Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Buskerud

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Buskerud og kommunene i dette fylket.

StemmetallRediger

Partiforkortelser: A = Arbeiderpartiet; SV = Sosialistisk Venstreparti; R = Rødt; Sp = Senterpartiet; KrF = Kristelig Folkeparti; V = Venstre; H = Høyre; Frp = Fremskrittspartiet; Dem = Demokratene i Norge; MdG = Miljøpartiet De Grønne; KSP = Kristent Samlingsparti; Kyst = Kystpartiet; PP = Pensjonistpartiet; NKP = Norges Kommunistiske Parti

Lokale lister: Ringerike = Solidaritetslista av SV, Rødt og uavhengige; Flå (1) = Flå bygdeliste; Flå (2) = Sp/KrF; Nes = Nes bygdeliste; Krødsherad = Tverrpolitisk bygdeliste; Modum = Bygdeliste; Lier = Uavhengige folkevalgte

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
0602 Drammen 8 896 871 228 282 925 1 148 15 045 2 730 61 171 30 357
0604 Kongsberg 4 404 444 232 1 094 549 2 169 2 269 1 133 12 294
0605 Ringerike 5 058 826 376 824 3 669 1 755 1 007 13 515
0612 Hole 586 136 250 139 132 1 691 227 3 161
0615 Flå 94 64 381 74 613
0616 Nes 389 354 94 480 58 304 1 679
0617 Gol 695 98 289 104 271 470 227 2 154
0618 Hemsedal 168 73 352 160 299 146 1 198
0619 Ål 531 85 578 240 407 419 151 2 411
0620 Hol 852 221 109 110 905 159 2 356
0621 Sigdal 298 740 301 337 105 1 781
0622 Krødsherad 462 179 26 475 1 142
0623 Modum 2 377 192 1 077 226 184 934 765 387 6 142
0624 Øvre Eiker 2 257 290 46 747 265 152 3 287 770 7 814
0625 Nedre Eiker 4 274 406 57 426 286 3 463 1 292 10 204
0626 Lier 3 714 386 68 562 342 470 4 621 1 168 96 142 11 569
0627 Røyken 2 738 273 107 184 212 573 4 061 1 039 92 9 279
0628 Hurum 1 376 202 176 132 338 1 868 430 61 4 583
0631 Flesberg 281 263 46 470 290 1 350
0632 Rollag 290 216 49 192 747
0633 Nore og Uvdal 436 51 422 253 175 1 337
Total 40 176 3 507 738 8 633 4 348 7 411 44 912 12 710 61 359 61 125 686

ProsentvisRediger

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem MdG PP Lok 1 Lok 2 Total
0602 Drammen 29,3 2,9 0,8 0,9 3,0 3,8 49,6 9,0 0,2 0,6 100,0
0604 Kongsberg 35,8 3,6 1,9 8,9 4,5 17,6 18,5 9,2 100,0
0605 Ringerike 37,4 6,1 2,8 6,1 27,1 13,0 7,5 100,0
0612 Hole 18,5 4,3 7,9 4,4 4,2 53,5 7,2 100,0
0615 Flå 15,3 10,4 62,2 12,1 100,0
0616 Nes 23,2 21,1 5,6 28,6 3,5 18,1 100,0
0617 Gol 32,3 4,5 13,4 4,8 12,6 21,8 10,5 100,0
0618 Hemsedal 14,0 6,1 29,4 13,4 25,0 12,2 100,0
0619 Ål 22,0 3,5 24,0 10,0 16,9 17,4 6,3 100,0
0620 Hol 36,2 9,4 4,6 4,7 38,4 6,7 100,0
0621 Sigdal 16,7 41,5 16,9 18,9 5,9 100,0
0622 Krødsherad 40,5 15,7 2,3 41,6 100,0
0623 Modum 38,7 3,1 17,5 3,7 3,0 15,2 12,5 6,3 100,0
0624 Øvre Eiker 28,9 3,7 0,6 9,6 3,4 1,9 42,1 9,9 100,0
0625 Nedre Eiker 41,9 4,0 0,6 4,2 2,8 33,9 12,7 100,0
0626 Lier 32,1 3,3 0,6 4,9 3,0 4,1 39,9 10,1 0,8 1,2 100,0
0627 Røyken 29,5 2,9 1,2 2,0 2,3 6,2 43,8 11,2 1,0 100,0
0628 Hurum 30,0 4,4 3,8 2,9 7,4 40,8 9,4 1,3 100,0
0631 Flesberg 20,8 19,5 3,4 34,8 21,5 100,0
0632 Rollag 38,8 28,9 6,6 25,7 100,0
0633 Nore og Uvdal 32,6 3,8 31,6 18,9 13,1 100,0

