Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Oppland

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Oppland og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Lillehammer = Lillehammerlista; Skjåk = Bygdalist; Lom (1) = Lom bygdeliste; Lom (2) = Lomslista; Vågå = Tverrpolitisk kommuneliste; Sør-Fron = Bygdeliste; Ringebu = Tverrpolitisk liste; Gausdal (1) = Bygdeliste; Gausdal (2) = Frp/H; Gran = Gran bygdeliste; Søndre Land (1) = KrF/Sp/V; Søndre Land (2) = Bygdeliste; Nordre Land = Bygdeliste; Sør-Aurdal = Tverrpolitisk kommuneliste; Vestre Slidre = Bygdelista; Vang = Bygdeliste

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
0501 Lillehammer 5 204 636 475 694 418 1 286 3 018 726 283 186 169 13 095
0502 Gjøvik 5 998 412 300 975 627 801 3 336 734 145 573 13 901
0511 Dovre 463 677 138 78 1 356
0512 Lesja 491 428 76 170 1 165
0513 Skjåk 486 566 144 1 196
0514 Lom 388 390 197 220 1 195
0515 Vågå 1 185 128 288 49 383 2 033
0516 Nord-Fron 1 152 64 887 110 299 365 151 3 028
0517 Sel 1 619 133 302 82 526 2 662
0519 Sør-Fron 770 484 74 324 1 652
0520 Ringebu 534 27 599 378 102 87 695 2 422
0521 Øyer 684 102 492 125 96 798 2 297
0522 Gausdal 1 103 80 544 398 423 251 2 799
0528 Østre Toten 2 664 157 1 740 311 496 956 427 210 6 961
0529 Vestre Toten 2 912 207 64 752 236 283 1 151 576 6 181
0532 Jevnaker 1 658 260 188 756 347 3 209
0533 Lunner 1 725 151 310 255 1 493 362 107 4 403
0534 Gran 2 471 179 792 199 1 280 564 1 072 6 557
0536 Søndre Land 1 239 160 324 136 520 227 2 606
0538 Nordre Land 1 631 150 479 93 300 170 264 3 087
0540 Sør-Aurdal 492 561 73 150 164 185 1 625
0541 Etnedal 241 19 246 58 110 674
0542 Nord-Aurdal 1 244 101 452 357 467 514 3 135
0543 Vestre Slidre 271 325 532 1 128
0544 Øystre Slidre 661 356 384 117 1 518
0545 Vang 448 261 97 65 871
Total 37 734 2 966 839 13 788 2 075 4 982 15 995 5 202 535 969 90 756

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
0501 Lillehammer 39,7 4,9 3,6 5,3 3,2 9,8 23,0 5,5 2,2 1,4 1,3 100,0
0502 Gjøvik 43,1 3,0 2,2 7,0 4,5 5,8 24,0 5,3 1,0 4,1 100,0
0511 Dovre 34,1 49,9 10,2 5,8 100,0
0512 Lesja 42,1 36,7 6,5 14,6 100,0
0513 Skjåk 40,6 47,3 12,0 100,0
0514 Lom 32,5 32,6 16,5 18,4 100,0
0515 Vågå 58,3 6,3 14,2 2,4 18,8 100,0
0516 Nord-Fron 38,0 2,1 29,3 3,6 9,9 12,1 5,0 100,0
0517 Sel 60,8 5,0 11,3 3,1 19,8 100,0
0519 Sør-Fron 46,6 29,3 4,5 19,6 100,0
0520 Ringebu 22,0 1,1 24,7 15,6 4,2 3,6 28,7 100,0
0521 Øyer 29,8 4,4 21,4 5,4 4,2 34,7 100,0
0522 Gausdal 39,4 2,9 19,4 14,2 15,1 9,0 100,0
0528 Østre Toten 38,3 2,3 25,0 4,5 7,1 13,7 6,1 3,0 100,0
0529 Vestre Toten 47,1 3,3 1,0 12,2 3,8 4,6 18,6 9,3 100,0
0532 Jevnaker 51,7 8,1 5,9 23,6 10,8 100,0
0533 Lunner 39,2 3,4 7,0 5,8 33,9 8,2 2,4 100,0
0534 Gran 37,7 2,7 12,1 3,0 19,5 8,6 16,3 100,0
0536 Søndre Land 47,5 6,1 12,4 5,2 20,0 8,7 100,0
0538 Nordre Land 52,8 4,9 15,5 3,0 9,7 5,5 8,6 100,0
0540 Sør-Aurdal 30,3 34,5 4,5 9,2 10,1 11,4 100,0
0541 Etnedal 35,8 2,8 36,5 8,6 16,3 100,0
0542 Nord-Aurdal 39,7 3,2 14,4 11,4 14,9 16,4 100,0
0543 Vestre Slidre 24,0 28,8 47,2 100,0
0544 Øystre Slidre 43,5 23,5 25,3 7,7 100,0
0545 Vang 51,4 30,0 11,1 7,5 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

