Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Hedmark

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Hedmark og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Hamar = By- og bygdelista; Ringsaker = Ringsakerlista; Stange = Bygdelista; Sør-Odal = KrF/V; Grue = H/KrF/V; Åsnes = Radikale sosialister; Våler = Bygdelista; Elverum = Team Elverum; Stor-Elvdal = Bygdelista; Engerdal = Sp/V; Tolga = Frie velgere; Tynset = Tynsetlista Frie velgere

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lokal Total
0402 Kongsvinger 2 791 339 401 190 428 1 407 1 131 1 156 7 843
0403 Hamar 5 846 570 133 281 897 699 2 977 633 173 697 2 846 15 752
0412 Ringsaker 7 610 417 1 168 411 759 2 105 873 157 338 1 270 15 108
0415 Løten 1 889 130 523 134 110 422 287 3 495
0417 Stange 5 067 319 708 508 506 1 124 694 160 227 322 9 635
0418 Nord-Odal 1 487 136 247 74 318 412 2 674
0419 Sør-Odal 1 383 227 512 1 013 344 335 99 3 913
0420 Eidskog 1 079 132 929 115 519 262 22 3 058
0423 Grue 1 064 80 344 847 2 335
0425 Åsnes 1 452 96 465 451 379 387 141 160 3 531
0426 Våler 1 035 88 179 201 257 158 143 12 2 073
0427 Elverum 3 801 313 502 171 329 3 486 766 39 296 9 703
0428 Trysil 1 300 258 602 172 139 802 282 3 555
0429 Åmot 618 110 720 67 245 188 85 2 033
0430 Stor-Elvdal 642 46 136 100 196 60 305 1 485
0432 Rendalen 559 131 424 97 1 211
0434 Engerdal 412 101 333 846
0436 Tolga 192 215 379 89 37 912
0437 Tynset 622 834 631 91 105 338 80 137 2 838
0438 Alvdal 485 444 75 198 66 1 268
0439 Folldal 436 106 433 975
0441 Os 309 88 683 1 080
Total 40 079 4 635 133 10 711 2 649 4 370 15 786 6 623 22 529 3 122 95 323

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lokal Total
0402 Kongsvinger 35,6 4,3 5,1 2,4 5,5 17,9 14,4 14,7 100,0
0403 Hamar 37,1 3,6 0,8 1,8 5,7 4,4 18,9 4,0 1,1 4,4 18,1 100,0
0412 Ringsaker 50,4 2,8 7,7 2,7 5,0 13,9 5,8 1,0 2,2 8,4 100,0
0415 Løten 54,0 3,7 15,0 3,8 3,1 12,1 8,2 100,0
0417 Stange 52,6 3,3 7,3 5,3 5,3 11,7 7,2 1,7 2,4 3,3 100,0
0418 Nord-Odal 55,6 5,1 9,2 2,8 11,9 15,4 100,0
0419 Sør-Odal 35,3 5,8 13,1 25,9 8,8 8,6 2,5 100,0
0420 Eidskog 35,3 4,3 30,4 3,8 17,0 8,6 0,7 100,0
0423 Grue 45,6 3,4 14,7 36,3 100,0
0425 Åsnes 41,1 2,7 13,2 12,8 10,7 11,0 4,0 4,5 100,0
0426 Våler 49,9 4,2 8,6 9,7 12,4 7,6 6,9 0,6 100,0
0427 Elverum 39,2 3,2 5,2 1,8 3,4 35,9 7,9 0,4 3,1 100,0
0428 Trysil 36,6 7,3 16,9 4,8 3,9 22,6 7,9 100,0
0429 Åmot 30,4 5,4 35,4 3,3 12,1 9,2 4,2 100,0
0430 Stor-Elvdal 43,2 3,1 9,2 6,7 13,2 4,0 20,5 100,0
0432 Rendalen 46,2 10,8 35,0 8,0 100,0
0434 Engerdal 48,7 11,9 39,4 100,0
0436 Tolga 21,1 23,6 41,6 9,8 4,1 100,0
0437 Tynset 21,9 29,4 22,2 3,2 3,7 11,9 2,8 4,8 100,0
0438 Alvdal 38,2 35,0 5,9 15,6 5,2 100,0
0439 Folldal 44,7 10,9 44,4 100,0
0441 Os 28,6 8,1 63,2 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

AlvdalRediger

66131
Mandatfordeling Alvdal

I Alvdal stilte A, Sp, KrF, V og Frp lister. Arbeiderpartiet gikk fram 4,3 prosentpoeng til 38,2 prosent og er dermed kommunens største parti. Senterpartiet, som hadde denne posisjonen, gikk tilbake 4,2 poeng til 35,0. Valgdeltakelsen var 69,1 prosent.

