Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Rogaland

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Rogaland og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Hå = Nærbølista; Sola = Tanangerlisten; Kvitsøy (1) = Det Norske Arbeiderparti og Tverrpolitisk gruppe; Kvitsøy (2) = Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige; Utsira (1) = Utsira fellesliste; Utsira (2) = Ungdomslista; Vindafjord = Bjoa bygdeliste

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
1101 Eigersund 1 631 164 421 1 257 415 1 693 902 6 483
1102 Sandnes 6 568 952 127 1 648 2 797 1 325 9 044 6 821 28 106 170 603 30 189
1103 Stavanger 17 618 2 408 840 1 153 3 547 4 546 20 694 7 983 88 765 1 196 60 838
1106 Haugesund 4 450 390 84 175 868 843 5 933 1 891 96 794 15 524
1111 Sokndal 516 99 337 128 322 319 1 721
1112 Lund 499 193 361 75 227 272 1 627
1114 Bjerkreim 150 304 249 76 477 104 1 360
1119 599 144 770 1 385 114 1 586 723 114 2 619 8 054
1120 Klepp 1 231 113 30 812 1 240 346 2 580 1 316 7 668
1121 Time 1 248 293 1 052 1 199 428 2 878 960 126 8 184
1122 Gjesdal 1 070 134 376 1 302 163 1 080 1 028 5 153
1124 Sola 1 800 260 368 1 104 448 3 980 2 224 348 442 10 974
1127 Randaberg 1 349 95 368 752 265 1 459 665 4 953
1129 Forsand 120 124 192 161 47 644
1130 Strand 2 212 144 360 919 173 916 666 22 5 412
1133 Hjelmeland 187 52 369 302 54 352 99 15 1 430
1134 Suldal 460 154 606 286 165 159 130 1 960
1135 Sauda 1 150 117 217 173 103 606 175 2 541
1141 Finnøy 193 51 292 407 292 231 109 1 575
1142 Rennesøy 286 80 449 278 740 307 2 140
1144 Kvitsøy 54 160 104 318
1145 Bokn 159 135 36 126 456
1146 Tysvær 1 079 103 479 587 247 1 531 593 4 619
1149 Karmøy 4 354 383 49 416 3 050 567 4 747 4 297 121 345 18 329
1151 Utsira 94 24 118
1160 Vindafjord 627 156 1 188 404 793 408 163 3 739
Total 49 555 6 193 1 130 12 374 23 031 10 773 62 315 32 093 116 341 15 1 179 3 286 206 007

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
1101 Eigersund 25,2 2,5 6,5 19,4 6,4 26,1 13,9 100,0
1102 Sandnes 21,8 3,2 0,4 5,5 9,3 4,4 30,0 22,6 0,1 0,4 0,6 2,0 100,0
1103 Stavanger 29,0 4,0 1,4 1,9 5,8 7,5 34,0 13,1 0,1 1,3 2,0 100,0
1106 Haugesund 28,7 2,5 0,5 1,1 5,6 5,4 38,2 12,2 0,6 5,1 100,0
1111 Sokndal 30,0 5,8 19,6 7,4 18,7 18,5 100,0
1112 Lund 30,7 11,9 22,2 4,6 14,0 16,7 100,0
1114 Bjerkreim 11,0 22,4 18,3 5,6 35,1 7,6 100,0
1119 7,4 1,8 9,6 17,2 1,4 19,7 9,0 1,4 32,5 100,0
1120 Klepp 16,1 1,5 0,4 10,6 16,2 4,5 33,6 17,2 100,0
1121 Time 15,2 3,6 12,9 14,7 5,2 35,2 11,7 1,5 100,0
1122 Gjesdal 20,8 2,6 7,3 25,3 3,2 21,0 19,9 100,0
1124 Sola 16,4 2,4 3,4 10,1 4,1 36,3 20,3 3,2 4,0 100,0
1127 Randaberg 27,2 1,9 7,4 15,2 5,4 29,5 13,4 100,0
1129 Forsand 18,6 19,3 29,8 25,0 7,3 100,0
1130 Strand 40,9 2,7 6,7 17,0 3,2 16,9 12,3 0,4 100,0
1133 Hjelmeland 13,1 3,6 25,8 21,1 3,8 24,6 6,9 1,0 100,0
1134 Suldal 23,5 7,9 30,9 14,6 8,4 8,1 6,6 100,0
1135 Sauda 45,3 4,6 8,5 6,8 4,1 23,8 6,9 100,0
1141 Finnøy 12,3 3,2 18,5 25,8 18,5 14,7 6,9 100,0
1142 Rennesøy 13,4 3,7 21,0 13,0 34,6 14,3 100,0
1144 Kvitsøy 17,0 50,3 32,7 100,0
1145 Bokn 34,9 29,6 7,9 27,6 100,0
1146 Tysvær 23,4 2,2 10,4 12,7 5,3 33,1 12,8 100,0
1149 Karmøy 23,8 2,1 0,3 2,3 16,6 3,1 25,9 23,4 0,7 1,9 100,0
1151 Utsira 79,7 20,3 100,0
1160 Vindafjord 16,8 4,2 31,8 10,8 21,2 10,9 4,4 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