DovreRediger

6821
Mandatfordeling Dovre

I Dovre stilte A, Sp, H og Frp lister. Senterpartiet gikk tilbake 7,4 prosentpoeng til 49,9 prosent og mista sitt reine flertall i kommunestyret. Arbeiderpartiet og Høyre gikk fram med henholdsvis 5,1 og 4,9 poeng til 34,1 og 10,2 prosent. Valgdeltakelsen var 63,5 prosent.

Bengt Fasteraune (Sp) blei gjenvalgt som ordfører med Per Arnold Backe (H) som vara.[1]

EtnedalRediger

5613
Mandatfordeling Etnedal

Det var fem lister å velge mellom i Etnedal: A, SV, Sp, V og H. Arbeiderpartiet gikk fram 11,8 prosentpoeng til 35,8 prosent. Partiet puster dermed Senterpartiet (36,5 prosent, tilbake 2,7) i nakken som største parti. SV gikk tilbake 4,7 poeng til 2,8 prosent og falt dermed ut av kommunestyret. Det samme gjorde Kristelig Folkeparti, som denne gangen ikke stilte liste. Valgdeltakelsen var 64,6 prosent.

Jan Arild Berg (Sp) blei gjenvalgt som ordfører og kunne gå løs på sin fjerde periode i vervet. Toril Grønbrekk (A) blei gjenvalgt som varaordfører.[2]

GausdalRediger

95342
Mandatfordeling Gausdal

I Gausdal var det lister fra A, SV, Sp og V, samt ei fellesliste mellom Frp og H og ei bygdeliste. Valgvinnere blei Arbeiderpartiet med en framgang på 11,7 prosentpoeng til 39,4 prosent og Venstre, som gikk fram 6,7 til 14,2. De øvrige listene gikk tilbake; Bygdalista mest med 9,6 poeng til 15,1 og Senterpartiet med 4,2 til 19,4. Valgdeltakelsen var 58,6 prosent.

Hans Oddvar Høistad (A) blei enstemmig valgt som ny ordfører med Olav Olstad (V) som varaordfører.[3]

GjøvikRediger

203231122
Mandatfordeling Gjøvik

Gjøvik-velgerne hadde ti alternativer: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og PP. De store endringene fra 2007-valget var det Høyre og Fremskrittspartiet som stod for: H gikk fram 11,3 prosentpoeng til 24,0 prosent, mens Frp gikk tilbake 8,5 til 5,3. Også SV mista relativt mange stemmer: ned 2,6 poeng til 3,0. Arbeiderpartiet er fortsatt største parti med 43,1 prosent (opp 1,5). Valgdeltakelsen var 61,1 prosent.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fortsatte sitt politiske samarbeid i Gjøvik. Bjørn Iddberg (A) kunne gå på en ny periode som ordfører, mens Torvild Sveen (Sp) blei ny varaordfører.[4]

GranRediger

10131525
Mandatfordeling Gran

I Gran stilte A, SV, Sp, V, H, Frp og Gran bygdeliste opp. Både Arbeiderpartiet og Høyre gikk kraftig fram, til henholdsvis 37,7 (opp 11,0) og 19,5 (opp 11,2) prosent. Tilbakegangen stod bygdelista for: ned 18,5 poeng til 16,3. Kristelig Folkeparti stilte ikke liste og mista dermed sitt ene mandat. Valgdeltakelsen var 63,1 prosent.