Arbeiderpartiet og Venstre blei enige om maktfordelinga, og dermed fikk Svein Borkhus (A) tilbake ordførervervet som han tapte i 2007. Ola Eggset (V) blei varaordfører.[1]

EidskogRediger

10953
Mandatfordeling Eidskog

I Eidskog var det lister for A, SV, Sp, V, H, Frp og Dem. Senterpartiet gikk fram 15,8 poeng til 30,4. Arbeiderpartiet er imidlertid fortsatt størst med 35,3 prosent, tross en nedgang på 6,9. Høyre er tredje størst med 17,0 prosent (ned 0,1), mens Fremskrittspartiet tapte 12,0 prosentpoeng og fikk 8,6 prosent. Valgdeltakelsen var 60,9 prosent.

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom til enighet om en politisk plattform. Dermed kunne Knut Gustav Woie (Sp) fortsette som ordfører og Sidsel Gro Mobrenna (H) som varaordfører.[2]

ElverumRediger

142133
Mandatfordeling Elverum

Alternativa i Elverum var A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG og den lokale lista Team Elverum – Politikk for by og bygd. Sistnevnte fikk 3,1 prosent av stemmene og ett mandat. Høyre var den store valgvinneren med mer enn dobla oppslutning – opp 18,5 prosentpoeng til 35,9. Arbeiderpartiet er imidlertid fortsatt større med 39,2 prosent (opp 1,6). Fremskrittspartiet blei nesten halvert i stemmetall og endte opp med 7,9 prosent (ned 10,1). Kristelig Folkeparti hadde en svak tilbakegang og mista sin plass i kommunestyret. Valgdeltakelsen var 62,7 prosent.

For første gang på 114 år fikk Høyre (ved Erik Hanstad) ordføreren i Elverum, mens Arnfinn Uthus fra Senterpartiet kunne fortsette som varaordfører. Bak dette valget stod en allianse av Høyre, Frp, Venstre, Team Elverum og Senterpartiet.[3]

EngerdalRediger

726
Mandatfordeling Engerdal

I Engerdal var det tre lister ved valget: A, H og fellesliste med Sp og V. Arbeiderpartiet gikk 2,5 prosentpoeng tilbake til 48,7. Partiet mista dermed sitt reine flertall i kommunestyret og har nå 7 av 15 representanter. Høyre gikk fram 4,1 til 11,9, mens felleslista tapte 1,6 poeng og endte på 39,4 prosent. Valgdeltakelsen var 77,2 prosent.

På det konstituerende kommunestyremøte blei Lars Erik Hyllvang fra Samlingslista valgt som ordfører, mens Gunveig E. Eggen fra Høyre blei varaordfører.[4]

FolldalRediger

827
Mandatfordeling Folldal

Folldal-velgerne hadde tre lister å velge mellom: A, SV og Sp. Arbeiderpartiet gikk 13,1 prosentpoeng tilbake til 44,7 prosent. Dette medførte en reduksjon på to mandater, og det reine flertallet fra perioden 2007–11 gikk dermed tapt. Senterpartiet gikk fram 7,3 poeng og puster A i nakken med 44,4 prosent av velgerne. SV gjorde også et godt valg og gikk fram 5,7 til 10,9. Valgdeltakelsen var 76,1 prosent.

Et samarbeid mellom Senterpartiet og SV gjorde at Egil Eide (Sp) blei ny ordfører, mens varaordføreren blei Ståle Støen fra SV.[5]

GrueRediger

937
Mandatfordeling Grue

I Grue var alternativene A, SV, SP og ei fellesliste mellom H, KrF og V. Arbeiderpartiet og SV fikk henholdsvis 45,6 og 3,4 prosent av stemmene (opp 0,7 og ned 0,8 poeng). For SV betydde tilbakegangen at partiet mista sitt ene mandat. Ved foregående valg var Senterpartiet med på den lokale felleslista, som den gang fikk 39,3 prosent av stemmene. Nå i 2011 fikk Sp aleine 14,7 prosent og felleslista 36,3. Fremskrittspartiet, som sist fikk 11,7 prosent, stilte ikke liste denne gangen. Valgdeltakelsen var 58,2 prosent.

