Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Telemark

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Telemark og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Porsgrunn = By- og nærmiljølista; Notodden = Solidaritetslista av SV, Rødt og uavhengige; Siljan = H/KrF; Fyresdal = Bygdelista

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lokal Total
0805 Porsgrunn 5 747 635 389 168 839 965 3 317 1 814 317 3 097 17 288
0806 Skien 8 938 1 104 294 591 1 834 1 225 6 377 3 077 92 201 191 23 924
0807 Notodden 1 874 340 625 533 1 059 588 67 691 5 777
0811 Siljan 667 67 103 285 1 122
0814 Bamble 2 413 221 274 459 229 945 2 171 6 712
0815 Kragerø 1 848 220 397 140 356 294 1 636 552 5 443
0817 Drangedal 998 87 249 161 194 248 157 2 094
0819 Nome 1 350 101 670 177 116 485 392 3 291
0821 530 168 222 269 1 023 329 224 2 765
0822 Sauherad 598 95 320 445 104 287 206 2 055
0826 Tinn 1 151 199 320 80 178 824 252 3 004
0827 Hjartdal 601 177 130 908
0828 Seljord 304 70 145 176 83 562 128 1 468
0829 Kviteseid 413 396 147 90 159 1 205
0830 Nissedal 263 243 175 86 95 862
0831 Fyresdal 418 170 134 722
0833 Tokke 602 405 68 185 56 1 316
0834 Vinje 465 445 388 99 64 231 149 1 841
Total 29 180 3 191 1 301 5 321 6 040 5 098 16 730 9 861 92 585 191 81 797

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lokal Total
0805 Porsgrunn 33,2 3,7 2,3 1,0 4,9 5,6 19,2 10,5 1,8 17,9 100,0
0806 Skien 37,4 4,6 1,2 2,5 7,7 5,1 26,7 12,9 0,4 0,8 0,8 100,0
0807 Notodden 32,4 5,9 10,8 9,2 18,3 10,2 1,2 12,0 100,0
0811 Siljan 59,4 6,0 9,2 25,4 100,0
0814 Bamble 36,0 3,3 4,1 6,8 3,4 14,1 32,3 100,0
0815 Kragerø 34,0 4,0 7,3 2,6 6,5 5,4 30,1 10,1 100,0
0817 Drangedal 47,7 4,2 11,9 7,7 9,3 11,8 7,5 100,0
0819 Nome 41,0 3,1 20,4 5,4 3,5 14,7 11,9 100,0
0821 19,2 6,1 8,0 9,7 37,0 11,9 8,1 100,0
0822 Sauherad 29,1 4,6 15,6 21,7 5,1 14,0 10,0 100,0
0826 Tinn 38,3 6,6 10,7 2,7 5,9 27,4 8,4 100,0
0827 Hjartdal 66,2 19,5 14,3 100,0
0828 Seljord 20,7 4,8 9,9 12,0 5,7 38,3 8,7 100,0
0829 Kviteseid 34,3 32,9 12,2 7,5 13,2 100,0
0830 Nissedal 30,5 28,2 20,3 10,0 11,0 100,0
0831 Fyresdal 57,9 23,5 18,6 100,0
0833 Tokke 45,7 30,8 5,2 14,1 4,3 100,0
0834 Vinje 25,3 24,2 21,1 5,4 3,5 12,5 8,1 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

BambleRediger

122511
Mandatfordeling Bamble

I Bamble var det lister fra A, R, Sp, KrF, V, H og Frp. Mens Fremskrittspartiet i 2007 var størst og Arbeiderpartiet nummer to, blei situasjonen nå den omvendte. A gikk fram 2,5 prosentpoeng til 36,0 prosent, mens Frp gikk tilbake 4,1 til 32,3. Høyre er på tredjeplass med 14,1 prosent (fram 6,1). I 2007 stilte SV og Rødt (RV) ei fellesliste, som fikk 5,9 prosent og to mandater. Denne gangen var ikke SV med, mens den reine Rødt-lista fikk 3,3 prosent og en kommunestyreplass. Valgdeltakelsen var 62,0 prosent. Kommunestyret økte antall representanter fra 27 til 33.

Frp, H, KrF, V og Sp fortsatte sitt lokalpolitikse samarbeid, noe som førte til at Jon Pieter Flølo (Frp) kunne fortsette som ordfører i Bamble, mens Unni Brekka Kiøsterud (H) tok over som varaordfører.[1]

Rediger

5222932
Mandatfordeling Bø

I stilte de sju stortingspartia, A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Venstre gjorde et svært godt valg, økte med 22,3 prosentpoeng til 37,0 og blei kommunens største parti. Arbeiderpartiet gikk tilbake 11,8 poeng til 19,2. Høyre er tredje størst (opp 4,4 til 11,9), mens Fremskrittspartiet mista 6,9 poeng og endte på 8,1. Valgdeltakelsen var 65,0 prosent.