BjerkreimRediger

243161
Mandatfordeling Bjerkreim

Bjerkreim hadde lister fra A, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre var størst med 35,1 prosent av stemmene, en framgang på 7,5 prosentpoeng. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti kom – tross nedgang – på de neste plassene, med henholdsvis 22,4 (ned 8,7) og 18,3 (ned 4,7) prosent. Fremskrittspartiets liste var ny. Partiet kom inn i kommunestyret med ett mandat (7,6 prosent). Valgdeltakelsen var 69,6 prosent.

Høyre-ordfører Marthon Skårland kunne fortsette i jobben, denne gangen med Torbjørn Ognedal fra Senterpartiet som varaordfører.[1]

BoknRediger

6515
Mandatfordeling Bokn

I Bokn stilte A, Sp, KrF og H opp. Senterpartiet gikk tilbake 5,5 prosentpoeng til 29,6 prosent, mens de tre andre partia gikk fram: Arbeiderpartiet opp 1,5 til 34,9, Høyre opp 1,5 til 27,6 og Kristelig Folkeparti opp 2,6 til 7,9 prosent. Valgdeltakelsen var 73,7 prosent.

Kyrre Lindanger (A) fortsatte som ordfører etter en avtale mellom Arbeiderpartiet og Høyre, som gav Lars Norekvål (H) varaordførervervet.[2]

EigersundRediger

826284
Mandatfordeling Eigersund

De sju stortingspartia stilte lister i Eigersund: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Endringene fra 2007 var ikke de største. Høyre fikk 26,1 prosent (ned 1,6), og Arbeiderpartiet endte på 25,2 (ned 0,7). Kristelig Folkeparti økte med 4,7 prosentpoeng til 19,4, mens Fremskrittspartiet tapte 2,9 poeng og fikk 13,9. Kommunestyrets størrelse blei redusert fra 35 til 31. Valgdeltakelsen var 61,1 prosent.

Leif Erik Egaas fra Høyre overtok som ordfører etter partifellen Terje Jørgensen jr. Unn Therese Omdal (A) blei valgt til varaordfører. Valga blei støtta av Fremskrittspartiet.[3]

FinnøyRediger

3145431
Mandatfordeling Finnøy

Også i Finnøy var det A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp som stilte lister. Kristelig Folkeparti er størst med 25,8 prosent (ned 4,2 prosentpoeng). Andreplassen deles av Senterpartiet og Venstre, begge med 18,5 prosent av stemmene. Sp gikk imidlertid ned 8,8 poeng til dette resultatet, mens V gikk opp 13,6. Valgdeltakelsen var 73,6 prosent.

Kommunestyret valgte enstemmig Gro Skartveit (V) til ny ordfører og Jon Olav Runestad (A) til varaordfører.[4] Valga hadde bakgrunn i en avtale mellom V, A og Sp. Venstre brøyt dermed ut av forrige periodes koalisjon mellom KrF, V, H og Frp, der KrF hadde ordføreren.[5]

ForsandRediger

33551
Mandatfordeling Forsand

Forsands velgere kunne stemme på A, Sp, KrF, H eller Frp. Flest stemte på Kristelig Folkeparti, som fikk 29,8 prosent etter en framgang på 2,9. Høyre gikk en tidel opp til 25,0 prosent, mens Senterpartiet dalte 6,7 poeng til 19,3. Arbeiderpartiet på si side økte med 5,2 til 18,6. Valgdeltakelsen var 76,7 prosent.