Niels F. Rolsdorph fra felleslista blei igjen valgt til ordfører, et verv han hadde fra 1999 til 2007. Senterpartiets Åse B. Lilleåsen blei varaordfører.[6][7]

HamarRediger

15227227
Mandatfordeling Hamar

Velgerne i Hamar hadde 11 listealternativer: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG, PP og den lokale By- og bygdelista, som har vært kommunens største. Lista fikk imidlertid mer enn halvert si opplsutning denne gangen, ned 23,9 prosentpoeng til 18,1 prosent (et tap på 9 mandater). Dermed er både Arbeiderpartiet (opp 11,9 til 37,1) og Høyre (opp 11,8 til 18,9) større enn By- og bygdelista. Valgdeltakelsen var på 67,0 prosent. Kommunen deltok i forsøket med stemmerettsalder 16 år.

Etter 12 år som ordfører gikk Einar Busterud fra By- og bygdelista av. En avtale mellom Arbeiderpartiet, KrF, SV, Pensjonistpartiet og Stein Frøysang fra Venstre gav Morten Aspeli (A) ordførervervet, mens Geir Byberg (KrF) blei varaordfører. Venstre sprakk i spørsmålet om hvem partiet skulle støtte som ordfører, og Frøysang meldte seg ut av partiet og blei uavhengig representant.[8][9]

KongsvingerRediger

1122655
Mandatfordeling Kongsvinger

I Kongsvinger var det lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og PP. Arbeiderpartiet gikk fram 4,0 prosentpoeng til 35,6 prosent. SV hadde størst tilbakegang, ned 3,9 til 4,3. Et særtrekk ved kommunen er Pensjonistpartiets sterke stilling, 14,7 prosent av stemmene (ned 1,4) og fem mandater. Det er dermed tredje største parti, etter Høyre med 17,9 prosent (opp 1,2). Valgdeltakelsen var 57,1 prosent.

Pensjonistpartiet på vippen i kommunestyret bestemte seg for å støtte den borgerlig konstellasjon av H, Sp, V, KrF og Frp. For dette fikk partiets Helge Thomassen vervet som varaordfører, mens Øystein Østgaard (H) blei Kongsvingers nye ordfører.[10] Arbeiderpartiets Arve Bones gikk av etter 12 år som ordfører. Det vakte noe oppmerksomhet at partiet i opposisjon ikke lot sin nye toppkandidat Aud Marie Bryn få plass i formannskapet.[11]

LøtenRediger

13432
Mandatfordeling Løten

Løtens innbyggere kunne velge mellom A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet gikk fram 10,1 prosentpoeng til 54,0 prosent og har dermed reint flertall i kommunestyret. Senterpartiet tapte 7,0 poeng (til 15,0), mens Høyre gikk fram 4,1 til 12,1 prosent. Pensjonistpartiet stilte ikke liste og mista dermed sitt ene mandat. Valgdeltakelsen var 61,9 prosent.

Det gode valget gjorde at Bente Elin Lilleøkseth (A) kunne fortsette som ordfører, mens partifellen Harald Romstad blei valgt til ny varaordfører.

Nord-OdalRediger

14234
Mandatfordeling Nord-Odal

Nord-Odal hadde lister fra A, SV, Sp, V, H og Frp. Arbeiderpartiet beholdt sitt reine flertall gjennom en svak framgang på 1,7 prosentpoeng til 55,6 prosent. Høyre og Venstre var nye alternativer denne gangen og fikk henholdsvis 11,9 og 2,8 prosent. Derimot var bygdelista, som i 2007 fikk 12,1 prosent av stemmene, ikke med denne gangen. Fremskrittspartiet er, tross en tilbakegang på 4,5 poeng, kommunens nest største med 15,4 prosent. Valgdeltakelsen var 66,2 prosent.

Lise Selnes (A) blei enstemmig valgt til kommunens første kvinnelige ordfører med partikollega Lasse Juliussen som vara.[12]

OsRediger

6213
Mandatfordeling Os

I Os stilte tre lister: A, SV og Sp. Senterpartiet bekrefta sin posisjon som største parti med å gå opp 15,1 prosentpoeng til 63,2. Partiet har dermed 13 av kommunestyrets 21 mandater. Begge de to andre partia gikk tilbake: Arbeiderpartiet ned 9,1 til 28,6 og Sosialistisk Venstreparti ned 6,0 til 8,1. Valgdeltakelsen var 69,8 prosent.