Kommunevise kommentarerRediger

Fargekoder for partia:  AP   SV   Rødt   SP   KrF   V   H   Frp   KP   MDG   PP   X   X   X 

DrammenRediger

1522254
Mandatfordeling Drammen

I Drammen var det lister frå A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp, Dem og MdG. Høyre gikk fram 13,8 prosentpoeng til 49,6 prosent og fikk dermed reint flertall i kommunestyret (25 av 49 representanter). Arbeiderpartiet er nest største parti med 29,3 prosent (tilbake 0,8). Fremskrittspartiet blei halvert – ned 8,6 poeng til 9,0 prosent. Drammen byliste, som fikk ett mandat ved valget i 2007 og tre mandater i 2003, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 61,8 prosent.

Ved konstitueringa av bystyret stemte de 33 borgerlige representantene for Tore Opdal Hansen (H) som ordfører og Tove Paule (H) som varaordfører. 16 representanter fra A og SV hadde Masud Gharahkhani (A) som sin kandidat til begge verva.[1]

FlesbergRediger

44175
Mandatfordeling Flesberg

Flesbergs innbyggere kunne velje mellom A, Sp, V, H og Frp. Høyre gikk fram 13,1 prosentpoeng til 34,8. Partiet er dermed størst, mens det lå på fjerdeplass etter valget i 2007. Fremskrittspartiet (21,5; ned 1,0), Arbeiderpartiet (20,8; ned 6,2) og Senterpartiet (19,5; ned 3,3) er nå ganske jamstore. Valgdeltakelsen var 67,8 prosent.

En koalisjon av A og H leder Flesberg. Thomas Fosen (H) blei gjenvalgt som ordfører, mens Jon Olav Berget (A) blei ny varaordfører.[2]

FlåRediger

2182
Mandatfordeling Flå

I Flå var det fire lister. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stilte reine lister, mens Senterpartiet og Kristelig Folkeparti samarbeidde om ei fellesliste. Størst som sist var imidlertid Flå bygdeliste. Den gikk fram heile 20,2 prosentpoeng til 62,2 prosent og har dermed 8 av 13 kommunestyremedlemmer. Fremskrittspartiet gikk tilbake10,2 poeng til 10,4 prosent. Sammenlikninger med 2007-valget er ellers vanskelig, ettersom Arbeiderpartiet (nå 15,3 prosent) den gang var med på felleslista med Sp og KrF (den gang 34,1 prosent, nå med to partier 12,1). Høyre stilte liste i 2007 uten å få mandat, og deltok altså ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 76,4 prosent.

Ordfører blei Tor Egil Buøen og varaordfører Steinar Steinarsson jr., begge fra bygdelista.

GolRediger

7131342
Mandatfordeling Gol

Deltakende partier i Gol var A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet og Høyre gikk fram hhv 3,9 poeng til 32,3 og 5,7 poeng til 21,8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk tilbake med hhv 5,7 poeng til 13,4 og 2,8 til 10,5. Valgdeltakelsen var 62,3 prosent.

Samarbeid mellom A, KrF, V og SV gjorde at Olaug Grønseth Granli (A) kunne fortsette som ordfører. Varaordfører blei Hallvor Lilleslett fra Venstre.[3]

HemsedalRediger

215252
Mandatfordeling Hemsedal

I Hemsedal var det lister for A, SV, Sp, KrF, H og Frp. Senterpartiet og Høyre er de største partia. Begge gikk tilbake; Sp med 0,7 poeng til 29,4 og H med 3,3 poeng til 25,0. Fremskrittspartiet gikk mest fram (4,0 poeng til 12,2). Valgdeltakelsen var 76,1 prosent.

