Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Sør-Trøndelag

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Sør-Trøndelag og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Hemne = Hemnelista; Agdenes (1) = Felleslista for bygdeutvikling; Agdenes (2) = Tverrpolitisk liste ; Bjugn = Bygdalista; Osen (1) = Bøgdalesta; Osen (2) = KrF/V; Osen (3) = Seter krets; Rennebu = H/V; Orkdal (1) = Orkdalslista; Orkdal (2) = Småbylista Orkdal; Røros = Røroslista; Holtålen = KrF/Sp/V; Midtre Gauldal = Bygdelista ; Skaun = Buviklista; Selbu (1) = A/SV; Selbu (2) = Sp/V/KrF; Tydal (1) = A/SV; Tydal (2) = V/Sp; Tydal (3) = Tydalslista – bygdeliste for utvikling

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MdG NKP PP Lok 1 Lok 2 Lok 3 Total
1601 Trondheim 35 438 5 129 2 660 1 861 2 638 5 189 24 367 8 002 604 117 2 336 125 1 139 89 605
1612 Hemne 1 037 321 106 193 183 200 2 040
1613 Snillfjord 154 152 50 192 548
1617 Hitra 763 105 90 58 70 261 205 30 338 1 920
1620 Frøya 792 109 75 46 351 164 417 1 954
1621 Ørland 408 73 871 191 783 239 2 565
1622 Agdenes 172 121 45 114 302 196 950
1624 Rissa 745 106 518 150 182 1 083 278 79 173 3 314
1627 Bjugn 822 294 175 135 246 245 154 2 071
1630 Åfjord 668 30 383 173 38 274 144 1 710
1632 Roan 81 274 40 56 149 600
1633 Osen 150 12 58 25 48 59 196 66 614
1634 Oppdal 1 601 88 580 213 233 408 158 3 281
1635 Rennebu 389 341 391 191 1 312
1636 Meldal 1 018 847 78 71 90 81 12 75 2 272
1638 Orkdal 1 355 197 830 240 470 288 331 32 1 299 272 5 314
1640 Røros 1 599 286 257 108 515 123 193 3 081
1644 Holtålen 462 83 243 458 1 246
1648 Midtre Gauldal 1 090 53 454 147 90 289 233 38 546 2 940
1653 Melhus 2 750 278 1 226 489 210 1 769 719 7 441
1657 Skaun 838 207 40 956 197 424 334 352 3 348
1662 Klæbu 884 231 370 281 520 343 2 629
1663 Malvik 2 730 317 329 164 398 1 522 586 135 6 181
1664 Selbu 273 208 963 503 1 947
1665 Tydal 177 240 97 514
Total 55 946 7 304 2 700 11 208 5 400 8 073 34 192 12 877 727 117 38 2 501 125 1 725 149 397

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MdG NKP PP Lok 1 Lok 2 Lok 3 Total
1601 Trondheim 39,5 5,7 3,0 2,1 2,9 5,8 27,2 8,9 0,7 0,1 2,6 0,1 1,3 100,0
1612 Hemne 50,8 15,7 5,2 9,5 9,0 9,8 100,0
1613 Snillfjord 28,1 27,7 9,1 35,0 100,0
1617 Hitra 39,7 5,5 4,7 3,0 3,6 13,6 10,7 1,6 17,6 100,0
1620 Frøya 40,5 5,6 3,8 2,4 18,0 8,4 21,3 100,0
1621 Ørland 15,9 2,8 34,0 7,4 30,5 9,3 100,0
1622 Agdenes 18,1 12,7 4,7 12,0 31,8 20,6 100,0
1624 Rissa 22,5 3,2 15,6 4,5 5,5 32,7 8,4 2,4 5,2 100,0
1627 Bjugn 39,7 14,2 8,5 6,5 11,9 11,8 7,4 100,0
1630 Åfjord 39,1 1,8 22,4 10,1 2,2 16,0 8,4 100,0
1632 Roan 13,5 45,7 6,7 9,3 24,8 100,0
1633 Osen 24,4 2,0 9,4 4,1 7,8 9,6 31,9 10,7 100,0
1634 Oppdal 48,8 2,7 17,7 6,5 7,1 12,4 4,8 100,0
1635 Rennebu 29,6 26,0 29,8 14,6 100,0
1636 Meldal 44,8 37,3 3,4 3,1 4,0 3,6 0,5 3,3 100,0
1638 Orkdal 25,5 3,7 15,6 4,5 8,8 5,4 6,2 0,6 24,4 5,1 100,0
1640 Røros 51,9 9,3 8,3 3,5 16,7 4,0 6,3 100,0
1644 Holtålen 37,1 6,7 19,5 36,8 100,0
1648 Midtre Gauldal 37,1 1,8 15,4 5,0 3,1 9,8 7,9 1,3 18,6 100,0
1653 Melhus 37,0 3,7 16,5 6,6 2,8 23,8 9,7 100,0
1657 Skaun 25,0 6,2 1,2 28,6 5,9 12,7 10,0 10,5 100,0
1662 Klæbu 33,6 8,8 14,1 10,7 19,8 13,0 100,0
1663 Malvik 44,2 5,1 5,3 2,7 6,4 24,6 9,5 2,2 100,0
1664 Selbu 14,0 10,7 49,5 25,8 100,0
1665 Tydal 34,4 46,7 18,9 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