Arnfinn Nergård (Sp) blei valgt til ny ordfører mot en blank stemme. Til varaordførervervet var det to kandidater, men Birgit Wikan Berg (også Sp) vant med 13 av 21 stemmer.[13]

RendalenRediger

8261
Mandatfordeling Rendalen

I Rendalen stilte A, SV, Sp og H lister. Arbeiderpartiet er største parti med 46,2 prosent (ned 1,4 poeng) og mangler et mandat på reint flertall. Dette var også tilfellet i forrige periode, da kommunestyret hadde to flere medlemmer. De tre andre partia gikk alle fram med i underkant av tre prosentpoeng. Av disse er Senterpartiet størst med 35,0 prosent. Bygdelista Rendalen frie velgere, som fikk 7,1 prosent av stemmene i 2007, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 77,0 prosent.

Arbeiderpartiet og SV avtalte en felles politisk plattform, noe som innebar at Norvald Illevold (A) kunne fortsette som ordfører, mens Karin Wiik (SV) blei varaordfører.[14]

RingsakerRediger

2132624
Mandatfordeling Ringsaker

Det var ti lister ved valget i Ringsaker: A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG, PP og Ringsakerlista. Arbeiderpartiet økte med 12,4 prosentpoeng og fikk dermed reint flertall med 50,4 prosent av stemmene. Høyre er nest størst med 13,9 prosent (opp 4,9). Ringsakerlista falt 6,9 prosentpoeng til 8,4 og er nå tredje størst. Valgdeltakelsen var 60,1 prosent.

Det blei «rødgrønt» samarbeid (A, Sp, SV) i kommunen, og Anita Ihle Steen kunne fortsette som ordfører med Geir Roger Borgedal som ny varaordfører. Begge kommer fra Arbeiderpartiet.[15]

StangeRediger

1832243
Mandatfordeling Stange

De ti listealternativa i Stange var A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp, MdG, PP og Bygdelista. Arbeiderpartiet økte med 10,0 prosentpoeng til 52,6 prosent og har altså reint flertall i kommunestyret. Høyre gikk fram 5,9 poeng til 11,7, og partiet passerte dermed både Senterpartiet (ned 6,0 til 7,3) og Fremskrittspartiet (ned 5,1 til 7,2). Valgdeltakelsen var 64,8 prosent.

Nils A. Røhne kunne gå inn i sin andre periode som ordfører, mens Eva Søgnebotten blei ny i varaordførerstolen. Begge representerer Arbeiderpartiet.

Stor-ElvdalRediger

9121314
Mandatfordeling Stor-Elvdal

I Stor-Elvdal var det lister for A, SV, Sp, V, H, Frp og Bygdelista. Arbeiderpartiet fikk 43,2 prosent av stemmene (opp 3,3 prosentpoeng). Bygdelista er nest størst med 20,5 (tilbake 1,6). Venstre stilte ikke liste i 2007, men kapra denne gangen 6,7 prosent. De øvrige partia gikk tilbake, Senterpartiet mest: Ned 5,9 til 9,2. Valgdeltakelsen var 69,9 prosent.

En avtale mellom Bygdelista, Senterpartiet, Høyre, Frp og Venstre sikra Senterpartiet og Even Moen ordførerplassen. Valgvinner Arbeiderpartiet tilbød Bygdelista og Sigmund Vestad ordførervervet, men Vestad takka nei da avtalen med de borgerlige partia alt var undertegna.[16] Venstres Sverre Oskar Øverby blei varaordfører.

Sør-OdalRediger

1024722
Mandatfordeling Sør-Odal

I Sør-Odal var det sju lister: A, SV, Sp, H, Frp og PP, samt ei fellesliste for KrF og V. Høyre gikk fram 17,3 prosentpoeng til 25,9 prosent, mens Arbeiderpartiet gikk tilbake omtrent like mye (17,0) til 35,3. Felleslista fikk 2,5 prosent, en nedgang på 0,4 poeng i forhold til det de to partia fikk til sammen, da de fire år tidligere stilte lister hver for seg. Valgdeltakelsen var på 63,6 prosent.