Ordfører blei Oddvar Grøthe (Sp) med Helene Sagabråten (A) som vara.

HolRediger

821181
Mandatfordeling Hol

Det var A, Sp, KrF, V, H og Frp som stilte lister i Hol. Høyre gikk fram heile 19,5 prosentpoeng til 38,4 prosent og blei kommunens største parti. Også Arbeiderpartiet hadde framgang – opp 6,1 til 36,2. Fremskrittspartiet blei kraftig svekka; ned 18,2 poeng til 6,7. SV, som ved 2007-valget fikk 5,1 prosent og ett mandat, stilte ikke denne gangen. Valgdeltakelsen var 67,7 prosent. Kommunestyret blei redusert fra 25 til 21 medlemmer.

Erik Kaupang (A) måtte etter åtte år takke for seg som ordfører. Høyres Tony Kjøl blei ny ordfører med støtte fra KrF, Venstre og Frp.[4] Ingjerd Almås Anfinset (også H) blei varaordfører.

HoleRediger

41211122
Mandatfordeling Hole

I Hole stilte de sju stortingspartia A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre styrka seg med 9,9 prosentpoeng til 53,5 prosent – og reint flertall med 12 av 23 mandater. Arbeiderpartiet er nest størst med 18,5 prosent (opp 0,1). Fremskrittspartiet gikk mest tilbake; 6,1 poeng til 7,2 prosent. Valgdeltakelsen var 68,0 prosent.

Med reint flertall fikk Høyre begge de øverste verva i kommunen: Per R. Berger som ordfører og Sjur Tandberg som hans vara. Partiet valgte imidlertid å ikke utnytte situasjonen til å ta flertallet av formannsskapsplassene.[5]

HurumRediger

92123
Mandatfordeling Hurum

Hurums velgere hadde åtte alternativer: A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og PP. Høyre overtok topplasseringa fra Arbeiderpartiet med en oppgang på 17,0 prosentpoeng til 40,8 prosent. A gikk tilbake 5,0 til 30,0. Også tredje største parti, Fremskrittspartiet, gikk tilbake – ned 7,6 poeng til 9,4. Valgdeltakelsen var 65,4 prosent.

Monica Vee Bratlie (H) og Gunn-Torill Homme Mathisen (V) ble valgt til henholdsvis ordfører og varaordfører i et samarbeid med KrF og Sp.[6]

KongsbergRediger

1332673
Mandatfordeling Kongsberg

I Kongsberg var det lister for A, SV, R, Sp, KrF, V, H og Frp. Her var det Venstre som blei valgvinneren med en framgang på 9,6 prosentpoeng til 17,6 prosent. Fremskrittspartiet tapte mest, da partiet gikk ned 6,1 poeng til 9,2. Arbeiderpartiet er største parti med 35,8 prosent (tilbake 2,1). For de øvrige partia var avviket fra 2007-valget på under to prosent. For Rødt betydde en tilbakegang på 1,1 til 1,9 at partiet falt ut av kommunestyret. Valgdeltakelsen var 64,8 prosent.

Vidar Lande (A) kunne – med støtte fra SV, H og Frp – gå på sin tredje ordførerperiode. Arvid Lyngås (H) blei valgt til varaordfører.[7]

KrødsheradRediger

737
Mandatfordeling Krødsherad

I Krødsherad er det tre reine lister (A, H og Frp) og ei tverrpolitisk bygdeliste. Sistnevnte gikk tilbake 14,7 prosentpoeng, men er fortsatt størst med 41,6 prosent. En framgang på 9,9 poeng førte Arbeiderpartiet nesten til topps – 40,5 prosent. Også Høyre hadde et godt resultat, opp 9,8 til 15,7, mens Fremskrittspartiet mista 5,1 poeng og endte på 2,3. Partiet mista dermed sin plass i kommunestyret. Valgdeltakelsen var 68,0 prosent.

