0 2,3 0,3 8,8 23,4 3,4 35,5 12,4 0,7 0,1 0,3 0,6 0,1 100,0
1034 Hægebostad 8,7 0,1 0,0 21,9 22,9 0,8 31,3 12,1 0,8 0,0 0,7 0,6 0,0 100,0
1037 Kvinesdal 28,9 1,3 0,5 14,8 16,6 2,4 16,3 16,1 1,3 0,2 0,3 1,0 0,3 100,0
1046 Sirdal 20,8 2,0 0,3 25,8 18,4 4,6 13,0 12,7 0,5 0,0 1,7 0,1 0,0 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Seland går på ny ordførerperiode», NRK Sørlandet 17. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 2. ^ «Farsund fikk ny ordfører», Fædrelandsvennen 18. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 3. ^ «Ønsker ny runde etter valget»[død lenke], Farsunds Avis 27. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 4. ^ «Jan Sigbjørnsen overtok kjedet», Radio Kvinesdal 27. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 5. ^ «Lang og tro tjeneste»[død lenke], Farsunds Avis 15. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 6. ^ «Arvid Grundekjøn på plass», NRK Sørlandet 12. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 7. ^ «Odd Omland fortsetter som ordfører» Arkivert 16. april 2016 hos Wayback Machine., nyhetsmelding på kommunens nettsted; besøkt 17. januar 2012.
 8. ^ «Janne overtok etter Ivar»[død lenke], Lindesnes Avis 29. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 9. ^ «Gjenvalgt mot mindretallet»[død lenke], Farsunds Avis 21. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 10. ^ «Ingen problemer med Askildsens verdisyn»[død lenke], Lindesnes Avis 3. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 11. ^ «Mandal fikk ny ordfører», Fædrelandsvennen 20. oktober 2011; besøkt 17. januar 2012.
 12. ^ «Jonny overtok klubba» Arkivert 18. oktober 2011 hos Wayback Machine., Agder 29. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 13. ^ «Liland (Ap) blir Sirdal-ordfører», Fædrelandsvennen 13. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 14. ^ «Greibesland fortsetter som ordfører», Fædrelandsvennen 13. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 15. ^ «Full Høyre-pott i Søgne», Fædrelandsvennen 27. september; besøkt 17. januar 2012.
 16. ^ «Disse skal styre Vennesla sammen» Arkivert 2. oktober 2011 hos Wayback Machine., Vennesla Tidende 13. september 2011; besøkt 17. januar 2012.
 17. ^ «Damman fikk fylkesordførerklubba»[død lenke], Farsunds Avis 12. oktober 2011; besøkt 20. juli 2012.