AgdenesRediger

321254
Mandatfordeling Agdenes

I Agdenes stilte A, Sp, KrF og H av de landsdekkende partia. Det var imidlertid to lokale lister som var størst. Felleslista for bygdeutvikling fikk 31,8 prosent av stemmene (ned 0,1 prosentpoeng), mens Tverrpolitisk liste fikk 20,6 prosent (ned 4,4). Arbeiderpartiet gikk fram 3,9 poeng til 18,1, Senterpartiet fram 2,9 til 12,7 og Høyre fram 4,9 til 12,0 prosent. Fremskrittspartiet, som i 2007 fikk 6,0 prosent og ett mandat, stilte ikke opp denne gangen. Valgdeltakelsen var 70,5 prosent.

Oddvar Indergård fra Felleslista blei gjenvalgt som ordfører og Hans Bernhard Meland (A) som varaordfører.

BjugnRediger

12432332
Mandatfordeling Bjugn

I Bjugn var det lister fra A, Sp, KrF, V, H og Frp, i tillegg til den lokale Bygdalista. Arbeiderpartiet er klart største parti med 39,7 prosent (opp 2,5 prosentpoeng). Senterpartiet er nest størst med 14,2 prosent (ned 2,1). Høyre gikk mest fram, 4,3 poeng til 11,9, mens Kristelig Folkeparti falt mest (ned 2,7 til 8,5). To partier, som i 2007 fikk plass i kommunestyret, stilte ikke denne gangen: SV (4,9 prosent den gang) og Pensjonistpartiet (2,5). Bygdalista beholdt sine to mandater. Valgdeltakelsen var 57,8 prosent.

I et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet blei Arnfinn Astad (A) og Hans Eide (Sp) gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører. Det var ikke motkandidater.[1]

FrøyaRediger

1011425
Mandatfordeling Frøya

I Frøya kunne velgerne stemme på A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet styrka sin posisjon som største parti ved å øke oppslutninga med 10,0 prosentpoeng til 40,5. Alle øvrige partier gikk ned. Venstre falt mest, ned 5,2 poeng til 18,0, og partiet blei dermed forbigått av Fremskrittspartiet (ned 0,5 til 21,3). Kristelig Folkeparti falt ut av kommunestyret. Valgdeltakelsen var 61,3 prosent.

Kommunestyret valgte Berit Flåmo (A) til ny ordfører og Martin Nilsen (H) til varaordfører.

HemneRediger

1241222
Mandatfordeling Hemne

Alternativa i Hemne var A, Sp, KrF, H, Frp og den lokale Hemnelista. Arbeiderpartiet sikra seg reint flertall ved å auke med 5,7 prosentpoeng til 50,8 prosent. Senterpartiet, som er nest størst, gikk ned 9,2 poeng til 15,7 Ellers var det bare små endringer. Valgdeltakelsen var 63,3 prosent.