Knut Magnar Lehre (A) overtok ordførervervet etter bygdelistas Inger Staxrud.[5] Staxrud meldte seg bare få dager etter ut av bygdelista.[6] Ny varaordfører blei Anne Marte Skari (Sp).

JevnakerRediger

102142
Mandatfordeling Jevnaker

Det var A, SV, Sp, H og Frp som stilte til valg i Jevnaker. Arbeiderpartiet har, til tross for en nedgang på 4,8 prosentpoeng, fortsatt reint flertall med 51,7 prosent. Høyre gikk fram 8,5 poeng til 23,6. Valgdeltakelsen var 65,5 prosent.

Hilde Brørby Fivelsdal blei enstemmig gjenvalgt som ordfører, og Lars Magnussen blei ny varaordfører. Begge representerer Arbeiderpartiet.[7]

LesjaRediger

9813
Mandatfordeling Lesja

Lesjas innbyggere kunne velge mellom lister fra A, Sp, V og H. Arbeiderpartiet inntok plassen som største parti med en framgang på 13,9 prosentpoeng til 42,1 prosent, mens Senterpartiet gikk ned heile 17,0 poeng til 36,7. Ei lokal bygdeliste, som i 2007 fikk 5,3 prosent av stemmene, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 70,0 prosent.

Steinar Tronhus blei Arbeiderpartiets første ordfører i Lesja. Han fikk med seg Hanne Alstrup Velure (H) som varaordfører.[8]

LillehammerRediger

1922225113
Mandatfordeling Lillehammer

Listealternativa i Lillehammer var A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG, PP og Lillehammerlista. Arbeiderpartiet fikk 39,7 prosent, en tilbakegang på 0,8 poeng. Høyre gikk fram 11,4 poeng til 23,0 prosent. Største nedgang hadde Fremskrittspartiet, som gikk ned 6,4 poeng til 5,5 prosent. Lillehammer by- og bygdeliste, som i 2007 fikk 5,1 prosent av stemmene og to mandater, stilte ikke i 2011. Den nyetablerte Lillehammerlista lyktes ikke å ta igjen dette med sine 1,3 prosent. Valgdeltakelsen var 62,7 prosent.

Espen Granberg Johnsen fra Arbeiderpartiet blei valgt til ny ordfører, da partifellen Synnøve Brenden gikk av etter tolv år.[9] Varaordfører blei Per Johannes Prestrud (Sp).

LomRediger

5633
Mandatfordeling Lom

I tillegg til A og Sp var det to lokale lister i Lom. Senterpartiet gikk heile 32,2 prosentpoeng tilbake, men er fortsatt størst. Partiet har 32,6 prosent av velgerne bak seg – en tidel mer enn Arbeiderpartiet (32,5 prosent,opp 15,0). Den nye Lomslista fikk 18,4 prosent av stemmene, mens Lom bygdeliste fikk 16,5 prosent (ned 1,2). Valgdeltakelsen var 64,5 prosent.

Ny ordfører i Lom blei Bjarne Eiolf Holø (Sp) med Anne-Lise Marstein (A) som varaordfører.[10]

LunnerRediger

1012192
Mandatfordeling Lunner

I Lunner stilte sju partier liste: A, SV, Sp, V, H, Frp og MdG. Arbeiderpartiet gikk fram 8,5 prosentpoeng til 39,2 prosent, mens Høyre økte 11,7 poeng til 33,9. Fremskrittspartiet blei halvert: ned 9,2 poeng til 8,2. Kristelig Folkeparti stilte ikke liste og mista derved sine to mandater. Valgdeltakelsen var 66,1 prosent.

En avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV resulterte i at Harald Tyrdal (A) blei ny ordfører.[11] Halvor Bratlie (Sp) blei varaordfører.