Et samarbeid mellom Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet endte 95 år med sammenhengende Arbeiderparti-styre i Sør-Odal. Anne-Mette Øvrum (H) blei bygdas nye ordfører, mens Heidi Hitland (Sp) blei ny varaordfører.[17][18]

TolgaRediger

3462
Mandatfordeling Tolga

I Tolga stilte A, SV, SP, V og den lokale grupperinga Frie velgere til valg. Senterpartiet gikk tilbake 11,1 prosentpoeng til 41,6 prosent og mista dermed sitt reine flertall. SV gikk fram 6,2 poeng til 23,6 og er større enn Arbeiderpartiet (21,1; tilbake 0,6). Venstre, som ikke stilte i 2007, fikk 9,8 prosent. Frie velgere blei halvert til 4,1 (ned 4,3) og røyk ut av kommunestyret. Valgdeltakelsen var 73,3 prosent.

Senterpartiet inngikk samarbeid med Venstre og beholdt ordførervervet, denne gangen ved Ragnhild Aashaug. Venstres Odd Arne Skjæret blei varaordfører.[19]

TrysilRediger

92462
Mandatfordeling Trysil

Det var de sju stortingspartia som stilte lister ved kommunevalget i Trysil: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet er største parti med 36,6 prosent etter en svak tilbakegang på 1,9 prosentpoeng. Høyre mer enn dobla si oppslutning (22,6 prosent, opp 12,2), og partiet passerte dermed Senterpartiet (16,9 prosent, opp 0,9). SV, Venstre og Fremskrittspartiet hadde alle en tilbakegang på 3–5 poeng. Valgdeltakelsen var på 66,1 prosent.

Med 13 mot 12 stemmer blei Ole Martin Norderhaug (A) valgt til ordfører og Marit Nyhuus (SV) til varaordfører. Det var representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet som stemte for disse kandidatene.[20]

TynsetRediger

6863
Mandatfordeling Tynset

I Tynset var det lister fra stortingspartia A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp, samt den lokale Tynsetlista Frie velgere. Sosialistisk Venstreparti hadde suksess her – en framgang på 13,0 prosentpoeng gjorde partiet til kommunens største med 29,4 prosent av velgerne. Senterpartiet mista 13,8 prosent og fikk 22,2. Arbeiderpartiet ligger hakk i hæl med 21,9 prosent (opp 5,8). Høyre stilte ikke liste i 2007, men fikk denne gangen 11,9 prosent. Tynsetlista, som var nest størst ved forrige valg, falt kraftig i oppslutning – ned 15,6 til 4,8 – og mista fem av sine seks kommunestyreplasser. Valgdeltakelsen var på 68,9 prosent.

Bersvend Salbu (SV) kunne fortsette som ordfører i en koalisjon med Sp, A og KrF. Merete Myhre Moen fra Senterpartiet blei varaordfører.[21]

VålerRediger

10122211
Mandatfordeling Våler

Valgmulighetene i Våler var A, SV, Sp, V, H, Frp, PP og ei nyoppretta bygdeliste. Arbeiderpartiet gikk tilbake 12,8 prosentpoeng, men beholdt med sine 49,9 prosent reint flertall i kommunestyret. Høyre gikk fram 5,9 til 12,4, mens Venstre, som ikke stilte sist, fikk 9,7 prosent. Bygdelista var ingen suksess med 0,6 prosent av stemmene, det vil si bare fem stemmer flere enn de sju som stod på lista. Valgdeltakelsen var 65,6 prosent.

Kjell Konterud (A) blei gjenvalgt som ordfører med 12 av 19 stemmer i kommunestyret. Hilde Riseng (A) blei enstemmig valgt til varaorfører.[22]

ÅmotRediger

7181321
Mandatfordeling Åmot

I Åmot var det lister for A, SV, Sp, V, H, Frp og PP. Senterpartiet blei fortsatt største parti med 35,4 prosent av stemmene, tross en nedgang på 10,6 prosentpoeng. Arbeiderpartiet og Høyre gikk begge fram med rundt fem og et halvt poeng til henholdsvis 30,4 og 12,1. Kommunestyret blei utvida fra 17 til 23 representanter. Valgdeltakelsen var på 59,8 prosent.

Med støtte fra Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet kunne 25-årige Espen André Kristiansen (A) titulere seg landets yngste ordfører.[23] Sissel Frang Rustad (H) blei varaordfører.