Tross sitt reine flertall valgte Arbeiderpartiet å opprettholde sitt samarbeid med Kristelig Folkeparti, slik at det blei gjenvalg på Ståle Vaag (A) som ordfører og Gudbjørn Singstad (KrF) som varaordfører.[2]

HitraRediger

91111334
Mandatfordeling Hitra

I Hitra var det mulig å stemme på A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og PP. Arbeiderpartiet er størst og gikk mest fram, opp 3,5 prosentpoeng til 39,7. Valgvinneren var likevel Pensjonistpartiet, som med ei ny liste fikk 17,6 prosent og fire mandater. Fremskrittspartiet gikk kraftig tilbake, ned 20,7 poeng til 10,7 prosent. Valgdeltakelsen var 61,0 prosent.

Ole Haugen (A) blei gjenvalgt som Hitra-ordfører, mens nyetablerte Pensjonistpartiet fikk varaordføreren ved Per Ervik.[3]

HoltålenRediger

8148
Mandatfordeling Holtålen

I Holtålen var det lister for A, SV og H, pluss ei fellesliste for KrF, SP og V. Denne lista fikk 36,8 prosent av stemmene. Det er en tidel mindre enn ei tilsvarende liste i 2007, men da med Høyre med på laget. I 2011 fikk Høyre aleine 19,5 prosent. Arbeiderpartiet er likevel det største partiet med 37,1 prosent (ned 14,3 poeng), mens Sosialistisk Venstreparti falt 5,0 poeng til 6,7. Valgdeltakelsen var 76,7 prosent.

Valget avslutta 104 år med reint arbeiderpartiflertall i kommunen og tjue år med Ivar Volden som ordfører.[4] Heidi Greni (Sp) blei ny ordfører, men ettersom hun også sitter på Stortinget (vara for statsråd Ola Borten Moe), vil varaordføreren, Jan Håvard Refsethås, fungere den første tida. Begge representerer felleslista. Høyre inngikk et valgteknisk samarbeid med felleslista. Partiet var i denne sammenhengen tilbudt varaordførervervet, men valgte å takke nei.[5]

KlæbuRediger

823253
Mandatfordeling Klæbu

I Klæbu stilte A, SV, Sp, V, H og Frp opp. Det blei Arbeiderpartiet som fikk flest stemmer, 33,6 prosent (opp 4,6), med Høyre på andreplass (19,8; opp 7,5). Fremskrittspartiet falt mest, ned 7,9 poeng til 13,0. Kristelig Folkeparti, som ikke stilte liste, falt rimeligvis ut av kommunestyret. De hadde 5,7 prosent av stemmene i 2007. Valgdeltakelsen var 63,9 prosent.

Jarle Martin Gundersen (Sp) blei gjenvalgt som ordfører. Lillian Waaden (H) blei varaordfører.

MalvikRediger

1322283
Mandatfordeling Malvik

Malvik hadde lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og MdG. Høyre økte mest med 4,9 prosentpoeng til 24,6. Arbeiderpartiet var likevel størst, 44,2 prosent, en oppgang på 2,8 poeng. Fremskrittspartiet gikk mest tilbake, ned 7,3 til 9,5. Malviklista, som i 2007 fikk 5,5 prosent av stemmene og to mandater, deltok ikke i 2011. Valgdeltakelsen var 66,7 prosent.

Ordfører blei Terje Bremnes Granmo (A) og varaordfører Knut Magne Sjøvold (Sp) i et samarbeid som også gav Venstre uttelling i form av plass i formannskapet.[6]

MeldalRediger

97111
Mandatfordeling Meldal

I Meldal kunne en stemme på A, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og PP. Ved valget i 2007 stilte Venstre og Høyre fellesliste. Den fikk 14,8 prosent og to mandater. De separate listene i 2011 fikk betraktelig mindre: Høyre 4,0 og Venstre 3,1 prosent. Senterpartiet økte oppslutninga med 9,4 poeng til 37,3 prosent. Det var likevel ikke nok til å passere Arbeiderpartiets 44,8 prosent (ned 0,2). Valgdeltakelsen var 73,1 prosent.

En samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gav ordførerposten til Are Hilstad (A). Helge Ringli (Frp) blei ny varaordfører.[7]

MelhusRediger

146294
Mandatfordeling Melhus

Melhusfolk kunne stemme på A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet fikk 37,0 prosent av stemmene (opp 0,9). Høyre økte mest (opp 8,5 til 23,8) og passerte Senterpartiet (opp 0,7 til 16,5). De øvrige partia gikk ned. Mest gjaldt det Fremskrittspartiet, som falt 6,1 prosentpoeng til 9,7. Valgdeltakelsen var 66,9 prosent.

Jorid Jagtøyen (Sp) overtok som ordfører etter Erling Bøhle (A). Bak henne stod også Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Sigmund Gråbak (H) blei valgt til varaordfører.[8]

Midtre GauldalRediger

1352336
Mandatfordeling Midtre Gauldal

I tillegg til de sju stortingspartia (A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp) var det to nye lister i Midtre Gauldal: Kystpartiet (1,3 prosent) og Bygdelista (18,6 prosent og seks mandat). I 2007 fikk Bygdefolkets liste 11,2 prosent og fire plasser. Ellers gikk de største partia tilbake: Arbeiderpartiet med 4,3 prosentpoeng til 37,1 og Senterpartiet med 6,2 poeng til 15,4. Høyre hadde størst framgang, opp 5,1 poeng til 9,8 prosent. Sosialistisk Venstreparti falt ut av kommunestyret. Valgdeltakelsen var 64,2 prosent.

Erling Lenvik (A) fortsatte som ordfører, mens Bjørn Enge (H) blei ny varaordfører. Dette skjedde i et samarbeid som også inkluderer Venstre og KrF.[9]

OppdalRediger

124223
Mandatfordeling Oppdal

I Oppdal kunne en stemme på A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet styrka topposisjonen og gikk fram 10,6 prosentpoeng til 48,8 prosent. Toeren Senterpartiet gikk mest tilbake, ned 6,8 til 17,7 prosent. Valgdeltakelsen var 63,6 prosent.

Ola Røtvei (A) blei gjenvalgt som ordfører uten motkandidat, men mot sju blanke stemmer. Arbeiderpartiet samarbeider med KrF, som fikk varaordføreren med Heidi Pawlik Carlson. Hun fikk ti blanke stemmer av de 25 i kommunestyret.[10]

OrkdalRediger

95232292
Mandatfordeling Orkdal

I Orkdal var det ti alternativ: A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og de lokale Orkdalslista og Småbylista Orkdal. Sistnevnte var ny og fikk 5,1 prosent av stemmene og to mandater. Orkdalslista økte med 3,4 til 24,4 prosent. Den er dermed nesten like stor som Arbeiderpartiet, som gikk tilbake 8,9 prosentpoeng til 25,5. Valgdeltakelsen var 61,2 prosent.

Ved valg av ordfører og varaordfører samarbeidde Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, Høyre og KrF. Valgt blei Gunnar Hoff Lysholm (O) og Oddbjørn Bang (Sp).[11]

OsenRediger

421152
Mandatfordeling Osen

I Osen var det fem reine lister og ei fellesliste i tillegg til to lokale lister: A, SV, Sp, H, Frp, KrF/V, samt Bøgdalesta og Seter krets. Felleslista blei størst med 31,9 prosent, fulgt av Arbeiderpartiet med 24,4 (opp 3,2 poeng). På de neste plassene kom Seter krets (10,7) og Bøgdalesta (9,6). SV hadde kraftig tilbakegang – ned med 12,9 prosentpoeng til 2,0. Partiet mista dermed begge sine plasser i kommunestyret. Også Høyre blei uten representasjon. Ved valget i 2007 var det bygdelister med litt andre navn. Upolitisk bygdelist fikk da 21,4 prosent, mens Seter og Angen krets fikk 11,1. Valgdeltakelsen i 2011 var 73,3 prosent. Kommunen hadde forsøk med stemmerett fra 16 år. De to nye årskulla hadde en valgdeltakelse på 58,6 prosent.