Ole Tom Guse fra Kristelig Folkeparti kunne fortsette som ordfører til tross for at samarbeidet med Høyre ikke blei videreført. Isteden fikk Margareth Gjøse Larsen (A) vervet som varaordfører.[6]

GjesdalRediger

62765
Mandatfordeling Gjesdal

Gjesdal hadde lister fra A, SV, Sp, Krf, V, H og Frp. Kristelig Folkeparti er det største partiet med 25,3 prosent (opp 1,6). Høyre klatra opp til andreplassen med 21,0 prosent (opp 6,6). Arbeiderpartiet ligger like bak med 20,8 (opp 2,1), mens Fremskrittspartiet falt 3,9 til 19,9 prosent. Sosialistisk Venstreparti fikk en stemme for lite til å beholde sin plass i kommunestyret,[7] som blei utvida fra 25 til 27 representanter. Valgdeltakelsen var 65,4 prosent. Kommunen deltok i forsøket med redusert stemmerettsalder. Blant 16- og 17-åringer var deltakelsen 54,7 prosent.

KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet inngikk avtale, slik at Olaug Vervik Bollestad (KrF) fikk fire nye år som ordfører, mens Frode Fjeldsbø (A) blei varaordfører.[8]

HaugesundRediger

14331963
Mandatfordeling Haugesund

I Haugesund var det mulig å stemme på A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og PP. Høyre blei størst med 38,2 prosent (ned 1,7). Arbeiderpartiet styrka andreplassen gjennom en oppgang på 8,1 prosentpoeng til 28,7. For resten av partia var det bare mindre endringer fra 2007. Valgdeltakelsen var 59,2 prosent.

Ved konstitueringa av kommunestyret blei Petter Steen jr. (H) gjenvalgt med 28 stemmer, mens Arne-Christian Mohn (A) fikk 20 stemmer. Varaordfører Sven Olsen (Frp) blei også gjenvalgt. Her var motkandidaten fra Pensjonistpartiet.[9]

HjelmelandRediger

2154151
Mandatfordeling Hjelmeland

Folk i Hjelmeland kunne velge mellom lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og Kystpartiet. Kommunens største parti, Senterpartiet, gikk tilbake 9,2 prosentpoeng til 25,8 prosent. Dette blei et resultat ikke langt foran Høyre som med en framgang på 11,7 poeng endte på 24,6. Kristelig Folkeparti fikk 21,1 prosent (opp 2,2). Valgdeltakelsen var 72,0 prosent.

Høyre overtok ordførerplassen fra Senterpartiet. Den nye ordføreren, Trine L. Danielsen, er første kvinne i dette vervet i Hjelmeland. Varaordfører blei Håkon Helgøy (KrF).[10]

Rediger

3367311
Mandatfordeling Hå

I var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og KSP, foruten den lokale Nærbølista, som er kommunens største. Denne gangen blei resultatet 32,5 prosent av stemmene, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng. Høyre gikk fram 10,7 poeng og blei nest størst med 19,7 prosent. Størst var nedgangen for Kristelig Folkeparti (ned 3,4 til 17,2) og Fremskrittspartiet (ned 4,0 til 9,0). Valgdeltakelsen var 68,1 prosent.

Tross at partiet fortsatt er størst, måtte Nærbølistas Terje Mjåtveit etter åtte år som ordfører gi kjede og klubbe til Mons Skrettingland (H) i en allianse av H, Sp, KrF og Frp. Varaordfører blei Sveinung Lode (Sp).[11][12] Det førte til protester da bare tre av ni i formannsskapet blei kvinner.[13]

KarmøyRediger

1171211
Mandatfordeling Karmøy

Tilbudet til velgerne i Karmøy var fra A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, KSP og PP. Resultatet blei ei ganske kraftig omvelting og at det nå er tre nokså jamstore partier i teten. Høyre hadde en framgang på 15,0 prosentpoeng til 25,9 prosent og er størst. Arbeiderpartiet gikk fram 3,0 til 23,8, mens Fremskrittspartiet gikk ned 12,5 poeng til 23,4. Også Kristelig Folkeparti blei svekka: ned 4,2 poeng til 16,6. Pensjonistpartiet klarte å komme inn i kommunestyret med en representant denne gangen. Valgdeltakelsen var 61,4 prosent.

Ordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) og varaordfører Helga Rullestad (A) takka av, begge etter 24 år i kommunestyret og etter henholdsvis 16 og 8 år i toppverva.[14] En allianse av H, Krf og Frp overtok med Aase Simonsen (H) som Karmøys første kvinnelige ordfører og Helge Thorheim (Frp) som varaordfører.[15]

KleppRediger

535116
Mandatfordeling Klepp

I Klepp stilte A, SV, R, Sp, KrF, V, H og Frp til valg. Høyre styrka sin topposisjon ved å gå fram 6,8 prosentpoeng til 33,6 prosent. Fremskrittspartiet gikk tilbake 6,1 poeng til 17,2. Deretter følger Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet med henholdsvis 16,2 (opp 0,8) og 16,1 (opp 2,8) prosent. SV mista sitt ene mandat i kommunestyret. Valgdeltakelsen var 62,8 prosent.

Ane Mari Braut Nese (H) blei enstemmig valgt til ny ordfører med Torunn Austdal Rasmussen (FrP) som vara.[16]

KvitsøyRediger

375
Mandatfordeling Kvitsøy

I Kvitsøy, som bare hadde 394 innbyggere med stemmerett, var det bare Fremskrittspartiet som stilte rein partiliste. Den var ny av året og fikk 17,0 prosent av de avgitte stemmene. Ellers var det to samlelister i kommunen. Det Norske Arbeiderparti og Tverrpolitisk gruppe fikk 50,3 prosent av stemmene (fram 10,6 poeng), mens Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige fikk 32,7 prosent (tilbake 27,6). Valgdeltakelsen var 81,2 prosent.

Ole Olsen (KrF) gikk av etter ti år som ordfører og blei avløst av partifellen Mirjam Ydstebø – med åtte av femten stemmer under konstitueringa.[17] Roy Steffensen (Frp) blei varaordfører.

LundRediger

635133
Mandatfordeling Lund

I Lund var det mulig å stemme på A, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet økte med 9,6 prosentpoeng til 30,7 og er dermed størst i kommunen. Partiet passerte dermed både Kristelig Folkeparti (ned 1,1 til 22,2) og Fremskrittspartiet (ned 7,7 til 16,7). Høyre økte med 7,5 poeng til 14,0. Valgdeltakelsen var på 69,6 prosent.

Pål Anker Ravndal (KrF) blei valgt til ordfører, og Ragnhild Kjørmo (Frp) blei varaordfører.

RandabergRediger

72483
Mandatfordeling Randaberg

I Randaberg var det lister fra de sju partia som er kjent fra Stortinget, A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre gikk denne gangen forbi Arbeiderpartiet, og fikk 29,5 prosent av stemmene – en økning på 12,5 prosentpoeng. A gikk ned 6,2 poeng til 27,2. Valgdeltakelsen var 68,8 prosent.

Bjørn Kahrs fra Høyre blei ny ordfører med Jarle Bø (Sp) som vara. Arbeiderpartiet og KrF gikk før konstitueringa ut med et forslag om Bø som ordfører, noe denne takka nei til.[18]

RennesøyRediger

314373
Mandatfordeling Rennesøy

I Rennesøy stilte A, SV, Sp, KrF, H og Frp lister. Høyre gikk fram 11,4 prosentpoeng til 34,6 prosent. Fremskrittspartiet, som var størst i 2007, fikk nå 14,3 prosent (tilbake 9,7) og måtte dermed se seg slått også av Senterpartiet, som økte med 4,7 til 21,0 prosent. Samlingslista, som i 2007 fikk 8,7 prosent og to mandater, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 73,0 prosent.

Sp, KrF, A og SV inngikk avtale om konstituering og budsjett. Ordfører blei Dagny Sunnanå Hausken (Sp) – første kvinna i dette vervet, og varaordfører blei Jostein Eiane (KrF).[19]

SandnesRediger

1123421511
Mandatfordeling Sandnes

Det var heile 12 lister å velge mellom i Sandnes: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, KSP, MdG og PP. Av disse var det bare Høyre som hadde vesentlig framgang, ei økning på 7,3 prosentpoeng til 30,0. Fremskrittspartiet gikk tilbake 3,9 poeng til 22,6 prosent og mista førsteplassen. Arbeiderpartiet fikk 21,8 prosent (opp 0,7). Valgdeltakelsen var 62,7 prosent. Sandnes deltok i forsøket med e-valg.