Olav Kasland (V) blei ny ordfører etter en avtale med KrF, SV og Høyre. Dag Sele (KrF) fikk varaordførersetet.[2]

DrangedalRediger

10122222
Mandatfordeling Drangedal

I Drangedal var det lister for A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er størst med 47,7 prosent (opp 7,6). Senterpartiet er nest størst med 11,9 (tilbake 0,3), men Høyre ligger – etter en framgang på 6,7 poeng – bare en tidel bak. Valgdeltakelsen var 65,2 prosent.

Med støtte fra SV fikk Arbeiderpartiet begge de to toppverva i kommunen. Karianne Sydtveit Reiten blei Drangedals første kvinnelige ordfører med Oddvar Haugland som vara.[3][4]

FyresdalRediger

733
Mandatfordeling Fyresdal

I Fyresdal stilte A, Sp og ei bygdeliste. Kommunestyret blei redusert med heile åtte representanter fra 21 til 13. Likevel økte Arbeiderpartiet sitt mandattall med én og fikk reint flertall. Partiet fikk 57,9 prosent av stemmene (fram 28,5 prosentpoeng). Senterpartiet gikk tilbake 15,0 poeng til 23,5, mens bygdelista gikk ned 13,5 til 18,6. Valgdeltakelsen var 71,2 prosent.

Valgresultatet gav ordførerplassen til Erik Skjervagen (A). Han har tidligere vært rådmann i kommunen.[5] Varaordfører blei Siw Berve fra samme parti.

HjartdalRediger

1142
Mandatfordeling Hjartdal

I Hjartdal kunne innbyggerne velge mellom A, Sp og KrF. Arbeiderpartiet økte si oppslutning med 22,4 prosentpoeng til 66,2 prosent, noe som gav reint flertall i kommunestyret. Senterpartiet gikk tilbake 16,2 poeng til 19,5, og Kristelig Folkeparti mista 6,2 poeng og endte på 14,3. Valgdeltakelsen var 71,6 prosent.

Sven Tore Løkslid (A) blei ny ordfører. 27-åringen var ved tiltredelsen landets nest yngste ordfører. Han etterfulgte Olav Tho (Sp), som hadde hatt vervet i fjorten år. Ny varaordfører blei Inger Øya Grøgård (også A).[6]

KragerøRediger

12322104
Mandatfordeling Kragerø

Kragerø-velgerne hadde følgende alternativ: A, SV, R, Sp, KrF, V, H og Frp. De to største partia økte mest: Arbeiderpartiet med 6,5 prosentpoeng til 34,0 prosent, og Høyre med 8,4 poeng til 30,1. Fremskrittspartiet gikk mest tilbake, med 7,8 poeng til 10,1 prosent. Rødt er nå kommunens fjerde største parti (opp 1,3 til 7,3). Venstre blei noe over halvert. Valgdeltakelsen var 64,5 prosent.

Kåre Preben Hegland (H) blei gjenvalgt som ordfører, mens Henriette Fluer (Frp) overtok varaordførervervet etter Solfrid Rui Slettebakken (V). Begge de valgte blei støtta av H, Frp, V, KrF og Sp. Arbeiderpartiet hadde sin egen ordførerkandidat, som også fikk Rødts stemmer. SVs ene kommunestyremedlem stemte imidlertid blankt.[7]

KviteseidRediger

77223
Mandatfordeling Kviteseid

Det var fem lister i Kviteseid: A, Sp, KrF, V og H. Arbeiderpartiet og Senterpartiet bytta plass på toppen. A gikk opp 5,8 prosentpoeng til 34,3, mens Sp sank 5,5 til 32,9 prosent. Valgdeltakelsen var 61,0 prosent.

Torstein Tveito (Sp) kunne fortsette som ordfører i et samarbeid med Høyre og KrF. Gunnar Ruud (H) blei varaordfører.[8]

NissedalRediger

55322
Mandatfordeling Nissedal

Nissedal-velgerne hadde A, Sp, KrF, H og Frp å velge mellom. Kristelig Folkeparti, som i 2007 var det klart største partiet, gikk tilbake 12,2 prosentpoeng og endte på 20,3 prosent – en tredjeplass. Arbeiderpartiet blei størst, opp 5,9 poeng til 30,5, mens Senterpartiet økte med 6,1 til 28,2 prosent. Valgdeltakelsen var 77,5 prosent.