Etter et felles forslag fra KrF, V, Sp, Frp og de to lokale listene blei Jørn Nordmeland (KrF/V) valgt til ordfører og Astrid Jakobsen (Sp) til varaordfører. [12]

RennebuRediger

6663
Mandatfordeling Rennebu

I Rennebu stilte A, Sp og KrF reine lister, mens H og V hadde fellesliste. To partier gikk kraftig fram: Kristelig Folkeparti økte med 11,3 prosentpoeng til 29,8 prosent, mens Arbeiderpartiet steig med 9,9 til 29,6. Felleslista blei halvert – ned 14,5 til 14,6, mens Senterpartiet falt med 3,5 poeng til 26,0 prosent. Fremskrittspartiet, som fikk 3,1 prosent i 2007, stilte ikke i 2011. Valgdeltakelsen var 64,7 prosent.

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti inngikk en avtale som førte til at Ola T. Lånke (tidligere stortingsrepresentant for KrF) blei ny ordfører, mens Knut Ingolf Dragset (Sp) blei varaordfører.[13]

RissaRediger

51411821
Mandatfordeling Rissa

På listemenyen i Rissa stod A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og PP. Høyre gjorde et svært godt valg og økte med 23,9 prosentpoeng til 32,7 prosent. Partiet passerte dermed både Arbeiderpartiet (ned 16,1 poeng til 22,5) og Senterpartiet (ned 7,1 til 15,6). Valgdeltakelsen var 67,7 prosent. Kommunestyrets størrelse blei redusert fra 27 til 23.

Per Kristian Skjærvik (A) mista ordførervervet etter fjorten år. Ny ordfører blei Ove Vollan (H) med Tormod Overland (Frp) som vara.[14]

RoanRediger

28124
Mandatfordeling Roan

Roan hadde lister fra A, Sp, KrF, V og H. Senterpartiet mer enn dobla si oppslutning – opp 23,5 prosentpoeng til 45,7 prosent. Samtidig gikk Høyre og Arbeiderpartiet ned: H med 9,9 poeng til 24,8 og A med 9,0 poeng til 13,5. Valgdeltakelsen var 75,4 prosent.

Jan Helge Grydeland blei ny ordfører med Randi B. Andersen som varaordfører. Begge er fra Senterpartiet, som ved konstitueringa fikk støtte fra Venstre.[15] Etter valget kom det antydninger om valgfusk ved at mange av Senterpartiets stemmesedler hadde like rettinger. Det blei imidlertid konkludert med at ingenting ulovlig hadde skjedd.[16]

RørosRediger

143242
Mandatfordeling Røros

I Røros var det mulig å stemme på A, SV, Sp, V, H, Frp, samt Røroslista. Arbeiderpartiet økte med 7,4 prosentpoeng til 51,9, og partiet fikk dermed reint flartall i kommunestyret. Høyre er nest størst med 16,7 prosent (opp 1,7). Røroslista gikk mest tilbake, med 4,4 poeng til 6,3. Valgdeltakelsen var 70,4 prosent.

Tross sitt reine flertall valgte Arbeiderpartiet ved kommunestyrets konstituering å opprettholde sitt valgtekniske samarbeid med SV. Hans Vintervold blei gjenvalgt som ordfører, og Einar Aasen blei varaordfører (begge A).[17]

SelbuRediger

43126
Mandatfordeling Selbu

I Selbu var det bare H og Frp som stilte reine lister. I tillegg var det som i 2007 to felleslister, ei for A og SV og ei for Sp, V og KrF. A/SV-lista gikk fram 5,8 prosentpoeng til 49,5 prosent, mens sentrumspartia sank med 5,2 til 25,8. Høyre fikk 14,0 (opp 2,4) og Fremskrittspartiet 10,7 (ned 0,6). Rødt, som i form av Rød Valgallianse fikk 2,4 prosent i 2007, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 62,4 prosent.