Det blei maktskifte i Sandnes, og Høyres Norunn Østråt Koksvik tapte valget om ordførerplassen. En valgteknisk allianse mellom A, Sp, SV, PP og Frp sørga for at Stanley Wirak (A) blei ny ordfører. Det vakte noe oppstuss da Fremskrittspartiet på konstitueringsmøtet foreslo å utrede parlamentarisk styreform i kommunen. Dette kom bardus på samarbeidspartnerne, men blei uniddelbart støtta av opposisjonsalliansen av H, V og KrF. Forslaget blei imidlertid utsatt. Ved behandling i juni 2012 vedtok så kommunestyret å tilrå at det innføres et system med byregjering fra etter kommunevalget i 2015.[20][21] Pål Morten Borgli fra Frp blei varaordfører, et verv han også hadde i 2003–07, den gang i et samarbeid med Høyre.[22]

SaudaRediger

9121141
Mandatfordeling Sauda

I Sauda stilte A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er fortsatt størst med 45,3 prosent, men en tilbakegang på 6,5 prosentpoeng gjorde at partiet mista sitt reine flertall i kommunestyret. Høyre gikk fram 7,4 poeng til 23,8. Valgdeltakelsen var 69,6 prosent.

Frode Sulen blei valgt til ny ordfører og Laura Seltveit til varaordfører. Begge er fra Arbeiderpartiet.[23]

SokndalRediger

614244
Mandatfordeling Sokndal

I Sokndal var det lister fra A, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er størst med 30,0 prosent (ned 1,8), fulgt av Kristelig Folkeparti med 19,6 (opp 3,6). Høyre gikk fram 10,7 poeng til 18,7, mens Fremskrittspartiet tapte 9,8 poeng og fikk 18,5 prosent. Valgdeltakelsen var 68,8 prosent.

En samarbeidsavtale mellom KrF, Frp og Høyre gav ordførervervet til Trond Arne Pedersen (KrF), mens Atle Støle (H) blei varaordfører.[24]

SolaRediger

7421582
Mandatfordeling Sola

I Sola stilte A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, PP og Tanangerlisten. Høyre styrka seg med 7,5 prosentpoeng til 36,3 prosent, mens Fremskrittspartiet gikk tilbake 3,7 til 20,3. Tanangerlisten gikk ned 4,5 poeng til 4,0. Valgdeltakelsen var 65,4 prosent.

Håkon Rege fra Høyre avslutta sin ordførerperiode med å overlevere klubba til partifellen Ole Ueland. Varaordfører blei Jan Sigve Tjelta (KrF).[25]

StavangerRediger

19345239
Mandatfordeling Stavanger

Stavangers innbyggere kunne velge mellom A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem, MdG og PP. Arbeiderpartiet var valgvinneren med en framgang på 7,1 prosentpoeng til 29,0 prosent. Det var likevel ikke nok til å ta igjen Høyre, som fikk 34,0 (tilbake 0,5). Fremskrittspartiet gikk tilbake 2,4 poeng til 13,1. Endringene var ellers nokså små. Miljøpartiet stilte for første gang og fikk ett mandat. Valgdeltakelsen var på 62,7 prosent. Stavanger deltok i forsøk med lavere stemmerettsalder, og valgdeltakelsen blant de to laveste årskulla var 61,5 prosent.

Leif Johan Sevland fra Høyre gikk av etter seksten år som byens ordfører. Han blei etterfulgt av partikollegaen Christine Sagen Helgø, som blei valgt med 35 stemmer for og 31 blanke stemmer. Bjørg Tysdal Moe fra KrF blei gjenvalgt som varaordfører, et verv hun har hatt sia 1999. Hun blei valgt med 35 for og 32 blanke.[26]

StrandRediger

122553
Mandatfordeling Strand

Strand kunne skilta med disse listealternativa: A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og MdG. Arbeiderpartiet økte kraftig, opp 17,9 prosentpoeng til 40,9 prosent. Også Høyre hadde framgang, men bare med 2,5 poeng til 16,9. Bortsett fra den nye lista til Miljøpartiet (0,4) var det ellers tilbakegang for samtlige parti, mest for Fremskrittspartiet (ned 6,3 til 12,3) og Kristelig Folkeparti (ned 5,5 til 17,0). Valgdeltakelsen var 65,0 prosent.