Olav Skinnes fra Bygdelista kunne fortsette som ordfører, etter at det var blitt enighet med Høyre om at deres Per Kristensen skulle ha varaordførervervet.[8]

LierRediger

162222205
Mandatfordeling Lier

Det var ti lister i Lier: A, SV, R, Sp, Krf; V, H, Frp, MdG og Uavhengige folkevalgte. Høyre er fortsatt størst med 39,9 prosent (opp 0,3 poeng). Arbeiderpartiet økte med 6,0 poeng til 32,1, mens Fremskrittspartiet gikk tilbake 4,3 til 10,1. Den uavhengige lista røyk ut av kommunestyret etter en reduksjon på 0,6 poeng til 1,2. Valgdeltakelsen var 65,4 prosent.

Ulla Nævestad (H) gav seg som ordfører etter 16 år, og kunne overlevere klubba til partifelle Helene Justad. Nina Johnsen fra Venstre blei ny varaordfører. Fremskrittspartiet deltar også i samarbeidet.[9][10]

ModumRediger

146552
Mandatfordeling Modum

Modum kunne skilte med lister fra A, SV, Sp, KrF, V, H, Frp og ei bygdeliste. Arbeiderpartiet fikk 38,7 prosent (tilbake 0,4) og er fortsatt største parti. Nest størst er Senterpartiet med 17,5 (ned 3,7), mens Høyre (opp 7,6 til 15,2) passerte Fremskrittspartiet (12,5; uendra prosentvis). Valgdeltakelsen var 60,5 prosent. Kommunestyrets størrelse blei redusert fra 43 til 35.

Terje Bråthen (A) blei gjenvalgt som ordfører uten motkandidater. Varaordfører Ingunn Dalaker Øderud (Sp) fikk også fire nye år.[11]

Nedre EikerRediger

15125
Mandatfordeling Nedre Eiker

I Nedre Eiker var det lister fra A, SV, R, KrF, V, H og Frp. Arbeiderpartiet gikk ned 2,8 prosentpoeng til 41,9 prosent. Høyre økte med 14,9 poeng til 33,9, mens Fremskrittspartiet tapte 11,0 poeng og endte på 12,7 prosent. Valgdeltakelsen var 59,5 prosent. Antall kommunestyrerepresentanter blei redusert fra 41 til 35.

Tross borgerlig flertall var det Arbeiderpartiets Bent Inge Bye som blei ordfører med Turid S. Thomassen (KrF) som vara. Det var et samarbeid mellom A, SV, KrF og V som gav dette resultatet. Et forslag om gjenvalg av Elly Therese Thoresen (H) som ordfører fikk 17 av kommunestyrets 35 stemmer.[12]

NesRediger

541614
Mandatfordeling Nes

Alternativa i Nes var A, Sp, KrF, H, Frp og Nes bygdeliste. Høyre økte med 11,9 prosentpoeng og blei med 28,6 prosent kommunens største parti. Fremskrittspartiet var nytt og fikk 3,5 prosent. De øvrige partia gikk tilbake; Senterpartiet mest (ned 7,1 til 21,1), og Arbeiderpartiet deretter (ned 5,0 til 23,2). Valgdeltakelsen var 62,1 prosent.

Tor Oscar Magnussen (H) blei ved konstitueringa av kommunestyret valgt til ordfører, mens Kjell Ålien (A) fikk vervet som varaordfører.

Nore og UvdalRediger

81743
Mandatfordeling Nore og Uvdal

Dem fem listene velgerne i Nore og Uvdal kunne benytte, var fra A, SV, Sp, H og Frp. Arbeiderpartiet økte med 2,5 til 32,6 og passerte dermed Senterpartiet, som gikk ned 7,9 til 31,6. Høyre gikk fram 8,5 poeng til 18,9. Valgdeltakelsen var 68,1 prosent.

Eli Hovd Prestegården og Torkel G. Wetterhus, begge fra Senterpartiet, fikk de to toppverva i kommunen.