Etter at forhandlinger mellom Felleslista SP/KrF/V, FrP og Høyre mislyktes, gikk Felleslista til A/SV. Inga Balstad (A/SV) fortsetter som ordfører, mens Per Røsseth (Felleslista) blei varaordfører.[18]

SkaunRediger

6161322
Mandatfordeling Skaun

Det var åtte lister i Skaun: A, SV, R, Sp, KrF, H, Frp og Buviklista. De tre største partia gikk alle noe fram: Senterpartiet opp 1,9 prosentpoeng til 28,6, Arbeiderpartiet opp 4,1 til 25,0 og Høyre opp 5,1 til 12,7. Buviklista gikk mest tilbake (ned 6,7 poeng til 10,5). Venstre (3,3 prosent i 2007) stilte ikke liste og mista slik sitt mandat. Valgdeltakelsen var 67,6 prosent.

Jon P. Husby (Sp) blei ordfører for fire nye år i et samarbeid med Bygdelista, SV, KrF og Frp. Bjørn Hammer (Bygdelista) blei ny varaordfører.[19]

SnillfjordRediger

5516
Mandatfordeling Snillfjord

I Snillfjord stilte A, Sp, KrF og H til valg. Høyre gikk ned 5,7 prosentpoeng, men er med 35,0 prosent fortsatt kommunens største parti. Arbeiderpartiet økte med 1,7 til 28,1 og passerte dermed akkurat Senterpartiet (27,7 prosent; ned 5,2). Kristelig Folkeparti stilte med ny liste og oppnådde 9,1 prosent. Valgdeltakelsen var 71,4 prosent.

En samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet førte til at John Geir Stølan (Sp) blei ny ordfører, mens Ola Krokstad (A) blei varaordfører.[20]

TrondheimRediger

2744186
Mandatfordeling Trondheim

I Trondheim var det tretten lister å velge blant: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, KSP, MdG, NKP og PP. Kommunestyret blei redusert med heile atten medlemmer (fra 85 til 67). Høyre fikk likevel fem nye mandater, ettersom partiet økte med 12,2 prosentpoeng til 27,2 prosent. Arbeiderpartiet blei størst med 39,5 prosent (ned 4,4). Fremskrittspartiet mista 5,7 poeng og fikk 8,9 prosent, og SV gikk tilbake 2,5 poeng til 5,7. Ellers var det bare mindre endringer. Valgdeltakelsen var 67,5 prosent.

A, SV, Sp, KrF og Miljøpartiet De Grønne inngikk etter valget en samarbeidsavtale med Rødt som valgteknisk partner. Rita Ottervik (A) kunne gå på sin tredje ordførerperiode, denne gangen med Knut Fagerbakke (SV) som varaordfører.[21]

TydalRediger

683
Mandatfordeling Tydal

I Tydal var det ingen av de registrerte partia som stilte rein liste. De tre alternativa velgerne hadde, var ei fellesliste for A og SV, ei for V og Sp, samt Tydalslista – bygdeliste for utvikling. Sentrumspartia fikk 46,7 prosent av stemmene og A/SV 34,4. Tydalslista fikk de resterende 18,9 prosent, noe som var en nedgang på 0,2 prosentpoeng. Ved forrige valg, i 2007, stilte de to kombinasjonene som fire separate parti. Da fikk Arbeiderpartiet 22,2 og Sosialistisk Venstreparti 6,7. Venstre fikk 30,6 og Senterpartiet 21,5. Valgdeltakelsen i 2011 var 74,1 prosent.

Med støtte fra Tydalslista blei John Paulsby og Berit Øian Kåsen (begge fra felleslista V/SP) nytt par i posisjonene ordfører/varaordfører.[22]

ØrlandRediger

48282
Mandatfordeling Ørland

Ørland hadde lister for A, SV, Sp, V, H og Frp. Senterpartiet blei største parti med 34,0 prosent (opp 1,5), med Høyre som toer (30,5; opp 8,4). Fremskrittspartiet gikk mest tilbake – ned 4,5 poeng til 9,3. Både Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti mista sine plasser i kommunestyret, ettersom de ikke stilte liste. Valgdeltakelsen var 64,5 prosent.