ÅsnesRediger

9333311
Mandatfordeling Åsnes

I Åsnes kunne innbyggerne velge mellom lister for A, SV, Sp, V, H, Frp, PP og Radikale Sosialister. Her var Pensjonistpartiet den største taperen med en nedgang på 12, 0 prosentpoeng til 4,0. Arbeiderpartiet gikk fram 10,9 til 41,1. Senterpartiet er nest størst med 13,2 (opp 4,5). SV falt ut av kommunestyret (ned 1,4 til 2,7). Valgdeltakelsen var 57,3 prosent.

Det blei borgerlig styre i kommunen med Ørjan Bue (Sp) som ordfører og Åse Lund Støen (V) som varaordfører. Høyre og Fremskrittspartiet var med som koalisjonspartnere.[24]

FylkestingsvalgetRediger

Hedmark styres etter en lokal parlamentarisme-modell med et fylkesråd i ledelsen. Ved fylkestingets konstituering fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall for sitt forslag til nytt fylkesråd. De fikk 20 stemmer, idet SV også stemte for dette alternativet. Et forslag fra Høyre, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet fikk 13 stemmer. Det nye fylkesrådet består av leder Njål S. Føsker (A), nestleder Aasa Gjestvang (Sp), Eva Arnseth (A) og Per-Gunnar Sveen (A).[25] Dag Rønning (Sp) fikk vervet som fylkesordfører etter Arnfinn Nergård (Sp). Ny fylkesvaraordfører blei Gunn Randi Fjæstad (A). Også ved disse valga var det alternative kandidater fra opposisjonen.[26] (Føsker og Arnseth trakk seg våren 2012 etter uregelmessigheter rundt en fylkeskommunal garanti. Sveen overtok da som fylkesrådsleder. Nye medlemmer fra Arbeiderpartiet blei Lasse Juliussen og Anne Karin Torp Adolfsen.)[27]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem Kyst MDG Pp Sum
Stemmer 39 005 3 751 691 9 376 2 677 3 910 14 463 7 119 186 89 890 2 736 84 893
Prosent 45,9 4,4 0,8 11,0 3,2 4,6 17,0 8,4 0,2 0,1 1,0 3,2 100,0
Endring F-07 5,0 -2,0 -0,2 -3,8 0,1 -0,7 6,4 -4,8 0,1 -0,1 1,0 -1,0
Representanter 15 1 0 4 1 2 6 3 0 0 0 1 33
Endring F-07 1 -1 -1 2 -1 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem Kyst MDG Pp Total
0402 Kongsvinger 42,0 4,2 0,6 4,9 2,5 3,8 17,2 14,4 0,2 0,1 0,5 9,5 100,0
0403 Hamar 46,4 5,6 1,0 4,2 5,1 6,3 20,6 5,4 0,2 0,1 1,4 3,6 100,0
0412 Ringsaker 50,6 3,3 0,7 9,8 2,6 5,2 16,8 7,0 0,2 0,2 1,3 2,3 100,0
0415 Løten 52,5 3,8 0,9 11,9 3,9 3,1 12,4 8,9 0,1 0,1 0,9 1,6 100,0
0417 Stange 50,8 3,5 0,8 9,2 5,6 5,7 12,5 7,7 0,2 0,1 1,6 2,1 100,0
0418 Nord-Odal 57,8 3,7 0,7 7,6 2,0 2,0 10,4 13,5 0,3 0,0 0,5 1,7 100,0
0419 Sør-Odal 41,5 4,3 1,1 9,8 1,4 1,7 21,8 10,4 0,3 0,1 0,8 6,7 100,0
0420 Eidskog 41,4 4,4 0,5 16,4 2,4 2,8 17,5 10,6 0,7 0,1 0,5 2,7 100,0
0423 Grue 48,4 3,4 1,1 16,2 1,3 2,8 13,5 9,4 0,2 0,1 0,9 2,6 100,0
0425 Åsnes 44,4 3,8 1,1 12,5 2,4 6,3 12,3 12,1 0,5 0,0 1,0 3,7 100,0
0426 Våler 50,5 4,2 0,4 9,5 1,8 5,9 11,8 10,5 0,2 0,1 0,8 4,5 100,0
0427 Elverum 43,7 3,6 0,8 5,9 1,9 3,4 28,7 9,1 0,2 0,1 0,7 1,8 100,0
0428 Trysil 38,6 4,7 0,6 16,4 3,7 3,4 21,2 8,5 0,1 0,2 0,8 1,6 100,0
0429 Åmot 38,8 6,0 1,1 17,7 1,3 4,0 14,6 10,9 0,5 0,0 1,5 3,7 100,0
0430 Stor-Elvdal 50,1 4,8 0,9 14,7 1,1 3,9 12,4 8,4 0,1 0,2 1,1 2,4 100,0
0432 Rendalen 46,7 6,8 0,5 27,7 1,5 1,3 8,2 4,6 0,1 0,1 0,3 2,2 100,0
0434 Engerdal 42,8 2,8 0,1 26,8 0,8 3,6 13,1 8,4 0,1 0,0 0,1 1,4 100,0
0436 Tolga 27,8 11,7 1,5 41,7 0,8 6,4 4,6 3,0 0,1 0,0 1,1 1,2 100,0
0437 Tynset 33,6 9,0 0,9 29,7 3,5 4,7 9,9 5,5 0,2 0,1 1,2 1,7 100,0