Det blei brudd i samarbeidet mellom Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, da begge partier ville ha ordføreren. KrF inngikk i stedet en avtale med Arbeiderpartiet og Høyre. Resultatet blei at Anne-Nora Oma Dahle (Sp) sine dager som ordfører var talte. Halvor Homme (A) overtok vervet, mens Øyvind Tveit (KrF) fortsatte som varaordfører.[9]

NomeRediger

126243
Mandatfordeling Nome

I Nome kunne en velge mellom lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Tverrpolitisk liste for Lunde, som i 2007 fikk 7,0 prosent av stemmene, stilte ikke denne gangen. Arbeiderpartiet styrka sin topposisjon med en oppgang på 11,2 prosentpoeng til 41,0. Toeren Senterpartiet gikk derimot ned med 9,1 poeng til 20,4. Høyre blei nummer tre med en økning på 7,5 til 14,7, mens Fremskrittspartiet sank 2,9 til 11,9. Valgdeltakelsen var 64,2 prosent.

Ny ordfører blei Bjørg Tveito Lundefaret (A), og varaordfører blei Hans Gunnerud Jørgensen (H).

NotoddenRediger

13254845
Mandatfordeling Notodden

I Notodden var det åtte lister til disposisjon: A, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og Solidaritetslista av SV, Rødt og uavhengige. Sistnevnte var den store taperen med en nedgang på 14,3 prosentpoeng til 12,0 prosent. Arbeiderpartiet gikk fram 6,0 poeng til 32,4, mens Høyre økte med 9,1 til 18,3. Tre partier ligger rundt ti prosent: Kristelig folkeparti (10,8 som sist), Fremskrittspartiet (10,2; ned 5,5) og Venstre (9,2; opp 4,2). Valgdeltakelsen var 59,8 prosent.

Jørn Christensen (H) ble valgt til ny ordfører etter forslag fra H, KrF, V og Frp. Motkandidaten Håvard Bakka (A) fikk 19 av 41 stemmer. Knut Duesund (KrF) blei enstemmig valgt som varaordfører.[10]

PorsgrunnRediger

162231059
Mandatfordeling Porsgrunn

I Porsgrunn var det lister fra A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og den nye By- og nærmiljølista. Sistnevnte fikk 17,9 prosent av stemmene og blei byens tredje største gruppering. (Ei byliste ved forrige valg fikk 2,7 prosent.) Arbeiderpartiet gikk tilbake 6,1 prosentpoeng til 33,2, mens Høyre fikk en oppgang på 10,8 til 19,2. Fremskrittspartiet mista over halvparten av velgerne: ned 16,9 poeng til 10,5. Valgdeltakelsen var 60,7 prosent. Porsgrunn hadde forsøk med redusert stemmerettsalder. Oppmøtet i de to ekstra årskulla var 51,3 prosent.

Som ordfører fortsatte Øystein Kåre Beyer (A) med bakgrunn i et samarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti. Varaordfører blei Erik Bystrøm (H).[11]

SauheradRediger

856243
Mandatfordeling Sauherad

A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp var alternativa i Sauherad. Kristelig Folkeparti var valgvinneren. Med en økning på 11,0 prosentpoeng til 21,7 prosent blei partiet kommunens nest største. Arbeiderpartiet er – trass en nedgang på 10,1 poeng – fortsatt størst og har 29,1 prosent av velgerne. Senterpartiet holder stand med 15,6 prosent (opp 0,3), mens Høyre gikk fram 5,3 poeng til 14,0. Fremskrittspartiet gikk med 4,0 til 10,0. Valgdeltakelsen var 61,7 prosent.

Hans Sundsvalen (A) kunne gå på sin fjerde periode som ordfører. En samarbeidsavtale med Høyre og Senterpartiet gav Wenche Akkerhaugen (H) vervet som varaordfører.[12]

SeljordRediger

4123182
Mandatfordeling Seljord

Også i Seljord var det stortingspartia som stilte: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre mer enn dobla sitt stemmetall. Partiet gikk opp 21,3 prosentpoeng til 38,3 prosent. Alle de andre partia gikk tilbake. Mest gjaldt det Arbeiderpartiet, som tapte 6,4 poeng og endte på 20,7. Kristelig Folkeparti er nå tredje største parti med 12,0 prosent (ned 2,9). Kommunestyret blei redusert med fire medlemmer til 21. Valgdeltakelsen var 62,8 prosent.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) blei gjenvalgt som ordfører med Jon Svartdal (KrF) som vara. Begge valga skjedde med 14 stemmer for og sju blanke.[13]

SiljanRediger

10124
Mandatfordeling Siljan

I Siljan stilte A, SV og Sp reine lister, mens H og KrF hadde ei ny fellesliste. Denne fikk 25,4 prosent av stemmene, mot 35,9 prosent i 2007, da også Venstre var med på laget. Arbeiderpartiet økte med 14,3 prosentpoeng til 59,4 prosent og har reint flertall. Valgdeltakelsen var 61,8 prosent.