Helge Steinsvåg (A) blei valgt til ordfører og Alf Henning Heggheim (Sp) til varaordfører. De fikk 15 stemmer mot 14 avgitt for forslag fremma på vegne av en koalisjon av KrF, H og Frp.[27]

SuldalRediger

4163221
Mandatfordeling Suldal

I Suldal var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Senterpartiet er størst med 30,9 prosent (tilbake 4,0), og Arbeiderpartiet er nummer to med 23,5 prosent (opp 3,5). Sosialistisk Venstreparti gikk mest tilbake: ned 6,1 poeng til 7,9. Kommunestyret blei redusert fra 25 til 19 representanter. Valgdeltakelsen var 68,0 prosent.

Torkel Myklebust (Sp) blei gjenvalgt som ordfører. Ny varaordfører blei Kari Vaage Gjuvsland (A).[28]

TimeRediger

444103
Mandatfordeling Time

I Time kunne innbyggerne velge mellom A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og MdG. Høyre gikk fram med 17,7 prosentpoeng til 35,2 prosent. Størst tilbakegang hadde Fremskrittspartiet (ned 6,5 til 11,7) og kommunens nest største, Arbeiderpartiet (ned 4,7 til 15,2). Valgdeltakelsen var 68,0 prosent.

Reinert Kverneland (H) blei ny ordførar i Time med 22 av 27 stemmer. De siste fem gikk til Arbeiderpartiets kandidat.[29] Petter Lorentz Stabel (Frp) blei kommunens varaordfører.

TysværRediger

734294
Mandatfordeling Tysvær

Tysvær hadde lister for A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. De to største partia gikk fram: Høyre med 13,2 prosentpoeng til 33,1 og Arbeiderpartiet med 4,2 poeng til 23,4. Fremskrittspartiet gikk mest tilbake, med 11,0 poeng til 12,8 prosent. Valgdeltakelsen var 63,3 prosent.

Etter at det var inngått en samarbeidsavtale mellom H, KrF, V og Frp, blei Harald Stakkestad (H) enstemmig valgt til ordfører ved skriftlig avstemning. Kristine Aurdal (KrF) blei ny varaordfører, men måtte konstatere at sju stemte blankt.[30][31]

UtsiraRediger

92
Mandatfordeling Utsira

Utsira er Norges minst folkerike kommune, og 133 av de 168 med stemmerett deltok, det vil si 79,2 prosent.[32] Det var to lister å velge mellom, Utsira fellesliste og nyskapningen Ungdomslista. Sistnevnte fikk 20,3 prosent av stemmene og to mandater. Felleslista fikk dermed 79,7 prosent og de resterende 9 plassene i kommunestyret, noe som er en framgang på 25,4 prosentpoeng. Ved valget i 2007 var det ei bygdeliste som fikk 45,7 prosent av stemmene.

Resultatet gjorde at Jarle Nilsen kunne fortsette som ordfører. Varaordfører blei Marte Eide Klovning. Begge representerer Felleslista.[33]

VindafjordRediger

48353
Mandatfordeling Vindafjord

I Vindafjord var det lister for A, SV, Sp, KrF, H, Frp og Bjoa bygdeliste. Senterpartiet er størst, men gikk tilbake 4,4 prosentpoeng til 31,8. Høyre er nest størst og gikk fram 3,4 poeng til 21,2. SVs liste var ny. Med 4,2 prosent av stemmene fikk den ett mandat. Valgdeltakelsen var 62,3 prosent.

Etter tolv år som ordfører – først i Ølen kommune, deretter i sammenslåtte Vindafjord – forlot Arne Bergsvåg (Sp) ordførerplassen. Ny i stolen blei partifellen Ole Johan Vierdal.[34] Varaordfører blei Steinar Skartland fra Kristelig Folkeparti.

FylkestingsvalgetRediger

Fylkestinget valgte Janne Johnsen fra Høyre til fylkesordfører og Terje Halleland (Frp) til varaordfører.