I en koalisjon bestående av Sp, A, V og SV blei Hallgeir Grøntvedt (Sp) gjenvalgt som ordfører med Knut Ring (A) varaordfører.[23]

ÅfjordRediger

95232
Mandatfordeling Åfjord

I Åfjord stilte de sju stortingspartia med lister: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet overtok topposisjonen, da partiet gikk fram 7,4 prosentpoeng til 39,1. Motsatt vei gikk Senterpartiet, som tapte 10,1 poeng til 22,4. Høyre økte med 5,6 poeng til 16,0. Både Venstre og SV mista sine plasser i kommunestyret. Valgdeltakelsen var 66,7 prosent.

Ny koalisjon i Åfjord blei A, Sp og KrF. Vibeke Stjern (A) blei gjenvalgt som ordfører, og Jon Husdal (Sp) blei varaordfører.[24]

FylkestingsvalgetRediger

Tore O. Sandvik (A) blei med 23 mot 14 stemmer gjenvalgt som fylkesordfører, og kunne dermed gå i gang med sin tredje periode i vervet. Fylkesvaraordfører blei Arne Braut (Sp).[25] Seinere på høsten blei Sandvik også gjenvalgt som leder av fylkesordførerkollegiet på nasjonalt nivå.[26]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp NKP Sum
Stemmer 55 619 7 209 2 761 10 050 5 161 6 972 31 577 12 518 690 264 262 2 302 1 623 170 137 178
Prosent 40,5 5,3 2,0 7,3 3,8 5,1 23,0 9,1 0,5 0,2 0,2 1,7 1,2 0,1 100,0
Endring F-07 -0,7 -2,0 -0,3 -1,6 -0,7 1,2 8,9 -5,2 -0,1 0,0 0,0 0,5 -0,2 0,1
Representanter 16 2 1 3 1 2 9 3 0 0 0 0 0 0 37
Endring F-07 -1 -1 1 4 -3 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp NKP Total
1601 Trondheim 40,8 6,2 2,6 2,6 3,0 5,6 25,8 8,7 0,6 0,2 0,1 2,2 1,3 0,1 100,0
1612 Hemne 49,9 1,6 0,3 16,6 4,7 2,2 13,2 9,0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,2 0,2 100,0
1613 Snillfjord 32,7 2,7 0,6 31,1 8,2 0,6 16,4 4,9 0,0 0,6 0,2 1,2 0,8 0,0 100,0
1617 Hitra 40,6 4,5 1,1 4,8 2,5 2,2 18,8 13,7 0,1 0,1 0,4 1,6 9,3 0,1 100,0
1620 Frøya 45,8 4,9 1,0 4,7 2,4 8,8 12,1 17,5 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,1 100,0
1621 Ørland 29,4 2,2 0,7 16,1 1,7 2,8 36,2 9,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,2 100,0
1622 Agdenes 36,6 1,9 1,1 16,7 5,3 1,1 23,4 12,0 0,1 0,4 0,3 0,7 0,5 0,0 100,0
1624 Rissa 27,3 3,1 1,0 15,7 5,7 5,5 28,6 8,9 1,2 0,2 0,2 0,8 1,8 0,2 100,0
1627 Bjugn 39,1 3,0 1,1 14,6 5,8 3,7 16,8 13,4 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,2 100,0
1630 Åfjord 31,0 2,5 0,6 29,3 9,1 2,4 14,9 8,7 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 100,0
1632 Roan 27,5 1,7 1,1 28,4 6,8 4,9 17,3 8,5 0,2 0,4 1,7 0,4 1,1 0,0 100,0
1633 Osen 37,4 2,8 2,3 23,8 6,1 2,3 8,4 11,7 0,5 0,5 2,6 0,5 1,2 0,0 100,0
1634 Oppdal 38,8 2,8 0,6 25,9 6,9 4,8 12,3 6,5 0,1 0,3 0,1 0,6 0,4 0,0 100,0
1635 Rennebu 32,7 3,0 0,4 27,7 17,5 4,5 7,7 4,5 0,0 0,5 0,3 1,0 0,4 0,0 100,0
1636 Meldal 51,2 1,4 0,6 22,9 4,3 2,9 7,8 5,1 0,7 0,2 0,2 0,5 2,4 0,0 100,0
1638 Orkdal 43,0 3,6 0,8 11,4 4,5 9,2 14,8 9,8 0,7 0,2 0,2 0,6 0,9 0,1 100,0
1640 Røros 51,8 7,5 3,3 10,1 1,6 3,0 15,3 5,7 0,1 0,0 0,0 1,0 0,6 0,1 100,0
1644 Holtålen 47,6 5,0 1,3 20,9 1,7 1,5 12,7 5,9 0,3 0,1 0,2 0,9 1,8 0,2 100,0
1648 Midtre Gauldal 40,2 2,1 0,8 23,5 5,9 3,6 11,8 9,0 0,1 0,4 1,9 0,4 0,3 0,0 100,0
1653 Melhus 38,8 3,4 0,8 14,0 7,0 2,2 22,4 9,8 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,1 100,0
1657 Skaun 37,0 4,8 1,6 17,5 6,2 2,1 16,5 12,8 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 100,0