Gunn Berit Rygg Holmelid (A) blei valgt til ordfører da kommunestyret konstituerte seg. Partifellen Jan Olav Hagen blei varaordfører.

SkienRediger

21343157
Mandatfordeling Skien

Det var elleve lister i Skien: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, MdG og PP. Arbeiderpartiet er størst med 37,4 prosent (ned 1,2). Høyre hadde solid framgang med 16,6 prosentpoeng til 26,7, mens Fremskrittspartiet sank med 12,2 til 12,9. Valgdeltakelsen var 59,5 prosent.

Ordfører blei Hedda Foss Five (A) og varaordfører Geir Arild Tønnessen (V).[14]

TinnRediger

1123282
Mandatfordeling Tinn

I Tinn stilte A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp lister. Tross en tilbakegang på 11,1 prosentpoeng beholdt Arbeiderpartiet topplassen med 38,3 prosent. Høyre økte med 14,5 poeng til 27,4. Ei tverrpolitisk liste fra 2007 stilte ikke denne gangen. Dermed blei 10,8 prosent og tre mandater tilgjengelig for de andre partia. Valgdeltakelsen var 64,2 prosent.

Sp, Frp, KrF, Høyre og Venstre gikk sammen om å gjøre Steinar Bergsland (H) til ny ordfører, mens 71-årige Halvor Lurås (Sp) blei varaordfører.[15][16]

TokkeRediger

106131
Mandatfordeling Tokke

Tokkes befolkning kunne velge mellom A, Sp, KrF, H og Frp. Arbeiderpartiet økte med 8,9 prosentpoeng til 45,7 prosent og overtok dermed førsteplassen fra Senterpartiet, som gikk ned 11,4 poeng til 30,8. Høyre økte med 9,8 til 14,1. SV stilte ikke liste denne gangen og tapte dermed et mandat. Valgdeltakelsen var 72,2 prosent.

Etter 22 år med ordfører fra Senterpartiet, førte et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre til partiskifte. Hilde Alice Vågslid (A) blei den nye ordføreren.[17] Marie Seltveit (H) blei varaordfører.

VinjeRediger

76532
Mandatfordeling Vinje

I Vinje var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet gikk ned 2,9 prosentpoeng, men beholdt med 25,3 prosent topplassen. Sosialistisk Venstreparti er kommunens nest største med 24,2 (ned 2,8), mens Senterpartiet er nummer tre med 21,1 (opp 1,8). Høyre mer enn dobla sitt resultat – opp 7,2 til 12,5. Valgdeltakelsen var 63,6 prosent.

Arne Vinje (SV) blei gjenvalgt som ordfører. Jon Rikard Kleven (Sp) blei ny varaordfører. De fikk også stemmene til Kristelig Folkeparti og Venstre, mens 12 av kommunestyrets 25 medlemme stemte blankt.[18]