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp NKP Sum
Stemmer 52 659 5 623 1 156 10 914 21 016 8 984 55 554 30 319 241 831 371 1 483 3 012 153 192 316
Prosent 27,4 2,9 0,6 5,7 10,9 4,7 28,9 15,8 0,1 0,4 0,2 0,8 1,6 0,1 100,0
Endring F-07 4,0 -1,4 -0,1 -1,1 -1,9 -0,8 6,0 -4,9 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,1 0,1
Representanter 13 1 0 3 5 2 14 8 0 0 0 0 1 0 47
Endring F-07 2 -1 -1 -1 3 -2 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp NKP Total
1101 Eigersund 28,0 2,0 0,4 5,8 15,1 5,1 26,4 14,7 0,1 0,4 0,6 0,3 1,2 0,1 100,0
1102 Sandnes 24,9 2,9 0,5 5,0 9,6 4,2 29,2 20,8 0,1 0,4 0,1 0,7 1,6 0,1 100,0
1103 Stavanger 32,3 3,9 1,1 1,9 5,9 6,7 32,2 12,4 0,1 0,3 0,2 1,2 1,7 0,1 100,0
1106 Haugesund 34,7 2,4 0,5 1,7 5,5 4,5 32,5 12,7 0,2 0,4 0,3 0,8 3,5 0,1 100,0
1111 Sokndal 29,6 1,5 0,8 5,8 20,2 3,6 17,6 17,9 0,5 0,8 0,2 0,6 0,8 0,1 100,0
1112 Lund 26,9 1,0 0,2 12,2 20,7 4,3 14,4 18,6 0,1 0,5 0,0 0,1 1,1 0,1 100,0
1114 Bjerkreim 13,4 1,2 0,2 24,4 21,2 3,3 23,6 10,4 0,1 1,0 0,1 0,6 0,6 0,1 100,0
1119 16,2 1,7 0,3 13,6 23,0 1,9 24,9 15,5 0,2 1,3 0,1 0,4 1,0 0,1 100,0
1120 Klepp 17,6 1,6 0,3 9,5 14,9 3,6 32,0 18,1 0,1 0,5 0,1 0,6 0,9 0,1 100,0
1121 Time 16,4 2,0 0,3 8,8 16,5 4,3 36,5 12,5 0,1 0,5 0,1 1,4 0,6 0,0 100,0
1122 Gjesdal 24,8 2,4 0,4 8,2 19,2 2,8 22,0 18,3 0,0 0,5 0,1 0,4 0,6 0,0 100,0
1124 Sola 21,9 2,0 0,3 3,4 9,6 4,2 35,2 20,4 0,2 0,3 0,1 0,5 1,8 0,1 100,0
1127 Randaberg 35,9 1,5 0,3 5,0 12,7 3,5 25,6 13,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,7 0,0 100,0
1129 Forsand 19,7 14,3 0,0 12,5 20,4 2,7 11,6 12,4 0,0 0,9 0,7 0,5 3,9 0,2 100,0
1130 Strand 29,2 4,1 0,4 6,0 18,0 3,3 20,0 15,4 0,1 0,4 0,0 1,4 1,6 0,0 100,0
1133 Hjelmeland 18,9 4,1 0,1 23,2 18,0 3,3 20,5 8,7 0,2 0,6 0,9 0,7 0,7 0,1 100,0
1134 Suldal 26,0 7,2 0,5 27,8 14,3 5,3 9,6 7,7 0,1 0,3 0,2 0,5 0,6 0,0 100,0
1135 Sauda 43,7 8,4 0,7 7,4 7,7 3,4 18,4 8,3 0,1 0,0 0,1 0,5 1,3 0,1 100,0
1141 Finnøy 14,7 3,6 0,1 18,7 23,5 14,1 15,7 8,3 0,0 0,2 0,1 0,8 0,2 0,0 100,0
1142 Rennesøy 22,7 2,1 0,3 12,9 11,2 2,4 32,3 14,5 0,0 0,2 0,1 0,4 0,5 0,0 100,0
1144 Kvitsøy 26,9 0,4 0,0 3,2 29,4 5,0 16,5 16,5 0,0 0,7 0,4 0,0 1,1 0,0 100,0
1145 Bokn 25,5 2,4 0,5 23,1 9,0 0,5 23,1 12,2 0,0 0,0 1,3 0,5 1,9 0,0 100,0
1146 Tysvær 28,9 1,9 0,2 10,2 11,8 3,7 26,7 14,2 0,1 0,6 0,1 0,5 1,1 0,0 100,0
1149 Karmøy 26,5 1,9 0,3 2,4 15,5 2,8 25,0 22,7 0,1 0,6 0,2 0,2 1,8 0,1 100,0
1151 Utsira 60,8 0,8 0,8 10,4 2,4 8,0 11,2 2,4 0,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 100,0
1160 Vindafjord 18,1 2,3 0,4 33,4 10,5 1,6 14,7 17,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,7 0,1 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Ognedal blir ny varaordførar» Arkivert 14. oktober 2011 hos Wayback Machine., Dalane Tidende 14. september 2011; besøkt 15, januar 2012.
 2. ^ «Politisk samarbeid» Arkivert 10. oktober 2011 hos Wayback Machine., Bygdabladet 15. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 3. ^ «Nå er han offisielt ordfører» Arkivert 23. januar 2012 hos Wayback Machine., Dalane Tidende 17. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 4. ^ «Gro Skartveit (V) tek over som ordførar» Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., nyhetssak på kommunens nettsted 19. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 5. ^ «Gro Skartveit ny ordførar i Finnøy»[død lenke], Øyposten 13. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 6. ^ «Ole Tom held fram» Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., Strandbuen 13. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 7. ^ «SV manglet under én stemme», Stavanger Aftenblad 14. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 8. ^ «KrF-Bollestad blir ordfører, Ap får varaordføreren», Stavanger Aftenblad 13. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 9. ^ «Steen fikk 28 stemmer», Haugesunds Avis 19. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 10. ^ «Maktskifte i Hjelmeland», Stavanger Aftenblad 19. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 11. ^ «Høgre-ordførar i Hå» Arkivert 11. oktober 2011 hos Wayback Machine., Jærbladet 13. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 12. ^ «Dobbel utfordring for Skrettingland», Stavanger Aftenblad 20. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 13. ^ «Klagar på formannskapet»[død lenke], Jærbladet 20. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 14. ^ «Takker for seg», Haugesunds Avis 21. oktober 2011; besøkt 15. januar 2012.
 15. ^ «Makten fordelt i Karmøy», Haugesunds Avis 16. september 2011; besøkt 15. januar 2012.
 16. ^ «Ane Mari Braut Nese valt til ny ordførar i Klepp» Arkivert 25. oktober 2014 hos Wayback Machine., nyhetsmelding på kommunenes nettsted 18. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 17. ^ «Ny Kvitsøy-ordfører: – Nå er jeg klar», Stavanger Aftenblad 21. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 18. ^ «Takket nei til å bli Randabergs ordfører» Arkivert 8. oktober 2011 hos Wayback Machine., Bygdebladet 6. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 19. ^ «Ny politisk ledelse i Rennesøy kommune fra 2011–2015»[død lenke], nyhetsmelding på kommunens nettsted 17. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 20. ^ «Nyvalgt Sandnes-ordfører måtte vise muskler fra start», Stavanger Aftenblad 26. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 21. ^ Referat fra kommunestyrets behandling av sak 70/12[død lenke], på kommunens nettsted; besøkt 17. januar 2014.
 22. ^ «Stanley Wirak er formelt valgt som ordfører», Stavanger Aftenblad 25. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 23. ^ «Ny ordfører og formannskap valgt i Sauda»[død lenke], nyhetsmelding på kommunens nettsted 5. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 24. ^ «Ingen tvil - Pedersen blir ny ordfører» Arkivert 7. oktober 2011 hos Wayback Machine., Dalane Tidende 4. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 25. ^ «– Nå er du ordfører, Ole» Arkivert 23. oktober 2011 hos Wayback Machine., Solabladet 20. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 26. ^ «Fersk ordfører glemte å stemme på varaordføreren», Stavanger Aftenblad 17. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012. Avviket i antall blanke stemmer skyldtes at en representant kom for seint til møtet til å delta i første votering.
 27. ^ Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte[død lenke] 12. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 28. ^ «Dei neste fire åra»[død lenke], Suldalsposten 17. september 2011; besøkt 16. januar 2012.
 29. ^ «– Vil lytta til alle» Arkivert 7. oktober 2011 hos Wayback Machine., Jærbladet 4. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 30. ^ «Her er den nye varaordføraren»[død lenke], Tysvær Bygdeblad 13. september 2011; besøkt 16. januar 2012.
 31. ^ «Alle på plass» Arkivert 4. november 2011 hos Wayback Machine., Tysvær Bygdeblad 26. oktober 2011; besøkt 16. januar 2012.
 32. ^ 15 av de avgitte stemmene var blanke, så det var bare 70,2 prosent av de stemmeberettiga som fikk tellende stemmer.
 33. ^ «Nytt kommunestyre konstituerte seg 5.oktober 2011», nyhetsmelding på kommunens nettsted; besøkt 16. januar 2012.
 34. ^ «Vindafjords førstemann»[død lenke], Karmsund 30. september 2011; besøkt 16. januar 2012.