Nord-AurdalRediger

914344
Mandatfordeling Nord-Aurdal

I Nord-Aurdal kunne innbyggerne velge mellom lister fra A, SV, Sp, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er største parti. Med en framgang på 5,4 prosentpoeng endte det på 39,7 prosent av stemmene. Fremskrittspartiet er tross en nedgang på 7,1 poeng fortsatt nest størst med 16,4 prosent. Høyre (opp 3,3) fikk 14,9 prosent og passerte dermed Senterpartiet (14,4; ned 4,0) med et halvt poeng. Også Venstre økte fint – opp 6,5 prosent til 11,4. Kristelig Folkeparti stilte ikke og tapte sitt mandat. Valgdeltakelsen var 62,7 prosent.

Det blei dobbelt kvinneledelse i kommunen, da Inger Torun Klosbøle (A) blei valgt som første kvinnelige ordfører i Nord-Aurdal. Med seg fikk hun Tone Meisdalen (Sp) som varaordfører.[12]

Nord-FronRediger

1071331
Mandatfordeling Nord-Fron

Nord-Fron hadde lister fra alle de sju stortingspartia: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet gikk ned 9,1 prosentpoeng, men er med sine 38,0 prosent fortsatt kommunens største parti. SV blei halvert (ned 2,5 til 2,1) og mista sin kommunestyreplass. De øvrige partia hadde mellom 0,4 og 2,5 poeng framgang, i tillegg til at Fremskrittspartiet hadde ny liste og fikk 5,0 prosent. Senterpartiet er nest største parti med 29,3 prosent. Valgdeltakelsen var 66,0 prosent.

Sp, H, Krf og V inngikk samarbeid, og dermed blei Olav Røssum (Sp) ordfører og Ragnar Jacobsen (H) varaordfører.[13]

Nordre LandRediger

14141322
Mandatfordeling Nordre Land

Listealternativa i Nordre Land var A, SV, Sp, KrF, H, Frp og ei bygdeliste. Det var ingen store forskyvininger: Største framgang hadde Senterpartiet (opp 2,1 til 15,5) og størst tilbakegang Fremskrittspartiet (ned 2,0 til 5,5). Arbeiderpartiet gikk fram 1,3 prosentpoeng til 52,8 prosent. Dette gav et nytt mandat, slik at partiet har reint flertall i kommunestyret (14 av 27). Valgdeltakelsen var 57,9 prosent.

Liv Solveig Alfstad (A) blei gjenvalgt som ordfører og partifellen Svein Rønningsveen som varaordfører. Valga var enstemmige.[14]

RingebuRediger

553116
Mandatfordeling Ringebu

I Ringebu stiltes det lister for A, SV, Sp, V, H, Frp og ei ny tverrpolitisk gruppering. Denne fikk 28,7 prosent av stemmene og er størst i kommunestyret. Senterpartiet mista 8,1 prosentpoeng og fikk 24,7 prosent, mens Arbeiderpartiet gikk tilbake heile 20,0 poeng til 22,0. Også Venstre hadde god framgang – opp 7,5 poeng til 15,6. Valgdeltakelsen var 68,5 prosent.

Erik Odlo (Sp) overtok ordførerklubba. Brede Vestby (Tverrpolitisk liste) blei ny varaordfører. Det var ingen motkandidater med 7 av kommunestyrets 21 medlemmer stemte blankt.[15]

SelRediger

151315
Mandatfordeling Sel

I Sel var det lister fra A, SV, Sp, KrF og H. Arbeiderpartiet har reint flertall med 60,8 prosent (ned 1,2 poeng). Høyre gikk fram 10,9 poeng til 19,8. Fremskrittspartiet, som i 2007 fikk 6,9 prosent og to mandater, stilte ikke i 2011. Valgdeltakelsen var 57,2 prosent.

Det gode valgresultatet sikra gjenvalg av Arbeiderpartiets Dag Erik Pryhn som ordfører og Anita Sletten Nuvstad som varaordfører. De fikk stemmene til 16 av kommunestyrets 25 representanter, dvs A og SV. H, Sp og KrF hadde felles motkandidater.[16]

SkjåkRediger

8103
Mandatfordeling Skjåk

I Skjåk er det tre alternativer: A, Sp og Bygdalist. De fikk henholdsvis 40,6, 47,3 og 12,0 prosent av stemmene. For samtlige var prosentvis endring i forhold til 2007 på under en prosent. Valgdeltakelsen var 67,3 prosent.