1662 Klæbu 39,6 5,7 0,9 7,5 4,3 5,7 20,6 13,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 100,0
1663 Malvik 42,5 4,5 1,3 4,3 2,7 5,7 25,4 10,1 0,4 0,2 0,2 2,1 0,7 0,0 100,0
1664 Selbu 43,5 5,3 1,5 17,4 1,7 3,5 15,2 10,4 0,0 0,2 0,0 0,7 0,7 0,1 100,0
1665 Tydal 37,1 7,2 1,5 27,3 1,0 6,4 7,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ Referat fra konstituerende kommunestyremøte[død lenke] 27. september 2011.
 2. ^ «Singstad blir varaordfører i Hemne», Sør-Trøndelag 23. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 3. ^ «Ole og Per i styringa», Hitra-Frøya 7. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 4. ^ «Kommunestyremøter»[død lenke], Nea Radio 29. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 5. ^ «Greni ny Holtålen-ordfører», Arbeidets Rett 16. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 6. ^ «Venstre inn i formannskapet»[død lenke], Malvikbladet 16. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 7. ^ «Ap og Frp har undertegnet avtalen», Sør-Trøndelag 12. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 8. ^ «Ønsket nyordføreren lykke til», Trønderbladet 19. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 9. ^ «Side ved side», Trønderbladet 3. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 10. ^ «Ordføreren gjenvalgt»[død lenke], opp.no 19. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 11. ^ Protokoll fra konstituerende møte[død lenke] i kommunestyret 28. september 2011.
 12. ^ Protokoll fra konstituerende møte[død lenke] i kommunestyret 19. oktober 2011.
 13. ^ «Lånke blir ordfører», Adresseavisen 15. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 14. ^ «Ordføreren har ordet» Arkivert 26. november 2011 hos Wayback Machine., kommunens nettsted 4. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 15. ^ «Gikk til Venstre», Fosna-Folket 25. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 16. ^ «Avviser valgfusk i Roan», Adresseavisen 28. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 17. ^ «Ap ble den store vinneren», Fjell-Ljom (udatert, registrert i Kvasir 16. september 2011); besøkt 25. november 2011.
 18. ^ «Disse skal styre Selbu de neste fire år»[død lenke], Nea Radio 23. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 19. ^ «Ordfører i fire nye år» Arkivert 11. oktober 2011 hos Wayback Machine., Nabonytt 16. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 20. ^ «Stølan ny ordfører i Snillfjord» Arkivert 26. september 2011 hos Wayback Machine., Søvesten 21. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 21. ^ «Ny allianse styrer Trondheim», NRK Trøndelag 14. september 2011; besøkt 25. november 2011.
 22. ^ «John Paulsby blir ordfører i Tydal»[død lenke], Nea radio 5. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 23. ^ Opplysning på kommunens nettsted Arkivert 27. september 2011 hos Wayback Machine., datert 10. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 24. ^ «Samarbeidsavtale i boks», Fosna-Folket 25. oktober 2011; besøkt 25. november 2011.
 25. ^ Utdrag fra protokoll fra fylkestingets konstituerende møte[død lenke] 19. oktober 2011.
 26. ^ «Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag (Ap) fortsatt leder av fylkesordførerkollegiet» Arkivert 23. juli 2012 hos Wayback Machine., nyhetsmelding hos Vest-Agder fylkeskommune 3. november 2011; besøkt 6. august 2012.