RingerikeRediger

16331163
Mandatfordeling Ringerike

Ringerikes sju lister var A, Sp, KrF, V, H, Frp og den nyetablerte Solidaritetslista av SV, Rødt og uavhengige. Arbeiderpartiet gikk fram 4,1 prosentpoeng til 37,4 og Høyre fram 11,5 til 27,1. Fremskrittspartiet gikk tilbake 7,9 poeng 13,0. Solidaritetslista fikk 7,5 prosent av stemmene (tre mandater), mens SV og Rødt (dvs. RV) i 2007 hver for seg fikk henholdsvis 5,9 og 5,7 prosent og i alt fem mandater. Valgdeltakelsen var 59,8 prosent.

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fortsatte sitt politiske samarbeid, og dermed blei det gjenvalg på Kjell B. Hansen (A) som ordfører og Runar Johansen (H) som varaordfører.[13]

RollagRediger

7514
Mandatfordeling Rollag

I Rollag stilte fire partier liste: A, Sp, KrF og H. Høyres liste var ny og fikk heile 25,7 prosent av stemmene. Arbeiderpartiet er størst med 38,8 prosent, tross en nedgang på 16,4 prosentpoeng. Senterpartiet har 28,9 prosent (ned 3,3) og Kristelig Folkeparti 6,6 (ned 6,0). Valgdeltakelsen var 68,5 prosent.

Til tross for at Arbeiderpartiet fortsatt var kommunens største, måtte partiet gi fra seg alle lederverv, da Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti inngikk valgteknisk samarbeid. Dag Lislien (Sp) blei ny ordfører og Per Torstein Hellumbråten (H) varaordfører.[14][15]

RøykenRediger

82133
Mandatfordeling Røyken

Ni partier stilte liste i Røyken: A, SV, R, Sp, KrF, V, H, Frp og MdG. Høyre styrka sin posisjon som største parti med en oppgang på 9,7 prosentpoeng til 43,8. Arbeiderpartiet fikk 29,5 prosent (ned 1,5) og Fremskrittspartiet 11,2 (ned 6,8). Kommunestyrets størrelse blei redusert fra 35 til 27, noe som sammen med en liten nedgang gjorde at både Senterpartiet og Kristelig Folkeparti tapte sine mandat. Valgdeltakelsen var 64,9 prosent.

Etter avtale mellom de borgerlige partiene kunne Rune Kjølstad (H) fortsette som ordfører med Tom Erik Hauger (Frp) som varaordfører.[16]

SigdalRediger

39441
Mandatfordeling Sigdal

I Sigdal stilte A, Sp, V, H og Frp til valg. Senterpartiet er klart størst med 41,5 prosent av stemmene (ned 2,1). Deretter følger tre nokså jamstore partier: Høyre (18,9; opp 9,7), Venstre (16,9; ned 7,0) og Arbeiderpartiet (16,7; opp 1,9). Sigdal var en av kommunene som hadde forsøk med redusert stemmerettsalder. Valgdeltakelsen var 63,2 prosent totalt og 62,0 blant de to ekstra årskulla.

Kari Kolbræk Ask (Sp) blei gjenvalgt som ordfører, og Hellik Kolbjørnsrud (H) blei varaordfører. Venstre mista varaordførervervet etter å ha hatt det i de to foregående periodene, og partiet valgte å fremme sin egen kandidat til begge verva. Det samme gjorde Arbeiderpartiet.[17][18]

Øvre EikerRediger

114154
Mandatfordeling Øvre Eiker

I Øvre Eiker var det lister for A, SV, R, Sp, KrF, V, H og Frp. Høyre gikk fram 4,6 prosentpoeng til 42,1 prosent, mens Fremskrittspartiet sank 5,0 poeng til 9,9. De øvrige partia hadde bare mindre prosentvise endringer. Arbeiderpartiet er det nest største partiet med 28,9 prosent (ned 1,1). Valgdeltakelsen var 59,7 prosent.