Ordfører blei Rolv Kristen Øygard (Sp) og varaordfører Arild de Presno (Bygdalist).[17]

Søndre LandRediger

1223152
Mandatfordeling Søndre Land

I Søndre Land hadde A, SV, H og Frp lister. I tillegg var det ei fellesliste for KrF, Sp og V og ei bygdeliste. Arbeiderpartiet gikk fram 10,6 poeng til 47,5 prosent. Felleslista var ny og fikk 20,0 prosent av stemmene, mens Høyre fikk 12,4 prosent. (Ved 2007-valget var det H og KrF som hadde fellesliste og fikk 8,8 prosent, mens Sp og V fikk henholdsvis 8,1 og 2,0.) Også Fremskrittspartiet var ny og endte på 5,2 prosent. Taperen var bygdelista, som gikk ned heile 25,4 prosentpoeng til 8,7 – og mista sju av ni mandater. Valgdeltakelsen var 57,8 prosent.

Bygdelistas Reidar Eriksen måtte gå av som ordfører etter tolv år, og Arbeiderpartiets Terje Odden kunne overta plassen.[18] Rune Selj fra Høyre blei varaordfører.

Sør-AurdalRediger

881233
Mandatfordeling Sør-Aurdal

I Sør-Aurdal kunne en velge mellom A, Sp, KrF, H, Frp og Tverrpolitisk kommuneliste. Senterpartiet er størst med 34,5 prosent (opp 4,4), fulgt av Arbeiderpartiet med 30,3 (ned 1,5). Høyre gikk fram 4,2 poeng, og Fremskrittspartiet tilbake 6,7. Valgdeltakelsen var 66,7 prosent.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet blei enige, og Kåre Helland (Sp) kunne fortsette som ordfører og Svein Bakke (A) som varaordfører.[19]

Sør-FronRediger

9514
Mandatfordeling Sør-Fron

I Sør-Fron stilte A, Sp, H og ei ny bygdeliste. Den sistnevnte fikk 19,6 prosent av stemmene, og alle de tre etablerte partia gikk tilbake. Arbeiderpartiet er framleis størst (46,6 prosent, ned 15,9), men mista sitt reine flertall i kommunestyret. Senterpartiet har 29,3 prosent (ned 0,2) og Høyre 4,5 (ned 3,5) Valgdeltakelsen var 66,7 prosent.

Alliansen mellom Senterpartiet, Høyre og Bygdalista gjorde at Arbeiderpartiet måtte gi fra seg ordførervervet. Ole Tvete Muriteigen (Sp) overtok klubba, mens Erik Stenumgaard fra Bygdalista blei varaordfører.[20]

VangRediger

9521
Mandatfordeling Vang

Vang-velgerne kunne stemme på A, Sp, H og ei bygdeliste. Arbeiderpartiet gjorde et svært godt valg, gikk fram 26,6 prosentpoeng til 51,4 og har med 9 av 17 representanter reint flertall i kommunestyret. Senterpartiet gikk tilbake 16,5 poeng til 30,0, og bygdelista gikk ned 10,0 poeng til 7,5. Høyre har 11,1 prosent av stemmene (ned 0,1). Valgdeltakelsen var 71,5 prosent.

I det konstituerende møtet i kommunestyret blei Vidar Eltun valgt til ny ordfører. Ny varaordfører blei Aud Irene Hamre Rogn. Begge er fra Arbeiderpartiet.[21]

Vestre SlidreRediger

5610
Mandatfordeling Vestre Slidre

I Vestre Slidre var alternativa A, Sp og Bygdelista. Endringene fra 2007 var minimale (opp til ett prosentpoeng), og resultatet blei: Bygdelista 47,2 prosent, Senterpartiet 28,8 og Arbeiderpartiet 24,0. Valgdeltakelsen var 66,0 prosent.