0438 Alvdal 36,4 3,1 0,6 32,0 4,6 12,6 5,1 4,6 0,0 0,0 0,4 0,5 100,0
0439 Folldal 45,7 5,5 1,3 32,8 0,9 2,9 5,1 3,9 0,0 0,3 0,2 1,3 100,0
0441 Os 31,4 7,5 0,8 45,6 3,1 1,5 5,1 1,9 0,1 0,1 1,2 1,6 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Borkhus ordfører og Eggset varaordfører i Alvdal», Østlendingen 17. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 2. ^ «Fortsatt borgerlig i Eidskog», Glåmdalen 14. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 3. ^ «Hanstad blir ordfører i Elverum», Østlendingen 14. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 4. ^ «Lars Erik Hyllvang valgt til ordfører i Engerdal»[død lenke], nyhetsmelding på kommunens nettsted 31. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 5. ^ «Folldals nye ordfører», Arbeidets Rett 17. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 6. ^ «Rolsdorph blir ordfører», Glåmdalen 17. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 7. ^ Notis i Glåmdalen 26. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 8. ^ «Aspeli blir ordfører i Hamar», NRK Hedmark Oppland 26. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 9. ^ «– Jeg er veldig skuffet», NRK Hedmark Oppland 14. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 10. ^ «Østgaard blir ordfører», Glåmdalen 26. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 11. ^ «Ofret for erfaring», Glåmdalen 18. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 12. ^ «Lise ble historisk»[død lenke], Odalsnytt 28. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 13. ^ Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte Arkivert 13. desember 2011 hos Wayback Machine. 20. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 14. ^ «AP + SV i Rendalen», Østlendingen 16. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 15. ^ «Rød-grønn enighet», Gudbrandsdalen Dagningen 22. september oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 16. ^ «Samvittigheten sa nei – blir ikke ordfører», NRK Hedmark Oppland 7. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 17. ^ «Skriver historie i Sør-Odal» Arkivert 1. november 2011 hos Wayback Machine., Raumnes 7. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 18. ^ «Høyre-ordfører i Sør-Odal», NRK Hedmark Oppland 6. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 19. ^ «Aashaug blir ordfører i Tolga», Arbeidets Rett 14. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 20. ^ «Norderhaug ble ordfører og Nyhuus varaordfører»[død lenke], nyhetsmelding på kommunens nettsted 18. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 21. ^ «Senterpartiet får varaordføreren», Arbeidets Rett 19. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 22. ^ Protokoll fra konstituerende kommunestyremøte[død lenke] 10. oktober 2011; besøkt 10. februar 2012.
 23. ^ «Her er landets yngste ordfører», NRK Hedmark Oppland 15. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 24. ^ «Ørjan Bue fra varaordfører til ordfører i Åsnes», Østlendingen 13. september 2011; besøkt 10. februar 2012.
 25. ^ «Hedmarks regjering», Hamar Arbeiderblad 1. november 2011; besøkt 19. juli 2012.
 26. ^ «Skifte av fylkesordfører», Hamar Arbeiderblad 1. november 2011; besøkt 19. juli 2012.
 27. ^ «Her der det nye fylkesrådet», Østlendingen 21. mai 2012; besøkt 19. juli 2012.