FylkestingsvalgetRediger

Terje Riis-Johansen (Sp) overtok som fylkesordfører etter Gunn Marit Helgesen (H). Samtidig blei Christian Tynning Bjørnø (A) valgt til ny fylkesvaraordfører. De to blei valgt med 21 mot 20 stemmer.[19]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp Sum
Stemmer 29 050 3 124 1 253 5 966 5 481 3 375 17 105 9 485 233 273 114 818 512 76 789
Prosent 37,8 4,1 1,6 7,8 7,1 4,4 22,3 12,4 0,3 0,4 0,1 1,1 0,7 100,0
Endring F-07 1,3 -2,4 -0,3 -0,4 -0,8 -0,7 11,2 -9,5 0,1 0,4 0,1 0,8 0,3
Representanter 16 2 0 3 3 2 10 5 0 0 0 0 0 41
Endring F-07 1 -1 -1 5 -4 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp Total
0805 Porsgrunn 38,7 4,0 1,8 3,3 5,6 4,2 26,3 12,1 0,3 0,4 0,3 2,0 1,0 100,0
0806 Skien 38,0 4,0 1,1 4,2 7,1 4,0 26,3 12,7 0,4 0,4 0,1 0,9 0,8 100,0
0807 Notodden 41,3 3,8 3,4 6,0 10,8 4,5 17,7 10,0 0,3 0,4 0,0 1,3 0,5 100,0
0811 Siljan 47,9 4,2 1,1 8,8 8,6 1,7 15,4 10,3 0,0 0,9 0,0 0,6 0,5 100,0
0814 Bamble 37,0 2,3 1,9 3,9 6,9 2,6 19,9 22,4 0,7 0,4 0,3 0,8 0,9 100,0
0815 Kragerø 38,6 4,8 4,2 3,3 6,6 4,9 25,0 11,0 0,1 0,5 0,1 0,6 0,4 100,0
0817 Drangedal 46,7 3,5 0,6 12,8 7,8 5,5 11,8 9,7 0,0 0,4 0,2 0,5 0,5 100,0
0819 Nome 38,7 3,1 0,8 17,8 5,8 3,2 16,2 13,3 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 100,0
0821 24,2 6,4 1,0 13,0 8,5 19,1 16,1 10,5 0,1 0,3 0,1 0,8 0,1 100,0
0822 Sauherad 33,6 4,2 1,3 16,5 9,7 5,8 15,9 11,6 0,2 0,2 0,1 0,7 0,3 100,0
0826 Tinn 37,7 6,1 0,6 14,6 2,5 2,8 23,7 10,9 0,1 0,0 0,0 0,8 0,3 100,0
0827 Hjartdal 45,5 1,1 0,6 22,2 13,0 1,9 8,6 5,3 0,0 0,4 0,2 1,0 0,2 100,0
0828 Seljord 25,3 3,3 2,4 15,8 9,7 4,6 26,6 10,2 0,2 0,5 0,0 0,6 0,8 100,0
0829 Kviteseid 33,1 3,2 1,2 24,4 12,4 3,9 14,5 6,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 100,0
0830 Nissedal 31,0 1,7 0,5 22,5 18,1 1,6 11,8 11,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,7 100,0
0831 Fyresdal 41,9 3,3 0,3 29,4 4,1 2,7 9,7 6,2 0,0 0,5 0,0 1,1 0,8 100,0
0833 Tokke 42,8 3,1 0,5 27,7 5,8 0,9 11,1 7,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4 100,0
0834 Vinje 31,8 11,7 1,0 24,8 5,4 3,5 12,5 8,2 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Flølo får fortsette»[død lenke], Varden 17. september 2011; besøkt 19. januar 2012.
 2. ^ «Tidligere politimester nykommer i politikken» Arkivert 30. desember 2011 hos Wayback Machine., Varden 26. september 2011; besøkt 19. januar 2012.
 3. ^ «Blir 100 prosent ordfører», Kragerø Blad Vestmar 13. september 2011; besøkt 19. januar 2012.
 4. ^ «Haugland blir varaordfører», Drangedalsposten 23. september 2011; besøkt 19. januar 2012.
 5. ^ «– Dette er helt rått!», Telemarksavisa 13. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 6. ^ «Telemarks yngste ordfører» Arkivert 28. desember 2011 hos Wayback Machine., Varden 6. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 7. ^ «Fire nye år for Kåre Preben Hegland», Telemarksavisa 6. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 8. ^ «Tveito ble ordfører»[død lenke], Varden 19. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 9. ^ «Homme blir ordfører i Nissedal», Telemarksavisa 16. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 10. ^ «Christensen ble ordfører», Telen 20. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 11. ^ «Beyer fortsetter som ordfører»[død lenke], Varden 19. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 12. ^ «Det ble Hans igjen», Telen 20. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 13. ^ Møtebok fra konstituerende kommunestyremøte[død lenke] 13. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 14. ^ «Her er Skiens nye maktapparat», Telemarksavisa 22. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 15. ^ «Tinn får Høyre-ordfører», Telemarksavisa 20. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 16. ^ «Halvor Lurås er Tinns nye varaordfører»[død lenke], Radio Rjukan 29. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 17. ^ «Senterpartiet mister ordførerstolen etter 22 år», Telemarksavisa 12. september 2011; besøkt 20. januar 2012.
 18. ^ «Mange stemte blankt i Vinje»[død lenke],Varden 21. oktober 2011; besøkt 20. januar 2012.
 19. ^ «Riis-Johansen valgt til fylkesordfører», Telemarksavisa 5. oktober 2011; besøkt 20. juli 2012.