Senterpartiet valgte å skifte samarbeidspartner i kommunestyret. Dermed fikk partiets Lars Kvissel vervet som ordfører, mens Bjørn Johnsen (A) blei varaordfører. Eivind Brenna fra Bygdelista måtte forlate ordførerstolen etter 12 år. [22]

Vestre TotenRediger

15141163
Mandatfordeling Vestre Toten

I Vestre Toten kunne en stemme på A, SV, R, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er størst med 47,1 prosent (opp 1,0). De store endringene stod H (opp 8,5 til 18,6) og Frp (ned 10,9 til 9,3) for. Valgdeltakelsen var 61,4 prosent.

Leif Waarum (A) blei med støtte fra SV valgt som ny ordfører. Lisbeth A. Larsen (også A) blei gjenvalgt som varaordfører.[23]

VågåRediger

13134
Mandatfordeling Vågå

I Vågå var det lister for A, SV, Sp, Frp og Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid. Sistnevnte gikk 7,7 prosentpoeng fram til 18,8 prosent og er nå nest størst. Arbeiderpartiet troner fortsatt på toppen med 58,3 prosent, og har tross en nedgang på 11,7 poeng reint flertall også denne perioden (13 av 21 mandater). Valgdeltakelsen var 67,6 prosent.

Ordførervalget i Vågå blei prega av at Arbeidepartiets førstekandidat var sikta for seksuelle overgrep. Rune Øygard blei likevel gjenvalgt med 14 av kommunestyrets 21 stemmer. Varaordfører Iselin Jonassen (A) blei å fungere som ordfører, ettersom Øygard var delvis sjukmeldt mens etterforskninga pågikk.[24][25]

Østre TotenRediger

11812421
Mandatfordeling Østre Toten

I Østre Toten var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og PP. Kommunestyret blei redusert fra 37 til 29 medlemmer, noe som gjorde at Arbeiderpartiet mista et mandat til tross for en framgang på 5,9 prosentpoeng til 38,3 prosent. Høyre gikk fram 7,4 til 13,7. Taperne var Senterpartiet (ned 5,9 til 25,0) og Fremskrittspartiet (ned 6,7 til 6,1). Valgdeltakelsen var 60,9 prosent.

Senterpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonispartiet inngikk en samarbeidsavtale som gjorde at ordfører Hans Seierstad (Sp) kunne fortsette i sitt verv, mens Kai Magne Rødningsby (H) blei ny varaordfører. I motsetning til perioden før var Fremskrittspartiet ikke med i alliansen denne gangen.[26]

ØyerRediger

815119
Mandatfordeling Øyer

I Øyer stilte A, SV, Sp, KrF, V og H opp. Høyre økte med 15,4 prosentpoeng og er med sine 34,7 prosent nå kommunens største parti. Arbeiderpartiet følger med 29,8 prosent (ned 1,7). Den store tilbakegangen var det Senterpartiet (ned 7,6 til 21,4) og SV (ned 6,2 til 4,4) som stod for. Valgdeltakelsen var 59,5 prosent.

Mari Botterud (H) kunne fortsette som ordfører etter at det var inngått en samarbeidsavtale mellpm Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF. Ny varaordfører blei Marie Skavnes (Sp). [27]

Øystre SlidreRediger

9552
Mandatfordeling Øystre Slidre

Det var fire lister i Øystre Slidre: A, Sp, H og Frp. Arbeiderpartiet er størst med 43,5 prosent (opp 1,3 poeng). Høyre gikk opp 19,1 poeng til 25,3 – og passerte dermed de to andre: Senterpartiet (23,5; ned 7,2) og Fremskrittspartiet (7,7; ned 3,1). Valgdeltakelsen var 62,6 prosent.

Med to tredeler av plassene i kommunestyret kunne Arbeiderpartiet og Senterpartiet samarbeide om å fordele de mest sentrale verva i kommunen. Kjell Berge Melbybråten (A) blei ordfører og Magnhild Strand (Sp) varaordfører.[28]