Ann Sire Fjerdingstad (H) blei valgt som ordfører med støtte fra alle partia utenom Arbeiderpartiet og SV. Høyre fikk også varaordføreren, Per Anton Rakkestad.[19]

ÅlRediger

563442
Mandatfordeling Ål

Det var de sju stortingspartia som stilte opp i Ål: A, SV, Sp, KrF, V, H og Frp. Venstre, som sist var kommunens største parti, gikk tilbake 10,9 prosentpoeng til 16,9 prosent, og partiet måtte dermed se seg forbigått av Senterpartiet (24,0; opp 3,8), Arbeiderpartiet (22,0; opp 5,3) og Høyre (17,4; opp 3,2). Valgdeltakelsen var 67,6 prosent.

Ivar Brevik (Sp) blei ordfører og Torhild Helling Bergaplass (H) varaordfører.

FylkestingsvalgetRediger

Med 27 mot 16 stemmer kunne Høyres Morten Eriksrød overta som fylkesordfører etter Roger Ryberg (A). Høyre fikk dermed et verv partiet ikke har hatt på tjue år. Britt Homstvedt fra Frp blei valgt til ny fylkesvaraordfører. Flertallet bestod av H, Frp, KrF, V og Sp.[20]

NøkkeltallRediger

A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG NKP Sum
Stemmer 40 263 3 666 1 215 7 088 4 037 5 662 39 166 12 709 269 216 159 942 152 115 544
Prosent 34,8 3,2 1,1 6,1 3,5 4,9 33,9 11,0 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 100,0
Endring F-07 1,4 -1,9 -0,3 -1,3 -0,7 -0,2 9,6 -7,5 0,0 0,2 0,0 0,8 -0,1
Representanter 15 1 0 3 2 2 15 5 0 0 0 0 0 43
Endring F-07 -1 4 -3 0

Kommunevise resultaterRediger

Tabellen viser prosent av antall avgitte stemmer i kommunen.

Kommnr Kommune A SV R Sp KrF V H Frp Dem KSP Kyst MDG NKP Total
0602 Drammen 33,4 2,8 0,8 1,1 3,3 3,8 43,3 10,0 0,3 0,1 0,1 0,8 0,2 100,0
0604 Kongsberg 37,9 4,2 1,3 7,3 3,6 8,4 26,9 9,4 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 100,0
0605 Ringerike 37,5 3,6 3,2 5,8 2,6 5,9 26,9 13,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1 100,0
0612 Hole 22,7 3,4 1,3 7,4 4,8 4,7 45,0 8,7 0,1 0,3 0,1 1,4 0,1 100,0
0615 Flå 34,9 1,6 0,6 28,8 2,9 1,2 13,7 15,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 100,0
0616 Nes 36,7 3,7 0,8 17,2 5,7 1,9 24,2 8,8 0,4 0,2 0,1 0,5 0,0 100,0
0617 Gol 31,4 4,0 0,3 15,2 5,0 7,9 22,1 11,9 0,9 0,1 0,1 1,1 0,1 100,0
0618 Hemsedal 18,7 4,5 0,7 23,2 13,5 3,1 25,5 8,7 0,1 0,2 0,1 1,5 0,1 100,0
0619 Ål 26,0 2,8 1,0 19,7 8,2 10,4 21,4 8,3 0,3 0,8 0,2 0,8 0,1 100,0
0620 Hol 33,0 2,4 0,3 11,1 5,0 4,9 33,5 8,7 0,4 0,1 0,2 0,5 0,0 100,0
0621 Sigdal 19,8 2,4 0,5 30,5 1,0 23,0 14,8 7,2 0,3 0,1 0,0 0,3 0,1 100,0
0622 Krødsherad 45,1 3,0 0,6 13,5 1,6 3,0 24,9 6,6 0,5 0,0 0,3 0,8 0,0 100,0
0623 Modum 41,9 3,4 0,5 12,6 4,0 4,1 19,3 13,0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 100,0
0624 Øvre Eiker 33,3 3,4 0,6 8,8 3,6 2,4 35,0 11,3 0,3 0,3 0,2 0,7 0,1 100,0
0625 Nedre Eiker 42,4 3,0 0,6 1,2 4,0 2,6 31,6 13,0 0,3 0,2 0,2 0,6 0,3 100,0
0626 Lier 33,1 3,2 0,8 4,6 3,1 4,0 39,0 10,6 0,2 0,2 0,1 1,0 0,1 100,0
0627 Røyken 32,5 3,0 1,1 1,9 2,3 5,3 39,6 12,4 0,2 0,2 0,3 1,4 0,1 100,0
0628 Hurum 38,8 2,9 0,7 3,2 2,8 5,5 34,1 9,9 0,3 0,2 0,2 1,2 0,1 100,0
0631 Flesberg 26,4 1,7 0,5 18,9 2,3 3,6 26,7 18,7 0,1 0,2 0,2 0,7 0,1 100,0
0632 Rollag 35,9 1,8 0,6 27,5 6,2 2,5 18,4 6,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1 100,0
0633 Nore og Uvdal 30,6 2,7 0,8 30,4 2,9 0,9 16,2 14,6 0,0 0,2 0,0 0,5 0,2 100,0