FylkestingsvalgetRediger

Audun Tron (A) gikk av som fylkesordfører etter åtte år i vervet. Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV fortsatte imidlertid, og denne gangen kom også Senterpartiet med på laget.[29] Gro Lundby (A) blei Opplands første kvinnelige fylkesordfører, mens Ivar Odnes (Sp) blei fylkesvaraordfører. De fikk de 25 stemmene fra A, SV, Sp og KrF, mens de øvrige partia stemte blankt.[30]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp Sum
Stemmer 35 967 3 195 916 11 200 2 757 4 045 14 477 6 378 177 210 92 931 1 157 81 502
Prosent 44,1 3,9 1,1 13,7 3,4 5,0 17,8 7,8 0,2 0,3 0,1 1,1 1,4 100,0
Endring F-07 2,7 -2,0 0,0 -2,2 -0,4 -0,1 7,8 -6,3 0,1 0,0 0,0 0,5 -0,2
Representanter 17 2 0 5 1 2 7 3 0 0 0 0 0 37
Endring F-07 1 -1 3 -3 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG Pp Total
0501 Lillehammer 41,5 6,0 2,6 5,9 3,4 7,7 23,3 6,1 0,1 0,2 0,1 1,8 1,4 100,0
0502 Gjøvik 44,2 3,7 1,5 6,6 4,8 5,5 22,6 6,0 0,3 0,5 0,0 1,2 3,1 100,0
0511 Dovre 40,3 3,0 0,6 32,3 3,0 2,1 10,9 6,7 0,1 0,2 0,0 0,5 0,3 100,0
0512 Lesja 30,7 1,8 0,4 41,8 3,1 4,4 9,8 5,7 0,3 0,1 0,1 0,8 0,9 100,0
0513 Skjåk 38,7 2,2 1,8 40,9 1,5 1,9 6,4 4,5 0,0 0,1 0,2 0,6 1,2 100,0
0514 Lom 38,3 3,3 0,2 36,6 2,1 2,2 8,3 6,0 0,1 0,4 0,2 0,9 1,2 100,0
0515 Vågå 52,5 6,1 0,5 23,1 1,2 1,8 7,0 5,3 0,5 0,1 0,1 0,8 1,1 100,0
0516 Nord-Fron 44,8 2,6 0,7 21,6 3,4 5,6 12,6 7,0 0,0 0,2 0,1 0,5 0,9 100,0
0517 Sel 57,8 4,3 0,8 12,6 2,4 1,6 12,5 5,1 0,2 0,2 0,1 1,5 0,8 100,0
0519 Sør-Fron 49,9 1,8 0,4 26,6 1,3 2,5 9,7 6,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 100,0
0520 Ringebu 40,1 3,0 0,7 28,2 1,9 7,8 9,2 6,2 0,1 0,1 0,4 0,9 1,5 100,0
0521 Øyer 39,1 5,2 1,2 19,6 4,8 3,8 19,3 5,4 0,2 0,1 0,4 0,6 0,4 100,0
0522 Gausdal 46,9 2,9 0,3 24,9 2,3 5,4 7,4 7,2 0,3 0,0 0,3 1,2 0,7 100,0
0528 Østre Toten 43,1 2,7 0,5 17,6 4,5 5,7 14,5 6,8 0,1 0,4 0,1 1,2 2,6 100,0
0529 Vestre Toten 47,8 3,3 0,9 10,2 3,3 4,0 17,5 9,9 0,2 0,4 0,1 1,0 1,4 100,0
0532 Jevnaker 45,6 6,9 0,9 5,5 1,7 1,7 23,1 11,6 0,9 0,1 0,1 1,0 0,9 100,0
0533 Lunner 38,1 3,9 0,6 7,5 3,7 4,7 29,0 9,5 0,1 0,2 0,1 2,1 0,5 100,0
0534 Gran 41,1 3,4 0,8 13,1 2,8 3,9 21,3 11,3 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0 100,0
0536 Søndre Land 53,2 6,4 1,3 8,4 3,8 3,0 13,9 7,5 0,2 0,5 0,0 1,3 0,5 100,0
0538 Nordre Land 52,3 4,5 0,5 16,0 2,6 2,5 12,0 7,2 0,6 0,6 0,0 0,4 0,8 100,0
0540 Sør-Aurdal 39,6 1,4 0,4 24,5 4,7 2,4 11,5 13,6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 100,0
0541 Etnedal 41,0 3,0 0,8 23,4 4,4 5,1 11,8 9,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 100,0
0542 Nord-Aurdal 46,2 2,0 0,3 10,7 3,0 7,1 13,3 16,1 0,2 0,3 0,0 0,3 0,5 100,0
0543 Vestre Slidre 34,9 2,7 0,9 24,7 2,4 12,9 7,9 11,6 0,1 0,2 0,1 0,8 0,7 100,0
0544 Øystre Slidre 53,5 1,7 0,7 15,5 2,0 4,5 13,2 7,6 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 100,0