ReferanserRediger

 1. ^ «Drammen bystyre konstituert», Drammens Tidende 5. oktober 2011; besøkt 26. januar 2012.
 2. ^ «Starter på ny frisk i Flesberg», Laagendalsposten 17. oktober 2011; besøkt 26. januar 2012.
 3. ^ «Olaug Grønset Granli fortsetter som ordfører i Gol», Radio Hallingdal 14. september 2011; besøkt 26. januar 2012.
 4. ^ «– Jeg har jo så mye ugjort», NRK Buskerud 27. september 2011; besøkt 26. januar 2012.
 5. ^ «Gir frivillig fra seg flertallet», Ringerikes blad 3. oktober 2011; besøkt 26. januar 2012.
 6. ^ «Første kvinnelige ordførerveksling i Hurum», Røyken og Hurums Avis 13. oktober 2011; besøkt 26. januar 2012.
 7. ^ «Lande fortsetter som ordfører», Laagendalsposten 28. september 2011; besøkt 3. februar 2012.
 8. ^ «Fortsetter med Høyres hjelp», Bygdeposten 27. september 2011; besøkt 3. februar 2012.
 9. ^ «- Kjenner tyngden av kjedet», Lierposten 12. oktober 2011; besøkt 3. februar 2012.
 10. ^ «To kvinner i førersetet», Liernett.no 22. september 2011; besøkt 3. februar 2012.
 11. ^ «Bråthen gjenvalgt i Modum», Drammens Tidende 17. oktober 2011; besøkt 3. februar 2012.
 12. ^ «Maktskifte i Nedre Eiker» Arkivert 17. desember 2011 hos Wayback Machine., Eikernytt 11. oktober 2011; besøkt 3. februar 2012.
 13. ^ «Ordførerklubben er delt ut», Ringerikes blad 5. oktober 2011; besøkt 7. februar 2012.
 14. ^ «Dag Lislien (Sp) blir ny ordfører i Rollag», Laagendalsposten 27. september 2011; besøkt 7. februar 2012.
 15. ^ «Legger seg langflat for kritikken», Laagendalsposten 8. oktober 2011; besøkt 7. februar 2012.
 16. ^ «Kjølstad og Hauger styrer videre i Røyken», Røyken og Hurums Avis 28. september 2011; besøkt 7. februar 2012.
 17. ^ «Her er ordførerkabalen i Sigdal», Drammens Tidende 14. oktober 2011; besøkt 7. februar 2012.
 18. ^ Møtebok fra konstituerende møte i kommunestyret[død lenke] 13. oktober 2011; besøkt 7. februar 2012.
 19. ^ «Udramatiske valg i Øvre Eiker politikken» Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., Eikernytt.no 19. oktober 2011; besøkt 7. februar 2012.
 20. ^ «Morten Eriksrød valgt til ny fylkesordfører i Fylkestinget»[død lenke], Buskerud Høyres nettsted 13. oktober 2011; besøkt 19. juli 2012.