0545 Vang 33,0 2,9 1,0 25,5 2,8 2,9 22,9 7,7 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Skriftleg ordførarval», Vigga 20. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 2. ^ «Jan Arild Berg fram til 2015» Arkivert 24. september 2011 hos Wayback Machine., Valdres 13. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 3. ^ «Ny ordfører» Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., nyhetsmelding på kommunens nettsted 21. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 4. ^ «Fortsatt Ap, Sp og SV i Gjøvik», NRK Hedmark og Oppland 18. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 5. ^ ««Handbok for ordførarar»», Hadeland 17. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 6. ^ «Staxrud ute av bygdelista», Hadeland 19. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 7. ^ «Fire nye år med Fivelsdal», Ringerikes blad 20. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 8. ^ «Historisk Ap-ordfører i Lesja», NRK Hedmark og Oppland 21. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 9. ^ «Ordførerskifte» Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., nyhetsmelding på kommunens nettsted 19. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 10. ^ «Nå bestemmer desse», Gudbrandsdølen Dagningen 13. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 11. ^ «Rødgrønt samarbeid i Lunner», Hadeland 25. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 12. ^ «Ap/Sp-kvinneduo i Nord-Aurdal», NRK Hedmark Oppland 14. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 13. ^ «Røssum ordfører – Jacobsen varaordfører», Gudbrandsdølen Dagningen 13. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 14. ^ Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. 18. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 15. ^ «Odlo på plass i ordførerstolen», Gudbrandsdølen Dagningen 31. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 16. ^ Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte»[død lenke] 10. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 17. ^ «Desse skal styre Skjåk»[død lenke], Fjuken 14. oktober september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 18. ^ «Ordførerskifte i Søndre Land», NRK Hedmark Oppland 13. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 19. ^ «To eller tre kvinner i formannskapet?» Arkivert 12. august 2014 hos Wayback Machine., Hedalen.no 17. september 2011; besøkt 8. februar 2012.
 20. ^ «Muriteigen har overtatt», Gudbrandsdølen Dagningen 25. oktober 2011; besøkt 8. februar 2012.
 21. ^ Nyhetsmelding på kommunens nettsted Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. 13. oktober 2011; besøkt 9. februar 2012.
 22. ^ «Lars Kvissel overtek i Vestre Slidre» Arkivert 24. september 2011 hos Wayback Machine., Valdres 16. september 2011; besøkt 9. februar 2012.
 23. ^ Protokoll fra konstituerende møte i kommunestyret Arkivert 6. februar 2012 hos Wayback Machine. 13. oktober 2011; besøkt 9. februar 2012.
 24. ^ «Rune Øygard gjenvalgt som ordfører i Vågå», NTB-melding blant annet gjengitt i Bergens Tidende 18. oktober 2011; besøkt 9. februar 2012.
 25. ^ «Tiltale drar ut»[død lenke], NTB-melding blant annet gjengitt i Telemarksavisa 26. januar 2012; besøkt 9. februar 2012.
 26. ^ «Blågrønt samarbeid fortsetter», Oppland Arbeiderblad 19. september 2011; besøkt 9. februar 2012.
 27. ^ Nyhetmelding på kommunens nettsted Arkivert 17. april 2012 hos Wayback Machine. 21. september 2011; besøkt 9. februar 2012.
 28. ^ «Berge Melbybråten ordfører», Oppland Arbeiderblad 14. september 2011; besøkt 9. februar 2012.
 29. ^ «Gjøvik-avtalen er i boks», Gudbrandsdølen 29. september 2011; besøkt 19. juli 2012.
 30. ^ «Her er de nye fylkestoppene», Gudbrandsdølen 18. oktober 2011; besøkt 19. juli 2012.